தமிழ் மொழி கவிதைகள்

Tamil Mozhi Kavithaigal - Poems About Tamil Language

தமிழ் மொழி கவிதைகள் (Tamil Mozhi Kavithaigal) பட்டியல். Poems about Tamil Language is listed here.

தமிழே
17 Mar 2017
2:04 pm
05 Mar 2017
7:03 pm
அழகு தமிழே
04 Feb 2017
11:52 pm
கவிதை
04 Feb 2017
11:05 pm

தமிழ் (Tamil) உலகின் முதல் மொழி. தமிழ் மொழி தமிழர்களின், தமிழ்நாட்டின் தாய்மொழி ஆகும். தமிழ், இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளில் மிக நீண்ட இலக்கிய, இலக்கண மரபுகளைக் கொண்டது. தமிழ் இலக்கியங்களில் சில இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குமேல் பழமையானவை.

திராவிட தமிழ் மொழி பற்றிய கவிதைகள் உங்களுக்காக. அணைத்து கவிதைகளும் எழுத்து தோழர்களால் தங்கள் தாய் மொழியாம் தமிழில் எழுதப்பட்டது. Tamil Mozhi Kavithaigal.

Tamil is the world's ancient language. The language Tamil is 2200 years old. Extensive collection of poems about the greatest Tamil Language by eluthu users.


மேலே