Shyamala Rajasekar - சுயவிவரம்

(Profile)நடுநிலையாளர்
இயற்பெயர்:  Shyamala Rajasekar
இடம்:  சென்னை
பிறந்த தேதி :  23-Nov-1960
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  01-Aug-2013
பார்த்தவர்கள்:  6172
புள்ளி:  7037

என் படைப்புகள்
Shyamala Rajasekar செய்திகள்
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
09-Jun-2017 12:51 pm

அம்மாவுன் பாசத்திற்(கு) அளவுகோல் உலகிலில்லை
விம்மியழும் நெஞ்சத்திற்(கு) ஆறுதல் வேறாருமில்லை !

பட்டம்நான் பெற்றுவிட்டால் பட்டதுயர் போகுமென்று
பட்டணத்தில் படிக்கவைக்கப் பாரத்தைச் சுமந்தாயே !
கட்டியவன் போனாலும் கண்ணீரைத் துடைத்துவிட்டுத்
தட்டாமல் கேட்டவற்றைத் தயவுடனே அளித்தாயே ! (அம்மாவுன் )

பத்துமாதம் சுமந்தவளே ! பாசத்தால் நனைத்தவளே !
உத்தமியே எனக்காக உருக்குலைந்து போனாயே !
சொத்துபத்து அத்தனையும் துடைத்தெடுத்து விற்றுவிட்டாய்
எத்தனையோ அல்லலுற்றாய் எனக்காகப் பொறுத்தாயே ! ( அம்மாவுன் )

வேலையேதும் கிடைக்கவில்லை விதியைநொந்து பலனுமில்லை
சோலைமலர் மணக்கவில்லை சோகமதை மாற்றவில

மேலும்

அன்னைக்கு நிகர் எதுவுமில்லை அம்மா...அன்னையின் தியாகம் அளவில்லாது ....வரிகள் அருமை 09-Jun-2017 7:32 pm
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Jun-2017 1:07 am

கண்ணும் கண்ணும் கலந்த போது
>>>காதல் பிறந்தது !
எண்ணம் முழுதும் அந்த நினைவே
>>>இனிமை சேர்த்தது !
வண்ண கனவு நாண மின்றி
>>>வளைய வந்தது !
நண்பன் கூட தொல்லை யாக
>>>நாளும் தெரிந்தது !

இணையைக் காண வில்லை யென்றால்
>>>இதயம் தவித்தது !
துணையைக் கண்ட பின்பு தானே
>>>துடிப்பும் நின்றது !
அணைப்பில் தன்னை மறந்த உள்ளம்
>>>அடங்க மறுத்தது !
பிணையைச் சேர்ந்த மானாய் மகிழ்ந்து
>>>பெருமை கொண்டது !

மலர்ந்த பூவில் மதுவை உண்ணும்
>>>வண்டாய்ப் பறந்தது !
கலந்த அன்பில் கனிந்தே உருகி
>>>களித்துச் சிலிர்த்தது !
புலன்கள் ஐந்தும் அடங்க மறுத்தும்
>>>புரிதல் தொடர்ந்தது !
சுலப தவணை முறையில் அ

மேலும்

Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Jun-2017 6:48 pm

வளிவருடி உளம்நனைக்க வான்மழையோ உடல்நனைக்க
களிப்பினிலே உயிர்நனைய கலந்தினிக்கும் காதலுடன்
கிளிமொழியாள் அருகிருக்க கிளுகிளுப்பில் மனம்துவள
நெளிந்தசையும் மரஞ்செடியை நெக்குருகி ரசித்தனரோ ?

அலைகடலின் ஓரத்திலே அழகியதோர் வெளியினிலே
கலைகொஞ்சும் சிற்பங்கள் கவின்கோயில் கண்டிடவே
சிலைபோலும் கன்னியுடன் சிலிர்ப்புடனே கரங்கோர்த்து
மலைப்போடு குடைக்குள்ளே மனம்நெகிழ நடந்தனரோ ?

