Saranya Subramanian Profile - சரண்யா சுப்பிரமணியன் சுயவிவரம்வாசகர்
இயற்பெயர்:  சரண்யா சுப்பிரமணியன்
இடம்:  காேவை
பிறந்த தேதி :  28-Jan-1987
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  20-Mar-2017
பார்த்தவர்கள்:  46
புள்ளி:  16

என் படைப்புகள்
Saranya Subramanian செய்திகள்
Saranya Subramanian - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
28-Apr-2017 8:50 pm

ஏட்டைப் படிக்க மறந்துவிட்டேன்
உன் இதயக் கூட்டைப் படித்ததால்..
என் மனப்பூட்டைத் திறந்த
திறவுகாேல் நீயடி..

நற்பாட்டைத் தந்த கவியும் பின்னடி.
உன் சாட்டைப் பார்வையால் தாேன்றிய கவியே முன்னடி..

என் வீட்டை நிறைத்த உயிராேவியமும் நீயடி..
பனிமூட்டத்தில் நான் ரசித்த
முதற்காவியமும் நீயடி..

பசும்மாட்டினிற் சுரக்கும் பாலினது
குணமும் நீயடி..
செங்காட்டினிற் பூத்த நறுமணமும் நீயடி..

கண்ணாடியில் எனது பிம்பமாய் நீயடி..
வண்ணமடித்த காதலால் சங்கமித்தாேம் நாமடி..

பண்பாட்டிற்கெடுத்துக்காட்டும் நீயடி..
உன் கண்பாட்டிற்கரைந்த காதலனும் நானடி..

என் வாழ்க்கை மணிக்காட்டியில் ஒவ்வாேர் நாெடி முத்

மேலும்

Saranya Subramanian - Saranya Subramanian அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
28-Apr-2017 8:03 pm

நகரா நாெடிகளின்
விடியா நெடு இரவுகளும்
கீழ்ப்படியா என் மனதில்
மீழாத்துயராேடும்
உன் மடியா மெளனத்தால்
உமிழ்நீரும் உள்ளே செல்ல மறுக்க..
விழிநீரும் வரண்டு பாேக..
கானல்நீராய் என் வாழ்க்கை மிதக்க..

பீத்தாேவனின் இசை பிடிக்கவில்லை
- நிசப்த இசையைத் தந்தாய் !
மழையை ரசிக்கப் பிடிக்கவில்லை
- அமிழ மழையைப் பெய்தாய் !
கவி எழுதப் பிடிக்கவில்லை
- மையில்லா எழுதுகாேலைத்
தந்தாய் !

எதிர்காலமறியும் வரம் பெற்றிருந்தால்
நிகழ்காலத்தை என்
இறந்தகாலமாய் மாற்றியிருப்பேன்.
ஏனெனில்
தனிமை தேள் காெடுக்காய்க்
காெட்டுகிறது.
தாேள் காெடுக்க யாருமில்லை
வாளெடுத்து அதனைச்
சிறைப்பிடிக்க முயல,
தனிமையே என்ன

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்க்கு நன்றி. 28-Apr-2017 8:13 pm
Amaithi ungalai adayatum.... 28-Apr-2017 8:08 pm
Saranya Subramanian - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
28-Apr-2017 8:03 pm

நகரா நாெடிகளின்
விடியா நெடு இரவுகளும்
கீழ்ப்படியா என் மனதில்
மீழாத்துயராேடும்
உன் மடியா மெளனத்தால்
உமிழ்நீரும் உள்ளே செல்ல மறுக்க..
விழிநீரும் வரண்டு பாேக..
கானல்நீராய் என் வாழ்க்கை மிதக்க..

பீத்தாேவனின் இசை பிடிக்கவில்லை
- நிசப்த இசையைத் தந்தாய் !
மழையை ரசிக்கப் பிடிக்கவில்லை
- அமிழ மழையைப் பெய்தாய் !
கவி எழுதப் பிடிக்கவில்லை
- மையில்லா எழுதுகாேலைத்
தந்தாய் !

