சுழலும் வாழ்க்கை

சுழலும் வாழ்க்கை

சக்கரம் சுழன்று கொண்டே வாழ்க்கையும், முடியாத சாலைகளுக்கு நடுவிலே.. எதை தேடி வாழ்வின் அர்த்தமா இல்லை வாழ உதவும் பணமா?


  • எழுதியவர் : amarnath
  • நாள் : 24-Apr-17, 12:00 pm
  • சேர்த்தது : BabyPapa
  • பார்வை : 64
  • Tanglish : sulalum vaazhkkai
Close (X)

0 (0)
  

பிரபலமான விளையாட்டுகள்

மேலே