மல்லையிலே எழில்கொஞ்சி மண்பெருமை தனைச்சொல்லும்
பல்லவனின் கலைத்திறனைப் பாருக்குப் பறைசாற்றும்
கல்லழகைக் காணவந்த காதலரின் நல்வாழ்வும்
வெல்லட்டும் இனிதாக மேதினியில் வாழ்த்துவமே !!

மேலும்

Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Jun-2017 5:52 pm

கதிரு முதிக்க கமலம் விரிந்து களிப்பளிக்கும்
மதியின் வரவில் மலர்ந்திடும் அல்லி மனங்கவரும்
நதியின் கரைதனில் நாணல் வளைந்து நடனமிடும்
பொதிகை மலைவளி புன்னகை சிந்தும் பொலிவுடனே !

கட்டளை கலித்துறை

மேலும்

Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Jun-2017 5:46 pm

பாராமல் போனாயேல் பளிங்குமுகம் வாடாதோ?
தீராத சோகத்தில் தேம்பிடுவேன் அறியாயோ?
வீராதி வீரனே விரும்புமெனை ஏற்பாயோ ?
ஊரார்கண் பட்டதுவோ உள்ளத்தில் வலிக்கிறதே!

மடியினிலே தாங்கிட்டாய் மயக்கத்திலே மிதந்திருந்தேன்
துடியிடையில் விரல்படவே துவண்டுவிட்டேன் கண்ணாளா!
வடிவழகில் கவர்ந்தேனோ வாய்மொழியில் வீழ்ந்தாயோ?
விடிவெள்ளி நீதானே வியப்பிலெனை ஆழ்த்தியவா!

சுற்றிவரு மிடமெல்லாம் சொர்க்கமென நான்நினைப்பேன்!
பொற்கரத்தைப் பிடித்தபடி புன்னகைத்து வலம்வருவேன்
வற்றாத பேரன்பை வழங்கிடவே அகம்மலர்வேன்!
நற்றமிழில் சொல்லெடுத்து நாயகனே கவிவனைவேன்!

கனவுலகில் சஞ்சரித்துக் காதலிலே திளைத்திடுவோம்
மனமிரண்டும் ஒன்ற

மேலும்

ஆஹா ஆஹா ! பாராமல் போனாலோ பாழ்படுவேன் அறியாயோ சேராத பொழுதெல்லாம் செத்திடுவேன் தெளியாயோ நீராடும் புனைமுழுதும் நின்னுருவங் கண்டேனே ஓ!ராதா! கேளாயோ ! ஓர்ந்தருகே வாராயோ ? விண்ணிடையே உன்பிம்பம் விசித்திரமாய் வளருதடீ கண்ணிரண்டில் கவியமுதம் காட்டாறா யோடுதடீ எண்ணத்தில் உனைச்சேரும் ஏகாந்தம் தெரியுதடீ வண்ணப்பூக் காடெலாம் வாலைமுகம் காட்டுதடீ ! மையலெனும் நோய்வந்து மானத்தைத் தாக்குதடீ தையலுனைத் தழுவிடவே தளிர்மனமும் ஏங்குதடீ கையிலுன்றன் கைபிடிக்கக் காதலுளம் எண்ணுதடீ வெய்யில்மழை போன்றவளே வேண்டுபொருள் நீயெனக்கு ! காலையிலே உன்முகத்தைக் காணவேண்டும் கண்மணியே மாலையெலாம் நின்மடியில் மாளவேண்டும் மல்லிகையே சோலையிலே நாமிருவர் சொல்லறுத்த உயர்நிலையில் காலமெலாம் வாழுகின்ற கதைவேண்டும் பூங்குயிலே உனைமறந்தால் வாழ்வில்லை உனையன்றி காப்பில்லை நினைவெல்லாம் நீயாவாய் நிஜமெல்லாம் நீயாவாய் கனவெல்லாம் வென்றாயே காதலியே என்றாயே மனதெங்கும் நின்றாயே மகிழ்ச்சியென வந்தாயே ! 20-Jun-2017 11:44 pm
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-May-2017 1:10 am

தன்னல மின்றித் தமிழ்ப்பணி யாற்றிடும்
அன்பிற் கினியநல் லாசானே! - நன்றியுடன்
நின்பிறந்த நாளினில் நெஞ்சார வாழ்த்துகிறோம்
இன்பாவாம் வெண்பாவில் ஈண்டு .

