நா சேகர் - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  நா சேகர்
இடம்:  சென்னை
பிறந்த தேதி :  19-Jul-1966
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  14-May-2016
பார்த்தவர்கள்:  788
புள்ளி:  482

என்னைப் பற்றி...

கற்றுக்கொண்டிருப்பவன்..,

என் படைப்புகள்
நா சேகர் செய்திகள்
நா சேகர் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Aug-2017 4:19 pm

கருநாக விஷமாய்
என்னுள் பரவி

என்னை நிறம்
மாற்றினாய்

நீ மட்டும் ஏனோ
இன்று

நிறம் மாறினாய்?

விஷ முறிவு
வைத்தியம் தேட

விஷயம் தெரிந்தவர்
சொன்னார்

ஆலைக் கொள்ளும்
விஷமது

ஆறுக்கு நாலே
தீர்வென்று

அறிய தான்
ஆசை

என் பிழை
எதுவென்றே

அறிய முடியாதென
தெரிந்து

என்னை நானே

போர்த்திக் கொண்டேன்

உன் நினைவுகள்
எனைத்

தீண்டக் கூடாது
என்பதற்காக.

#Sekar_N

மேலும்

நா சேகர் - நா சேகர் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
17-Aug-2017 1:39 pm

கனவென்பது

நிஜத்தின்

நிழலானால்

சில நிஜங்கள்

மட்டும் கனவாக

ஆவதேனோ?

கனவென்றால்

கலைந்துவிடும்

நிஜமல்லவா

நிழலாய்

நீங்காமல்..,

#sekar N

மேலும்

புரியாத புதிர்கள் 18-Aug-2017 6:45 am
சில நியதிகள் புதிருக்குள் பூத்தவை இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Aug-2017 12:50 am
நா சேகர் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Aug-2017 1:39 pm

கனவென்பது

நிஜத்தின்

நிழலானால்

சில நிஜங்கள்

மட்டும் கனவாக

ஆவதேனோ?

கனவென்றால்

கலைந்துவிடும்

நிஜமல்லவா

நிழலாய்

நீங்காமல்..,

#sekar N

மேலும்

புரியாத புதிர்கள் 18-Aug-2017 6:45 am
சில நியதிகள் புதிருக்குள் பூத்தவை இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Aug-2017 12:50 am
நா சேகர் - நா சேகர் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Aug-2017 7:46 pm

தியாகங்கள் வரலாறாய் நிற்க

சோகங்கள் மட்டும் தொடர

பெற்று விட்டோம் சுதந்திரம்

கல்வியை காசுக்கு விற்க

மருத்துவம் மலிவற்று போக

பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரம்

தெருவிற்கு ஒரு மதுகடை

யாரும் வாங்க இல்லை தடை

பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரம்

ஜாதி மத துவேஷம் வளர்த்து

நிர்வாண ஊர்வலம் விட

பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரம்

கோடிகளில் பிரதிநிதிகள் புரள

தெருக்கோடிகளில் மக்கள் கதற

பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரம்

தன்மானத்தை காசுக்கு விற்று

அவமானத்தை பரிசாக பெற

பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரம்

பெற்று, "விட்ட" சுதந்திரத்தின்

அருமை பெருமையாவும் வருடம்

போல் நீள இன்று

கண்ணகி நகரில் வசிக

மேலும்

இறுதியான வரிகள் இல்லை 16-Aug-2017 9:24 pm
புரிய வேண்டிய நிலை வெகு தொலைவில் 16-Aug-2017 9:23 pm
புதிய இந்தியாவின் முயற்சியில் பழைய சுதந்திர இந்திய அழிந்தது என்பதே உண்மை தோழரே!! ஆட்சியளர்களுக்கான செருப்படியாய் உன் கவிதை தோழா!!! வாழ்த்துக்கள் 16-Aug-2017 8:53 pm
இறுதி ஆறு வரிகள் சுதந்திரத்துக்கும் ஜனநாயகத்திற்கும் நல்ல முத்தாய்ப்பு. 16-Aug-2017 8:35 pm
நா சேகர் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Aug-2017 7:46 pm

