அவளின் நட்பு

தோழா என்று அவள் பழகினாள்
தோழி என்று நானும் பழகினேன்!

உண்மை நட்பை விளங்க முடியாத சிலரால் பிரிந்தோம்!

அன்றுதான் தோன்றியது - காதலின் பிரிவை விட நட்பின் பிரிவு - மிகவும் கொடுமையானது என்று!


Close (X)

7 (3.5)
  

மேலே