பாவலரே தித்திக்கும் பைந்தமிழின் காவலரே
ஆவலுடன் கற்பித்தாய் யாப்பெமக்கு! - சேவையினை
மெச்சியுளம் பூத்தோம் மிளிர்வாய் தமிழுலகில்
உச்சம் தொடுவாய் உயர்ந்து.

சோதனைவந் தாலும் துணிவோ(டு) எதிர்கொண்டு
சாதனை யாக்கும் தமிழ்மகனே ! - பேதமின்றி
பாவகைகள் பற்பலவும் பாங்குட னூட்டிவிட்டாய்
பூவலியம் வாழ்த்தும் புகழ்ந்து .

வரமாய்,யாம் பெற்ற வரதரா சா,நீ
சிரத்தையுடன் கற்பித்தாய் சிந்து ! - மரபுமா
மன்னா! உதித்தநாளில் வாழ்த்தி அகமலர்வோம்
என்

மேலும்

மிக்க நன்றி விஜய் ! 04-Jun-2017 4:02 pm
மிக்க நன்றி ! 04-Jun-2017 4:02 pm
போற்றுதற்குரிய இனிமையான கவிதை கவிதைக் குயிலின் கவிதை பாராட்டுக்கள் ------------------ பாவலர் மா. வரதராசன் பல்லாண்டு வாழ்க அனைத்து வளமும் பெற நானும் வாழ்த்துகிறேன் 01-Jun-2017 12:41 pm
அருமையான வாழ்த்துப் பாக்கள் அன்னையே... 19-May-2017 1:51 pm
sankaran ayya அளித்த படைப்பில் (public) Mohamed Sarfan மற்றும் 3 உறுப்பினர்கள் கருத்து அளித்துள்ளனர்
28-Apr-2017 8:40 am

மலை முகட்டில்
கிட்டாமல் போகலாம் ஞானம் !
மன மருங்கினில்
நீ அதை அடைந்திடலாம் !
சிலை தொட்டு வணங்கினால்
சித்தம் ஒருமுகப் படலாம்
அலை அடங்கிய
மனம்தான் ஆன்மிகம் !

------கவின் சாரலன்

மேலும்

மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சர்பான் அன்புடன்,கவின் சாரலன் 29-Apr-2017 4:52 pm
உண்மைதான்..மலரும் தளிரும் மனித வாழ்வின் விதியை கண் முன் நிகழ்த்திக் காட்டுகின்றது 29-Apr-2017 4:37 pm
ஆஹா அருமையான கருத்து. மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய இதயம் அன்புடன்,கவின் சாரலன் 29-Apr-2017 8:34 am
உள்ளுக்குள் ஒளியுண்டு அடைந்திட வழியுண்டு அறிந்திடும் மனதில்லை... 29-Apr-2017 8:08 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
04-Apr-2017 12:30 pm

ஆகாயச் சோலையிலே
அழகழகாய் மலர்ந்திருக்கும்
நட்சத்திரப் பூக்களை
வானவில்லில் தொடுத்துன்றன்
கார்மேக கூந்தலிலே
காதலுடன் சூட்டிடவா
மின்னல் கீற்றினையே
மாலையாக்கிப் போட்டிடவா??

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 25-Apr-2017 3:31 pm
அழகான கவி தோழி 06-Apr-2017 10:21 am
PERUVAI PARTHASARATHI அளித்த எண்ணத்தில் (public) PERUVAI PARTHASARATHI மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
24-Apr-2017 9:18 pm

இலக்கணம் அறியாமல் வெண்பா எழுதுதல் குற்றமாம்..

