முதல்பூ - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  முதல்பூ
இடம்:  வ.கீரனூர் பெரம்பலூர் மாவட
பிறந்த தேதி :  04-Oct-1987
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  16-Sep-2011
பார்த்தவர்கள்:  6235
புள்ளி:  5691

என்னைப் பற்றி...

muthalpoo @gmail .com
00971 55 399 15 39
0091 7845 7521 85

முத்தங்கள் மூன்று..,
இதழ்கள் ஆறு..,
எச்சங்களோடு
முதல் முத்தம் கொடு.....


இவன் காலத்தை வெல்ல போகிறவன் ...
காதலை வெல்ல போகிறவன் ...

நட்பு என்னும் உலகத்தை
வென்றவன்...

நட்பு என்னும் பாசத்திற்கு
அடிமையானவன்.....

முதல்பூ.....

என் படைப்புகள்
முதல்பூ செய்திகள்
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
22-Mar-2017 8:53 pm

காதல்...

உதடுகளின் ஒலியின்றி விழிகளின்
ஒளியில் பேசும் காதல்...

கைகளின் ஸ்பரிசம்
காதலை சொல்லும்...

கால்கொலுசுகள் வந்துவிட்டேன் என்றும்
போகிறேன் என்றும் சொல்லும்...

பல ஆண்மகன் நின்றுகொண்டு
இருந்தாலும்...

தலை குனிந்து செல்லும் அவளின்
கண்கள் மட்டும் அவனை தேடும்...

அவனின் பார்வை அவளின்
பார்வைக்கு மட்டுமே தெரியும்...

அருகில் உறவுகள் பல
இருந்தாலும்...

மௌன விழிகள் மட்டும்
பேசிக்கொள்ளும்...

புதிய காதணியை
காதலன் பார்க்க...

அடிக்கடி காதோரம்
அவளின் விரல்கள் செல்லும்...

புதிதா வளையல்
காதலன் பார்க்க...

அவ்வப்போது சினுங்கும்
கைவளையல்கள்..

மேலும்

கிராமத்துப்பெண்களின் காதல் வெளிப்பாட்டை அழகாக கையாண்டுள்ளீர் வாழ்த்துக்கள் தோழரே ! 23-Mar-2017 9:17 am
கிராமத்து காதல் என்றும் இரசிக்த்தக்கவை இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள்! 23-Mar-2017 1:46 am
முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
22-Mar-2017 8:53 pm

காதல்...

உதடுகளின் ஒலியின்றி விழிகளின்
ஒளியில் பேசும் காதல்...

கைகளின் ஸ்பரிசம்
காதலை சொல்லும்...

கால்கொலுசுகள் வந்துவிட்டேன் என்றும்
போகிறேன் என்றும் சொல்லும்...

பல ஆண்மகன் நின்றுகொண்டு
இருந்தாலும்...

தலை குனிந்து செல்லும் அவளின்
கண்கள் மட்டும் அவனை தேடும்...

அவனின் பார்வை அவளின்
பார்வைக்கு மட்டுமே தெரியும்...

அருகில் உறவுகள் பல
இருந்தாலும்...

மௌன விழிகள் மட்டும்
பேசிக்கொள்ளும்...

புதிய காதணியை
காதலன் பார்க்க...

அடிக்கடி காதோரம்
அவளின் விரல்கள் செல்லும்...

புதிதா வளையல்
காதலன் பார்க்க...

அவ்வப்போது சினுங்கும்
கைவளையல்கள்..

மேலும்

கிராமத்துப்பெண்களின் காதல் வெளிப்பாட்டை அழகாக கையாண்டுள்ளீர் வாழ்த்துக்கள் தோழரே ! 23-Mar-2017 9:17 am
கிராமத்து காதல் என்றும் இரசிக்த்தக்கவை இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள்! 23-Mar-2017 1:46 am
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
21-Mar-2017 8:28 pm

என்னுயிரே...

உன்னோடு நான்
கனவில் வாழ்வதால்...

உறக்கத்தை விரும்பி
பகலை வெறுக்கிறேன்...

உன்னுடன் உலாவரும்
கனவு மட்டும்...

எப்போதும் வளர்ந்துகொண்டே
இருக்கிறது...

ஒருதலை காதலில் சிறகடித்து
விண்ணில் பறந்த நான்...

இன்று சிறகொடிந்து
துடிக்கிறேனடி நான்...

நீ சொன்னது என்னவோ ஒரு
வார்த்தைதான் மறந்துவிடு என்று...

