புரிதல் பிரிதல்

காதல் என்ற நீர்க் கோர்த்து, அதை நிலம் பார்க்க கண்ணீர் என்ற மழைக் கொடுத்தவள்..☔☔☔☔
#புரிதல்_பிரிதல்
#காற்மேகக்குழலி 🔥🔥💃


  • எழுதியவர் : தமிழன் தெட்ச்
  • நாள் : 19-May-17, 7:48 pm
  • சேர்த்தது : tamizha tatch
  • பார்வை : 61
  • Tanglish : purithal pirithal
Close (X)

0 (0)
  

மேலே