வெண்பா நிறைய எழுத வேண்டும்!... என்பது ஆசை!

அதன் சூட்சுமம் ஓரளவிற்கு அறிந்துள்ளேன்!..என்பது வருத்தம்!


வெண்பா ஒர் கனவு..!


தலைக்கன மில்லாமல் எழுத நினைத்து

இலக்கணம் அறியாது எதையோ எழுதி - அது

பண்பா விருக்குமா வெனப் பார்த்தாலெனக்கு

வெண்பாவென்ப தோர்க் கனவு..!      

மேலும்

வெண்பாவியற்றுவது "முடியும்" என்கிற நம்பிக்கைச் செடிக்கு, அனைவரின் உதவி என்கிற தண்ணீரால் தளிர் விட முடியும் என நினைக்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி 26-Apr-2017 10:07 am
கற்/க/ கச/ட ற / கற் /பவை/ கற்/றபின் நேர் நேர் /// நிரை நிரை// நேர் நிரை//// நேர் நிரை தேமா ---------கருவிளம்-----------கூவிளம் ----------கூவிளம் நிற்க அதற்குத் தக நேர்நேர்// நிரை நேர்//// நிரை தேமா ------புளிமா ---------- (பிறப்பு என்ற வாய்ப்பாடு போல் ) மா முன் நிரை விளம் முன் நேர் ஈற்றுச் சீர் ஓரசைச் சீர். தளை தட்டவில்லை . வள்ளுவர் குறட்பா தளை தட்டுமா ? குறள் ஈரடி வெண்பா முதலில் குறில் நெடில் படி அசை அமைக்கவும் . அசை வழி சீர் அமைக்கவும் . எனது வெண்பா எழுதுவோம் பத்திவைப் பார்க்கவும் . ஐயம் இருந்தால் தனி விடுகையில் கேட்கவும் . நான் ஆசான் எல்லாம் இல்லை. வெண்பா நண்பன் என்கிற முறையில் நான் அறிந்ததை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் . ஷ்யாமளா ராஜசேகர் வெண்பா புனைவதில் வித்தகர் . அது போல் கவி நண்பர்கள் யாப்பெழிலார் எசேக்கியேல் . டாக்டர் வி கே கன்னியப்பன் இங்கே யாப்பு வழிக் கவிதைகள் நிறைய பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் வாழ்த்துக்கள் அன்புடன்,கவின் சாரலன் 25-Apr-2017 7:56 pm
அனேகமாக முதல் முயற்சியில் முன்னேற்றம் இருப்பது தெரிய வருகிறது... இப்போதைக்கு அலகு பிரிப்பதை இன்னும் சற்று அலச வேண்டும் என நினைக்கிறேன். ஆசான் அய்யாவுக்கு நன்றி... 25-Apr-2017 6:31 pm
இதையே என் முதல் முயற்சியாக வைத்து எழுத முயல்கிறேன்... அடுத்த பாவில் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் இருக்கும்...பதிலுக்கு... நன்றி அம்மா... 25-Apr-2017 6:28 pm
athinada அளித்த படைப்பை (public) Mohamed Sarfan மற்றும் 1 உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளனர்
04-Apr-2017 10:22 am

============================
==========================
கனவுகள் பலபல கண்களில் வளர்த்து
=காதலின் விசும்பினில் கவினுற வந்தாள்
மனதினில் வாலிப மயக்கமும் அணிந்து
=மணங்கொளும் ஆசையின் மலர்களை விரித்தாள்

தினந்தின மவனது திருக்கர முடிச்சிடும்
=திருமண தினம்வர தவங்களு மிருந்தவள்
இனசன இசைவுட னிருவரு மிணைந்தன்
=இதந்தரும் நிகழ்வதன் இனிமையில் திளைத்தாள்

தனக்கென பிறந்தவன் தழுவிட வருகையில்
=தலைகுனிந் தொருபடம் தரைதனில் வரைந்தாள்
உனக்கென எனதுயிர் உடலென அனைத்தையும்
=உடையவன் கரங்களில் உரிமையாய்க் கொடுத்தாள்

