காதல் தோல்வி கவிதைகள்

Kadhal Tholvi Kavithaigal - Love Failure Poems

காதல் தோல்வி கவிதைகள் (Kadhal Tholvi Kavithaigal) பட்டியல். List of Failure Poems in Tamil.

pain of one side love
26 Apr 2017
4:42 am
16 Apr 2017
6:40 am
07 Apr 2017
5:50 pm
கலங்கரையானேன்
28 Mar 2017
9:28 pm
தவிப்பு
27 Mar 2017
7:25 pm
23 Mar 2017
8:38 pm
முழுநிலவும்
21 Mar 2017
10:10 am
தேடல்
16 Mar 2017
7:29 pm
மாற்றம்
16 Mar 2017
11:49 am

காதல் தோல்வி என்பது மிகவும் துன்பமான உணர்வு. சிலர் அதை வெற்றிகரமாக கடந்து வாழ்க்கையை நேர்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். ஆனால், இன்றும் காதல் தோல்வியால் உயிரை மாய்க்கும் காதலர்களை நாம் பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம்.

எழுத்து நண்பர்களால் சமர்பிக்கப்பட்ட காதல் தோல்வி கவிதைகள் (Kadhal Tholvi Kavithaigal) உங்களுக்காக.

Here are collection of love failure poems in Tamil language. Each poem listed here makes you feel the pain of love.


மேலே