நீ ஏற்காத போதும் தனிமையில்
இன்பமாக வாழ்ந்தேன்...

உன் நினைவில்...

உன் ஒருவார்த்தை
என்னை கொன்றுவிட்டதடி...

உலா வரும் கனவு
தொடர வேண்டும் நித்தம்...

உன்னை நான் நேசிப்பது
என் விருப்பம்...

என்னை நீ வெறுப்பது
உன் விருப்பம்...

உன்னை

மேலும்

வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே. 22-Mar-2017 7:54 pm
காலம் மட்டுமல்ல காதலியும்கூட. வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே. 22-Mar-2017 7:53 pm
காதல் வலி(ய)அது 22-Mar-2017 5:18 pm
அனுமதிகள் கொடுப்பது காலத்தின் கட்டளைகள் தான் காதலிலும் 22-Mar-2017 12:54 am
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
21-Mar-2017 8:28 pm

என்னுயிரே...

உன்னோடு நான்
கனவில் வாழ்வதால்...

உறக்கத்தை விரும்பி
பகலை வெறுக்கிறேன்...

உன்னுடன் உலாவரும்
கனவு மட்டும்...

எப்போதும் வளர்ந்துகொண்டே
இருக்கிறது...

ஒருதலை காதலில் சிறகடித்து
விண்ணில் பறந்த நான்...

இன்று சிறகொடிந்து
துடிக்கிறேனடி நான்...

நீ சொன்னது என்னவோ ஒரு
வார்த்தைதான் மறந்துவிடு என்று...

நீ ஏற்காத போதும் தனிமையில்
இன்பமாக வாழ்ந்தேன்...

உன் நினைவில்...

உன் ஒருவார்த்தை
என்னை கொன்றுவிட்டதடி...

உலா வரும் கனவு
தொடர வேண்டும் நித்தம்...

உன்னை நான் நேசிப்பது
என் விருப்பம்...

என்னை நீ வெறுப்பது
உன் விருப்பம்...

உன்னை

மேலும்

வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே. 22-Mar-2017 7:54 pm
காலம் மட்டுமல்ல காதலியும்கூட. வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே. 22-Mar-2017 7:53 pm
காதல் வலி(ய)அது 22-Mar-2017 5:18 pm
அனுமதிகள் கொடுப்பது காலத்தின் கட்டளைகள் தான் காதலிலும் 22-Mar-2017 12:54 am
முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Mar-2017 8:28 pm

என்னுயிரே...

உன்னோடு நான்
கனவில் வாழ்வதால்...

உறக்கத்தை விரும்பி
பகலை வெறுக்கிறேன்...

உன்னுடன் உலாவரும்
கனவு மட்டும்...

எப்போதும் வளர்ந்துகொண்டே
இருக்கிறது...

ஒருதலை காதலில் சிறகடித்து
விண்ணில் பறந்த நான்...

இன்று சிறகொடிந்து
துடிக்கிறேனடி நான்...

நீ சொன்னது என்னவோ ஒரு
வார்த்தைதான் மறந்துவிடு என்று...

நீ ஏற்காத போதும் தனிமையில்
இன்பமாக வாழ்ந்தேன்...

உன் நினைவில்...

உன் ஒருவார்த்தை
என்னை கொன்றுவிட்டதடி...

உலா வரும் கனவு
தொடர வேண்டும் நித்தம்...

உன்னை நான் நேசிப்பது
என் விருப்பம்...

என்னை நீ வெறுப்பது
உன் விருப்பம்...

உன்னை

மேலும்

வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே. 22-Mar-2017 7:54 pm
காலம் மட்டுமல்ல காதலியும்கூட. வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே. 22-Mar-2017 7:53 pm
காதல் வலி(ய)அது 22-Mar-2017 5:18 pm
அனுமதிகள் கொடுப்பது காலத்தின் கட்டளைகள் தான் காதலிலும் 22-Mar-2017 12:54 am
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Mar-2017 8:18 pm

சகியே...

உன் மௌன சிறையில்
இருந்து மீண்டுவா...

உன் பரவசமூட்டும் கண்களை
எனக்கு தரிசனம் கொடு...

என் பூக்களை உன்
கூந்தலில் சூடிக்கொள்...

கண்ணீர் சிந்தாத
உன் கண்களில்...

நான் என்றும்
என்னை காணவேண்டும்...

பலரேகைகள் கொண்ட
உன் இதழ்களில்...

நான் என்றும் புன்னகையை
காணவேண்டும்...