மணிவிரல் மீட்டிடும் மரகத வீணையின்
=மெல்லிய நரம்பென இசைந்துமே கொடுத்தாள்

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா. 07-Apr-2017 1:20 pm
மிக்க நன்றி 07-Apr-2017 1:19 pm
காதல் வாழ்க்கைக் கவிதையும் வண்ண ஓவியமும் போற்றுதற்குரிய படைப்பு பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் இலக்கிய பயணம் 07-Apr-2017 5:09 am
முகமூடி அணிந்த வேஷங்களில் உள்ளங்கள் ஏமாந்து போகிறது 07-Apr-2017 2:16 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-Mar-2017 2:12 pm

முழுமதி முகத்தை முகிலினம் மறைத்துத்
தழுவிடத் துடிக்கும் தவிப்பினைக் கண்ட
எழுகதிர் சினத்தில் எட்டியே பார்க்க
நழுவிடும் மேகம் நளினமாய் நகர்ந்தே !!

சியாமளா ராஜசேகர்

மேலும்

என்ன....அழகான வரிகள் ! தங்கள் கவியென்றாலே ஒரு தனி அழகுதான்...நெஞ்சம் நிறைந்தது.நன்றிகள் அம்மா 11-Mar-2017 8:56 pm
மிக்க நன்றிம்மா ! 10-Mar-2017 2:43 pm
இயற்கையின் காதல் சொல்லில் அடங்காதது, அழகிய கற்பனை அம்மா. நன்றி, தமிழ் ப்ரியா... 10-Mar-2017 2:20 pm
Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) Mohamed Sarfan மற்றும் 1 உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளனர்
27-Feb-2017 3:14 pm

சாதனைக்கு வயதுமில்லை சாதிக்கத் தடையுமில்லை
ஆதலினால் முயன்றிடுவாய் அச்சத்தை அகற்றிடுவாய்
சீதனமாய்த் துணிவிருக்க செங்கதிராய் விரிந்திடுவாய்
வேதனைக்கு முடிவுகட்ட வேங்கையெனப் பொங்கிடுவாய் !

முன்னேற்றப் பாதையிலே முள்தைத்தால் பிடுங்கியெறி
முன்வைத்த காலையென்றும் முடிக்காமல் எடுக்காதே
புன்னகைக்குள் ஒளிந்திருக்கும் பூநாகம் கண்டுபிடி
வன்கொடுமை தனைக்கண்டால் வாளுருவிச் சாய்த்துவிடு !

நடுக்கடலில் சிக்கிடினும் நம்பிக்கை இழக்காதே
துடுப்பாகத் துணிவொன்றே துணைநின்று கரைசேர்க்கும்
தொடுவானம் தூரமில்லை தொடுநாளும் தொலைவிலில்லை
மிடுக்குடனே நடைபோடு வெற்றியைநீ வசமாக்கு !

மேலும்

மனதில் உறுதி எனும் தன்மை இருக்கும் போது முயற்சிகள் எப்போதும் காலம் கடந்தாவது வெற்றி பெரும் ஆனால் அவைகள் ஒரு போதும் தோற்காது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் அம்மா 28-Feb-2017 8:32 am
ஊக்கம் தரும் அருமையான படைப்பு. 27-Feb-2017 3:27 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (717)

Zahran Kavi

Zahran Kavi

புத்தளம், ஸ்ரீ லங்கா.
Tamilkuralpriya

Tamilkuralpriya

சேலம்
PERUVAI PARTHASARATHI

PERUVAI PARTHASARATHI

கலைஞர் நகர், சென்னை-78
aravind 628

aravind 628

திருமுட்டம்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (720)

Geeths

Geeths

கோவை
Kavisathish

Kavisathish

சென்னை

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (720)

Santhosh Kumar1111

Santhosh Kumar1111

திருப்பூர் / சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே