ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா வித்தைகற்ற எத்தனையோ வித்தகர்கள் மத்தியிலே

ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா  வித்தைகற்ற எத்தனையோ வித்தகர்கள் மத்தியிலே

ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா ..

வித்தைகற்ற எத்தனையோ வித்தகர்கள் மத்தியிலே
முத்தமிழின் ஞானமின்றி சுத்துகிறேன் - பித்தனைப்போல்
நித்தமிங்கு சத்தமின்றி வந்தமர்ந்து நிச்சயமா
முத்தமிழும் கற்றிடுவே னே

10-01-2017


  • எழுதியவர் :
  • நாள் : 10-Jan-17, 1:26 pm
  • சேர்த்தது : Venkatachalam Dharmarajan
  • பார்வை : 9
Close (X)

0 (0)
  

மேலே