உன் சொற்களுக்கு கவியரங்கம்
நடத்துவேன் நான்...

இன்னும் எதற்கடி
மௌனம் என்னோடு நீ.....

மேலும்

முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Mar-2017 8:18 pm

சகியே...

உன் மௌன சிறையில்
இருந்து மீண்டுவா...

உன் பரவசமூட்டும் கண்களை
எனக்கு தரிசனம் கொடு...

என் பூக்களை உன்
கூந்தலில் சூடிக்கொள்...

கண்ணீர் சிந்தாத
உன் கண்களில்...

நான் என்றும்
என்னை காணவேண்டும்...

பலரேகைகள் கொண்ட
உன் இதழ்களில்...

நான் என்றும் புன்னகையை
காணவேண்டும்...

உன் சொற்களுக்கு கவியரங்கம்
நடத்துவேன் நான்...

இன்னும் எதற்கடி
மௌனம் என்னோடு நீ.....

மேலும்

முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) sankaran ayya மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
18-Mar-2017 8:25 pm

என்னுயிரே...

சிவப்பு தாவணியும் மஞ்சள்
பாவாடையும் எனக்கு பிடித்தது போல...

உன் நேர் வகிடும் ரெட்டை ஜடையும்
எனக்கு பிடித்ததுபோல...

பற்கள் தெரிந்தும்
ஆரவாரமின்றி உன் புன்னகை...

எனக்கு பிடித்ததுபோல...

எனக்கு மட்டும் கேட்டுவிடும்
உன் வளவயல் ஓசைகள்...

உன் கூந்தலில் சூடும் பூச்சரமும்
எனக்கு பிடித்ததுபோல...

என்னோடு நீ உறவாடிய
ஒவ்வொரு நாளும்...

எனக்கு பிடித்ததுபோலவே
நீ இருந்தாய்...

ஒவ்வொருநாளும்
உன் அழகை...

வாய்விட்டு உன்னிடம்
சொல்லி ரசித்தேன்...

ஒருநாளும் நீ என்னை
சொல்லவில்லையடி...

உனக்கு பிடித்தவனாய் நான்
இருக்கிறேனா என்று...

வாய்வி

மேலும்

வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே. 22-Mar-2017 7:55 pm
சிறப்பு ...அழகு ..அருமை ..வாழ்த்துக்கள் 22-Mar-2017 1:59 pm
வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி அய்யா. 19-Mar-2017 7:53 pm
வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி தோழமையே. 19-Mar-2017 7:53 pm
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Mar-2017 8:25 pm

என்னுயிரே...

சிவப்பு தாவணியும் மஞ்சள்
பாவாடையும் எனக்கு பிடித்தது போல...

உன் நேர் வகிடும் ரெட்டை ஜடையும்
எனக்கு பிடித்ததுபோல...

பற்கள் தெரிந்தும்
ஆரவாரமின்றி உன் புன்னகை...

எனக்கு பிடித்ததுபோல...

எனக்கு மட்டும் கேட்டுவிடும்
உன் வளவயல் ஓசைகள்...

உன் கூந்தலில் சூடும் பூச்சரமும்
எனக்கு பிடித்ததுபோல...

என்னோடு நீ உறவாடிய
ஒவ்வொரு நாளும்...

எனக்கு பிடித்ததுபோலவே
நீ இருந்தாய்...

ஒவ்வொருநாளும்
உன் அழகை...

வாய்விட்டு உன்னிடம்
சொல்லி ரசித்தேன்...

ஒருநாளும் நீ என்னை
சொல்லவில்லையடி...

உனக்கு பிடித்தவனாய் நான்
இருக்கிறேனா என்று...

வாய்வி

மேலும்

வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே. 22-Mar-2017 7:55 pm
சிறப்பு ...அழகு ..அருமை ..வாழ்த்துக்கள் 22-Mar-2017 1:59 pm
வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி அய்யா. 19-Mar-2017 7:53 pm
வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி தோழமையே. 19-Mar-2017 7:53 pm
முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Mar-2017 8:25 pm

என்னுயிரே...

சிவப்பு தாவணியும் மஞ்சள்
பாவாடையும் எனக்கு பிடித்தது போல...

உன் நேர் வகிடும் ரெட்டை ஜடையும்
எனக்கு பிடித்ததுபோல...

பற்கள் தெரிந்தும்
ஆரவாரமின்றி உன் புன்னகை...

எனக்கு பிடித்ததுபோல...

எனக்கு மட்டும் கேட்டுவிடும்
உன் வளவயல் ஓசைகள்...

