நினைவெல்லாம் என் நிலா - இன்னிசை வெண்பாக்கள் - மரபு கவிதை

நினைவெல்லாம் என்நிலா - கடைவரிக் கவிதை - (12 - 01 -17 )


ஆக்கம் :- பைந்தமிழ்ப் பாமணி . சரஸ்வதி பாஸ்கரன்


துளிர்க்கின்ற காதல் துவளா நிலைக்குச்
சளிப்பின்றி மௌனத்தின் சாட்சியாய் வந்தே
களிப்புடன் நின்றிடும் காசினி இன்பம்
தெளிவுடன் கிட்டும் தெரிந்து .


கண்டேன் கனியமுதே கன்னல் சுவைதரும்
பெண்ணே எழிலுடைய பேசாத சித்திரமே
மண்ணே மதிமுகமே மாசற்றக் காதலால்
விண்ணே வியனே வியந்து .காதல் மொழியே கன்னியவள் பேச்சன்றோ
மோதல் விடுத்தே மோகத்தால் காதலிப்போம் .
ஓதல் இதுவே ஒழுக்கமாய் வாழ்தலே
சாதலும் போக்கிடும் சான்று .


கண்களில் நாணுதல் கண்டேன் கனவிலும் .
உண்மையைச் சொல்லுமோ உன்றன் இதயமும்
கண்களா யென்னிதயம் காணா விடில்வாடிப்
புண்களாய்ப் போகும் பொழுது .பொழுது விடிந்த பொழுது மனத்தால்
அழுது வடித்தேன் அகமுடைந் தாலும்
உழுது விதைத்தாயே உன்றன் முகத்தை
பழுது படாமல்நீ பார்.பார்த்ததும் என்னுள் பனிபோல் குளிர்ச்சியால்.
ஈர்த்தது உன்விழி இன்பத்தால் என்னுயிரே
நான்வரும் தோற்றம் நலமுடன் தோன்றுதோ.
நோன்பிருக் கும்காதல் நோய் .


எனையிழுக்கும் கண்களிலே என்னுள்ளம் சொல்ல
உனைத்தழுவ ஆசைகொண்டே உண்மையானக் காதல்
சினையெனவே மிக்குதடி சித்திரமே வாராய் !
நினைவெல்லாம் என்நிலா நீ .!


  • எழுதியவர் : சரஸ்வதி பாஸ்கரன்
  • நாள் : 12-Jan-17, 2:35 pm
  • சேர்த்தது : sarabass
  • பார்வை : 27
Close (X)

0 (0)
  

மேலே