மனதில் உறுதி வேண்டும்

விதியை மீறி வழித்தேட பிறந்தவன் நீ ...!!
உனக்கென யாரும் இல்லை என்று எண்ணாதே ...!!!
விதையைப்போல முட்டி மேல்நோக்கி வெளிவா...!!!
உன் திறமை வெளிப்படும் .
உன் பெயர் சிகரம் தொடும் .


  • எழுதியவர் : குகு
  • நாள் : 9-Jan-17, 8:26 pm
  • சேர்த்தது : GuGu
  • பார்வை : 351
  • Tanglish : uruthi vENtum
Close (X)

0 (0)
  

மேலே