அரசியல் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


விலைவாசி குறையும்

0%

விலைவாசி கூடிவிடும்

50%

எந்த மாற்றமும் இருக்காது

0%

ஒன்னுமே புரியல

50%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

62%

இல்லை

15%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

23%

உங்கள் கருத்து

இலவசங்கள்

37%

படிப்படியான மது விலக்கு கொள்கை

16%

மக்களுக்கு திமுக கட்சியின் மேல் இருந்த வெறுப்பு

5%

ஜெயலலிதா மேல் இருக்கும் நம்பிக்கை

16%

வேறு வழி இல்லை

26%

உங்கள் கருத்து

500

0%

1000

13%

1500

0%

2000

13%

என் வோட்டு விற்பனைக்கல்ல

75%

உங்கள் கருத்து

அரசியல்வாதிகள்

14%

அதிகாரிகள்

14%

பொதுமக்கள்

71%

பிற

0%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

43%

இல்லை

43%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உங்கள் கருத்து

ஏற்கத்தக்கது

0%

பொது மக்களுக்கு எதிரான செயல்பாடு

100%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

அரசியல் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of அரசியல் polls.

மேலே