எதிர்கால வழக்கறிஞர்கள்!!

எதிர்கால வழக்கறிஞர்கள்
கர்ஜித்திருக்கிறார்கள்
கத்தி முனைகளால்
வருங்கால நீதிபதிகள்
தீர்ப்பெழுதியிருக்கிறார்கள்
உருட்டுக்கட்டைகளால்


  • கவிஞர் : மு. மேத்தா
  • நாள் : 29-Feb-12, 5:37 pm
  • பார்வை : 24

மேலே