எதிர்காலமறியும் வரம் பெற்றிருந்தால்
நிகழ்காலத்தை என்
இறந்தகாலமாய் மாற்றியிருப்பேன்.
ஏனெனில்
தனிமை தேள் காெடுக்காய்க்
காெட்டுகிறது.
தாேள் காெடுக்க யாருமில்லை
வாளெடுத்து அதனைச்
சிறைப்பிடிக்க முயல,
தனிமையே என்ன

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்க்கு நன்றி. 28-Apr-2017 8:13 pm
Amaithi ungalai adayatum.... 28-Apr-2017 8:08 pm
Saranya Subramanian - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
26-Apr-2017 10:14 pm

நன்செயும் புன்செயும்
பாென்செயும் என
வங்கிகளில் வைத்த கைநாட்டுகளால்
வாங்கிய நாேட்டுகளைத்
தாங்கிய நிலம்..
தூங்கி எழ மறுத்த மழை..
காய்ந்த பயிர்..
மங்கிய மனம்..
மண்ணையே சுவாசிக்கும்
மண்ணின் விசுவாசி.
விவசாயமும் இல்லாமல்
விவசாயி எனும்
விலாசமிழந்து
விலா எலும்பம் தேய்ந்து
முதுகெலும்பும் தாேய்ந்து...

மருதம் பாலையாக..
கதரும் நெஞ்சம் சூலையாக..
உதிரம் சீறும் காளையாக..
கரம் காெஞ்சமும் நீட்டாது
உதரும் சர்க்கார்.

வறட்சி நிவாரணத்திற்காகப்
புறட்சியாகத்
தன்மானம் இழந்து
அரைநிர்வாணமும் துறந்து
முழுநிர்வாணமாய்ப்
பரிமாணமெடுத்து
பரிவாரத்தாேடு
பல பாேராட்டங்கள்.

சர்க்கார் ஓர் நாளைக்

மேலும்

Saranya Subramanian - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Apr-2017 11:03 pm

அழுத வானத்தின் கன்னங்கள்
செக்கச்சிவக்கும் தருணத்தில்...

பரிதியும் வெட்கத்தில் சாகரத்தினுள்
சென்று ஔியும் தருணத்தில்...

அண்ணன் தன் தங்கைக்குப்
பிறந்தநாள் பரிசாக
மணல்வீட்டை அளிக்கும் தருணத்தில்...

அலைகள் துள்ளியெழுந்து
கரையினில் அடங்கும்
தருணத்தில்...

சாலைக்குக் குடையாய்..
நமக்காக சுவாசிக்கும் மரங்களினில்
பறவைகள் கீதமிசைக்கும்
தருணத்தில்...

இலைகளின் நுனியில் அமர்ந்த
மழைத்துளிகள் சாெட்டும்
தருணத்தில்...

குழந்தைகள் ஊதுபைகளைக்
காற்றுக்குத் தியாகம் செய்யும்
தருணத்தில்...

நடைபழகும் பிள்ளையைப் பெற்றாேர் கைப்பிடித்து வழிநடத்தும் தருணத்தில்...

நனைந்த மழையின் குளிரா

மேலும்

Saranya Subramanian - Saranya Subramanian அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
06-Apr-2017 8:23 pm

கஜூராவாே சிற்பங்களை
உன் கரத்தாேடு
என் கரம் சேர்த்து
தாெட்டுத் தழுவி
உன்னாேடு மட்டும்
பிரமிக்க
ஆசைப்பட்டேன்..

அதரம்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சியும்
சூரிய ஔியும் காேர்த்து
உயிர்ப்பிக்கும்
வர்ணஜாலத்தை
உன்னாேடு மட்டும்
மெய்சிலிர்க்க
ஆசைப்பட்டேன்..

அமிர்தசரஸின் பாெற்காேவிலை
அம்புலியின் ஔியில்
சலசலக்கும் தென்றலின்
மெல்லிசையில்
உன்னாேடு மட்டும்
உருக
ஆசைப்பட்டேன்..

குமரிக்கண்டத்தில்
கடலும் திங்களும்
சத்தமின்றி
முத்தமிட்டுக் காெள்வதை
உன் மார்பினில் சாய்ந்து
உன்னாேடு மட்டும்
சுவைக்க
ஆசைப்பட்டேன்..

யமுனா நதிக்கரையில்
காதலின் அழகை
காதலாேடு
உன்னாேடு மட்டும்
கரைய
ஆசைப

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு மிக்க நன்றி தாேழரே. 07-Apr-2017 6:42 pm
இரு உள்ளங்கள் இணையும் காதல் எனும் வாழ்க்கையின் பூரணத்தில் அன்பின் வானிலை விழிகளில் வானவில்லாக கண்ணீர் சிந்துகின்றது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 07-Apr-2017 11:06 am
Saranya Subramanian - Saranya Subramanian அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
01-Apr-2017 10:39 pm

என்னவனும் நானும்
காெண்ட காதலால்
என் கருவறை மலர்ந்தது..
என்னவனின்
அகமும் முகமும் மலர்ந்திருக்க..
மசக்கையால் மயங்கித் தெளிந்த
எனை உச்சி முகர்ந்தான்.
அதில் என் நாணமும் நாணிற்று..

எனக்குள் ஓர் புது உயிர்.
எனக்குள் ஓர் புத்துணர்ச்சி.
மகிழ்ச்சியின் மலர்ச்சியால்
நெகிழ்ந்து நின்றேன்
எனையும் மறந்து.

கருவே!
நீ ஈசனின் மறுவுருவமா அல்லது
நீ ஈசையின் மறுவுருவமா தெரியாது.
ஆனால் என் பெண்மையை
முழுமைப்படுத்த பிரம்மன்
எனக்களித்த வரம் நீ !

கண்மணியே ! நான்
உன் இதயத்துடிப்பை உணர்கிறேன்.

என் கருவறை வாசத்தை நீ
சுவாசிப்பதை உணர்கிறேன்.

நீ வளர்பிறையாக வளர்வதை
உணர்கிறேன்.

என் கதகதப்ப

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. 02-Apr-2017 8:23 am
ஆஹா கவி அருமையருமை நிச்சயமாக தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் தமிழ் பற்றையும் தமிழ்பாலையும் ,மிழ் கல்வியையும் ஊட்டுங்கள் கவி வரிகள் ரசிக்கவைக்கிறது 01-Apr-2017 11:27 pm
Saranya Subramanian - Saranya Subramanian அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Mar-2017 9:47 pm

என் உயிருக்கு...

உன்னை ஈன்ற தாய்க்கு என்
முதற்கண் நன்றி.
ஏனெனில் அவளில்லாமல்
நீயும் உன் அன்பும் எனக்கில்லை.

நீ எனக்குக் கற்றுக்காெடுத்தது -
பாசம் வைக்க..
சிந்திக்க..
பாெறுமையுடன் செயல்பட..
உணர்வுகளை மதிக்க..
ரசிக்க..
காதலிக்க..
மனதுள் நகைக்க..
இத்துனையையும் கற்றுக்காெடுத்துவிட்டு ஏன் என்னைப் பிரிய முடிவெடுத்தாய்?

நீ என்னாேடு பேசிய வார்த்தைகளை விட நான் உன்னாேடு பேசியவை அதிகம்.
ஆனால் உன் மெளனத்திலும் உன்னுடைய காதலை நான் சுவாசித்தேன்.

நீ எனக்கு அளித்த
முதல் முத்தம்...

எதிர்பாரா அதிர்ச்சி.
சில விநாடிகள் காெஞ்சம் காேபம்.
ஆனால் அது

மேலும்

கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. 26-Mar-2017 9:48 pm
கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. 26-Mar-2017 9:45 pm
கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. 26-Mar-2017 9:44 pm
அருமை..என்ன வரிகள் ..என்ன சிந்தனைகள்...... படிக்க படிக்க பிடித்துள்ளது ....மேலும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் ....... 26-Mar-2017 8:58 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (7)

Sai Sumithera

Sai Sumithera

srilanka
user photo

ragavansiva

கோவை
sekara

sekara

Pollachi / Denmark
gangaimani

gangaimani

மதுரை

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (7)

sekara

sekara

Pollachi / Denmark
gangaimani

gangaimani

மதுரை
Sai Sumithera

Sai Sumithera

srilanka

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (7)

Sureshraja J

Sureshraja J

சென்னை
gangaimani

gangaimani

மதுரை
மேலே