தியாகங்கள் வரலாறாய் நிற்க

சோகங்கள் மட்டும் தொடர

பெற்று விட்டோம் சுதந்திரம்

கல்வியை காசுக்கு விற்க

மருத்துவம் மலிவற்று போக

பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரம்

தெருவிற்கு ஒரு மதுகடை

யாரும் வாங்க இல்லை தடை

பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரம்

ஜாதி மத துவேஷம் வளர்த்து

நிர்வாண ஊர்வலம் விட

பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரம்

கோடிகளில் பிரதிநிதிகள் புரள

தெருக்கோடிகளில் மக்கள் கதற

பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரம்

தன்மானத்தை காசுக்கு விற்று

அவமானத்தை பரிசாக பெற

பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரம்

பெற்று, "விட்ட" சுதந்திரத்தின்

அருமை பெருமையாவும் வருடம்

போல் நீள இன்று

கண்ணகி நகரில் வசிக

மேலும்

இறுதியான வரிகள் இல்லை 16-Aug-2017 9:24 pm
புரிய வேண்டிய நிலை வெகு தொலைவில் 16-Aug-2017 9:23 pm
புதிய இந்தியாவின் முயற்சியில் பழைய சுதந்திர இந்திய அழிந்தது என்பதே உண்மை தோழரே!! ஆட்சியளர்களுக்கான செருப்படியாய் உன் கவிதை தோழா!!! வாழ்த்துக்கள் 16-Aug-2017 8:53 pm
இறுதி ஆறு வரிகள் சுதந்திரத்துக்கும் ஜனநாயகத்திற்கும் நல்ல முத்தாய்ப்பு. 16-Aug-2017 8:35 pm
நா சேகர் - நா சேகர் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
13-Aug-2017 10:03 am

கருவில் சுமந்தவள்

தெருஓரம்

தோலில் சுமந்தவன்

தெருஓரம்

உன்னை தெருவில்

சுமந்த நானும்

தெரு ஓரம்

உன்னை சுமந்தவர்
அனைவரும்

தெருஓரம்

என்றால்

நாளை நீ?
#sof_sekar

மேலும்

நன்றி 13-Aug-2017 6:39 pm
நன்றி 13-Aug-2017 6:39 pm
குப்பைகளாய் குவிந்து மண்ணில் மக்குவதே தொடர்கதையாய்.., சரிதான் குப்பையாய் 13-Aug-2017 6:38 pm
களைய 13-Aug-2017 6:35 pm
நா சேகர் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
13-Aug-2017 10:03 am

கருவில் சுமந்தவள்

தெருஓரம்

தோலில் சுமந்தவன்

தெருஓரம்

உன்னை தெருவில்

சுமந்த நானும்

தெரு ஓரம்

உன்னை சுமந்தவர்
அனைவரும்

தெருஓரம்

என்றால்

நாளை நீ?
#sof_sekar

மேலும்

நன்றி 13-Aug-2017 6:39 pm
நன்றி 13-Aug-2017 6:39 pm
குப்பைகளாய் குவிந்து மண்ணில் மக்குவதே தொடர்கதையாய்.., சரிதான் குப்பையாய் 13-Aug-2017 6:38 pm
களைய 13-Aug-2017 6:35 pm
நா சேகர் - நா சேகர் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
12-Aug-2017 1:19 pm

தேடலே
இயக்கம்

மனித
இயக்கம்

ஆசை
அசையும்

ஆசை

தேடலின்றி
அசைவில்லை

பொருளும்
அருளும்

தேடத்தான்
கிடைக்கும்

எதுவாகிலும்

தேடாமல்
இருப்பின்

பிணத்திற்கு
ஒப்பே!

தேடலும்
ஆசையே

ஆசையும்
தேடலே

அசையும்
ஆசை!

விட்டொழித்தல்
அறியது

விட்டொழிக்க
நினைத்தபின்

உயிர் எதற்கு?

ஆசை

அசையும்
ஆசை!
#sof_sekar

மேலும்

படைப்பின் புதிர் 12-Aug-2017 7:56 pm
ஆசைகள் அலைகள் போல மனதை விட்டு ஓயாதவை இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 12-Aug-2017 6:10 pm
நா சேகர் - செல்வமணி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
07-Jan-2017 10:22 pm

இந்தியாவில் சர்க்கஸ் கலைஞர்களுக்கு சலுகை வழங்காமல், அரசு முற்றிலும் புறக்கணிப்பதால், பெரிய சர்க்கஸ் கம்பெனிகள் கூட திவாலாகும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

சர்க்கஸ் கலை சாகசம் நிறைந்தது; உயிரைப் பணயம் வைப்பது. அந்தரத்தில் பார் விளையாட்டு, மரண கூண்டுக்குள் பைக் ரேஸ், சிங்கம், புலி, கருஞ்சிறுத்தை என, கொடிய விலங்குகளை சாட்டையின் ஒரு சொடுக்கில் ஆட்டுவிக்கும் சாகசங்கள், பார்வையாளர்களை, "சீட்'டின் நுனிக்கு வரவைக்கும்.

இந்தியாவில் கடந்த, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன், நியூ கிராண்ட், அப்போலோ, நேஷனல், கேமல், மகாராஜா, வீனஸ் என, மிகப்பெரிய சர்க்கஸ் கம்பெனிகள் கோலோச்சின. ஒவ்வொரு கம்பெனியை நம்பியும், 350க்கும் க

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (9)

யாழினி வளன்

யாழினி வளன்

நாகர்கோயில் /சார்லட்
வாசு செநா

வாசு செநா

புதுக்கோட்டை
ரசீன் இக்பால்

ரசீன் இக்பால்

குளச்சல் (நாகர்கோவில்)

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (9)

ரசீன் இக்பால்

ரசீன் இக்பால்

குளச்சல் (நாகர்கோவில்)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (9)

J K பாலாஜி

J K பாலாஜி

அவனியாபுரம்,மதுரை
மேலே