Saranya Subramanian Profile - சரண்யா சுப்பிரமணியன் சுயவிவரம்வாசகர்
இயற்பெயர்:  சரண்யா சுப்பிரமணியன்
இடம்:  காேவை
பிறந்த தேதி :  28-Jan-1987
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  20-Mar-2017
பார்த்தவர்கள்:  10
புள்ளி:  7

என் படைப்புகள்
Saranya Subramanian செய்திகள்
Saranya Subramanian - Saranya Subramanian அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Mar-2017 9:47 pm

என் உயிருக்கு...

உன்னை ஈன்ற தாய்க்கு என்
முதற்கண் நன்றி.
ஏனெனில் அவளில்லாமல்
நீயும் உன் அன்பும் எனக்கில்லை.

நீ எனக்குக் கற்றுக்காெடுத்தது -
பாசம் வைக்க..
சிந்திக்க..
பாெறுமையுடன் செயல்பட..
உணர்வுகளை மதிக்க..
ரசிக்க..
காதலிக்க..
மனதுள் நகைக்க..
இத்துனையையும் கற்றுக்காெடுத்துவிட்டு ஏன் என்னைப் பிரிய முடிவெடுத்தாய்?

நீ என்னாேடு பேசிய வார்த்தைகளை விட நான் உன்னாேடு பேசியவை அதிகம்.
ஆனால் உன் மெளனத்திலும் உன்னுடைய காதலை நான் சுவாசித்தேன்.

நீ எனக்கு அளித்த
முதல் முத்தம்...

எதிர்பாரா அதிர்ச்சி.
சில விநாடிகள் காெஞ்சம் காேபம்.
ஆனால் அது

மேலும்

கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. 26-Mar-2017 9:48 pm
கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. 26-Mar-2017 9:45 pm
கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. 26-Mar-2017 9:44 pm
அருமை..என்ன வரிகள் ..என்ன சிந்தனைகள்...... படிக்க படிக்க பிடித்துள்ளது ....மேலும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் ....... 26-Mar-2017 8:58 pm
Saranya Subramanian - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Mar-2017 9:47 pm

என் உயிருக்கு...

உன்னை ஈன்ற தாய்க்கு என்
முதற்கண் நன்றி.
ஏனெனில் அவளில்லாமல்
நீயும் உன் அன்பும் எனக்கில்லை.

நீ எனக்குக் கற்றுக்காெடுத்தது -
பாசம் வைக்க..
சிந்திக்க..
பாெறுமையுடன் செயல்பட..
உணர்வுகளை மதிக்க..
ரசிக்க..
காதலிக்க..
மனதுள் நகைக்க..
இத்துனையையும் கற்றுக்காெடுத்துவிட்டு ஏன் என்னைப் பிரிய முடிவெடுத்தாய்?

நீ என்னாேடு பேசிய வார்த்தைகளை விட நான் உன்னாேடு பேசியவை அதிகம்.
ஆனால் உன் மெளனத்திலும் உன்னுடைய காதலை நான் சுவாசித்தேன்.

நீ எனக்கு அளித்த
முதல் முத்தம்...

எதிர்பாரா அதிர்ச்சி.
சில விநாடிகள் காெஞ்சம் காேபம்.
ஆனால் அது

மேலும்

கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. 26-Mar-2017 9:48 pm
கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. 26-Mar-2017 9:45 pm
கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. 26-Mar-2017 9:44 pm
அருமை..என்ன வரிகள் ..என்ன சிந்தனைகள்...... படிக்க படிக்க பிடித்துள்ளது ....மேலும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் ....... 26-Mar-2017 8:58 pm
Saranya Subramanian - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Mar-2017 8:26 pm

இரவின் அமைதியும்
பிறை நிலவும்
பனிக்காற்றும்
தென்றலின் தாலாட்டும்
குயிலின் கூவுகையும்
மயிலின் அழகிய தாேகையும்
குழலின் இசையும்
யாழின் மீட்டலும்
நட்சத்திரங்களின் சிமிட்டல்களும்
நீள வானமும்
நீளக்கடலும்
அலைகளின் ஓசையும்
மண் வாசமும்
மழைத்துளியின் சுபரிசமும்
தாெட்டாச்சணுங்கியின்
சிலிர்த்தலும்
ராேஜாவின் நறுமணமும்
குழந்தையின் மழலைச் சிரிப்பும்
சலங்கையின் ஒலியும்
காமராஜரின் எளிமையும்
வெண்பாவின் இனிமையும்
கவிதையின் ரசனையும்
வள்ளுவனனின் இன்பத்துப்பாலும்
சுவர்க லாேகமும்
தேவாமிர்தமும்
அள்ள அள்ளக்குறையாத
அட்சயப்பாத்திரமும்
கரந்த பாலும்
தேனின் சுவை

மேலும்

உண்மைதான்..உயிரோட்டமான ஆலயம் தாய் 22-Mar-2017 12:52 am
Saranya Subramanian - Saranya Subramanian அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
20-Mar-2017 9:51 pm

பல்லாண்டு பல்லாண்டு
தாென்று தாெட்ட எம் வீரத்தமிழனின் வீர விளையாட்டு...

வாடிவாசலி்ல் சீறிப்பாய்ந்த
ஏறின் திமிலை நாடிச்சென்று
உம் கரம் காெண்டு ஏறித் தழுவி பூச்சரத்தால்
வீர வாகை சூடி
நம் கலாச்சாரத்தின்
சாரத்தை நிலைநாட்டினாய்.

வீரத்தமிழா!
ஏனைய சிரங்கள் தாழ்த்திக்
கரங்கள் கூப்பி வாழ்த்துகிறாேம்!
இது நம் பரம்பரைப் பண்பாட்டிற்குக்
கிடைத்த வரம்!

அந்நிய சக்தியின் சாபம் -
நம் அடையாளம் சூறையாடப்படுதல்.
தமிழ்ச்சரித்திரத்திலிருந்து
அழிக்க முயலுதல்...
மூன்றாண்டுகள் பாெறுமையாேடு
பாேராடினாய் - கிட்டவில்லை..
இன்று எம் தமிழினமே பாெங்கி எழுந்தது.
ஏனெனில் சாது மிரண்டால் காடு காெள

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி தாேழரே. 21-Mar-2017 6:26 pm
ஒற்றுமையின் அலைவரிசையில் மரபின் வெற்றி மீ ள கிடைத்தது 21-Mar-2017 12:24 am
மேலும்...
கருத்துகள்
மேலே