உன் கூந்தலில் சூடும் பூச்சரமும்
எனக்கு பிடித்ததுபோல...

என்னோடு நீ உறவாடிய
ஒவ்வொரு நாளும்...

எனக்கு பிடித்ததுபோலவே
நீ இருந்தாய்...

ஒவ்வொருநாளும்
உன் அழகை...

வாய்விட்டு உன்னிடம்
சொல்லி ரசித்தேன்...

ஒருநாளும் நீ என்னை
சொல்லவில்லையடி...

உனக்கு பிடித்தவனாய் நான்
இருக்கிறேனா என்று...

வாய்வி

மேலும்

வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே. 22-Mar-2017 7:55 pm
சிறப்பு ...அழகு ..அருமை ..வாழ்த்துக்கள் 22-Mar-2017 1:59 pm
வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி அய்யா. 19-Mar-2017 7:53 pm
வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி தோழமையே. 19-Mar-2017 7:53 pm
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Mar-2017 8:19 pm

ப்ரியமானவளே...

உன் பார்வையால் என்னை
சிறையெடுத்தாய்...

எனக்கு உயிர் கொடுத்த என்
அன்னைக்குப்பின் நீதானென ஏங்குகிறேன்...

உன் பார்வை சிறையில் இருக்கும்
என்னை விடுதலை செய்வாயா...

மறுவினாடியே சிறையிலிடு
உன் இதயத்தில்...

என் காதலை நீ
ஏற்காத போதும்...

உன்னை நினைத்து எலும்பாக
உருகிவிட்டேன் நான்...

சருகாய் நான் மண்ணில்
விழுமுன்...

நான் உன் முதல்
குழந்தையென ஏற்றுகொள்ளடி...

இல்லை சருகாய் எரிந்து
சாம்பலாகிவிடவா...

இறைவன் என்னை
வாழவைத்து பார்க்கிறான்...

நீ என்னை உருகவைத்து
பார்க்கிறாயடி...

முகத்தில் என் சோகம் கண்டு
என் அன்னை வீழ்ந்து துடிக்கி

மேலும்

மாலை பொழுதின் மயக்கம். வருகைக்கும் பதிவிற்கு நன்றி நட்பே. 18-Mar-2017 8:01 pm
வாழ்க்கையின் பாதையில் காதலும் ஓர் திசை மாறும் பயணம் 18-Mar-2017 8:07 am
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
08-Mar-2017 8:09 pm

என்னவளே...

உன்னை நான் தினம் தினம்
தொடர்ந்து வருகிறேன்...

பலமுறை நீ என்னை
அவமானப்படுத்தி இருக்கிறாய்...

பாற்கடலை கடைந்தபோது
விஷம்தானே முதலில் வெளிப்பட்டது...

நந்தவனமாக வாழ்க்கை
அமையவேண்டுமென்றால்...

சில துன்பங்களை
தாங்கிக்கொள்ள வேண்டும்...

என் வாழ்வில்
நீ சரிபாதியடி...

அதனால் தாங்கிக்கொள்வேன்
நீ தரும் துன்பங்களை...

காதல் என்னும் அமுதம்
மட்டும் கிடைத்தால் போதுமா...

அமுதமாக இருக்கும் நீ
வேண்டுமடி என் வாழ்வில்...

காத்திருப்பேன் நீ தரும்
துன்பங்களை தாங்கிக்கொண்டு...

உனக்காக மட்டும் நான்.....

மேலும்

கனவும் ஒரு சுகம்தான் நட்பே. வருகைக்கும் பதிவிற்கு நன்றி நட்பே. 18-Mar-2017 7:53 pm
கனவுகளின் சுகத்தை போல் நினைவுகளின் தன்மை அமைவதில்லை 18-Mar-2017 8:12 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (402)

RKUMAR

RKUMAR

புதுவை
aravind 628

aravind 628

திருமுட்டம்
prakashraja

prakashraja

நாமக்கல்
suresh 783

suresh 783

Kangayam
usdp1612

usdp1612

திருச்சிராப்பள்ளி

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (403)

krishnan hari

krishnan hari

chennai
மணிகண்டன்

மணிகண்டன்

ஆய்க்குடி - தென்காசி
பாலமுதன் ஆ

பாலமுதன் ஆ

கொத்தமங்கலம(புதுக்கோட்டை

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (405)

தமிழ்மகன்

தமிழ்மகன்

தஞ்சாவூர்
user photo

SADHALAKSHM I

chennai

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே