Shyamala Rajasekar - சுயவிவரம்

(Profile)நடுநிலையாளர்
இயற்பெயர்:  Shyamala Rajasekar
இடம்:  சென்னை
பிறந்த தேதி :  23-Nov-1960
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  01-Aug-2013
பார்த்தவர்கள்:  6297
புள்ளி:  7060

என் படைப்புகள்
Shyamala Rajasekar செய்திகள்
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Jul-2017 1:50 pm

தேடினேன் அவனை எங்கும்
தென்பட வில்லை கண்ணன்!
ஓடினேன் அங்கு மிங்கும்
ஓரிடம் தனிலும் காணேன்!
பாடினேன் உருகி நெஞ்சம்
பரவசத் தோடு கொஞ்சி
வாடியே நொந்து நைந்தேன்
மாலவா எங்கு சென்றாய்?

மூடிய விழிகள் மெல்ல
முழித்ததும் அவனை வேண்டி
ஆடியின் முன்னே நின்றேன்
அரங்கனை அதிலே கண்டேன்!
நாடிய மாய கண்ணன்
நம்முளே இருப்பான் என்றே
சூடினேன் விருத்த மாலை
சுகமுடன் ஏற்பாய் கண்ணா !!!

மேலும்

தேடலின் படலத்தில் காதலின் இனிமைகள் மனதோரம் இனிக்கிறது 25-Jul-2017 5:54 pm
மிக்க நன்றி ! 25-Jul-2017 4:03 pm
கண்ணனைத் தேடித் தேடி காணாமல் அழுது வாடி தன்னுளே கண்ட பின்பு தவிப்புகள் போன தன்றோ ! மரபு -சிறப்பு ! 25-Jul-2017 3:50 pm
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Jul-2017 1:44 pm

பாடுபட்டுப் பலகோடி சேர்த்தாலும் பசித்தால்
பணத்தையுண்டு பசிவெல்ல முடிந்திடுமோ சொல்வீர்!
காடுகரை யாவுமிங்கே கட்டிடங்கள் ஆனால்
கால்வயிற்றுக் கஞ்சிக்கும் தவிக்கத்தான் வேண்டும்!
கேடுகளை வேரறுத்து வயல்வெளியைக் காத்தால்
கிள்ளியேனும் உணவுண்ண வாய்ப்புண்டு காண்பீர்!
ஈடுசொல்ல முடியாத தொழிலெதுதா னென்றால்
ஏருழவன் செய்கின்ற விவசாயம் ஒன்றே!

விளைநிலங்கள் இக்கணத்தில் விலைநிலமாய்ப் போனால்
விளைவுகளும் விபரீதம் ஆகிடுமே உணர்வீர்!
களையெடுத்துப் பயிர்காக்கும் உழவர்தம் நிலையும்
கழனியிலே கதிர்போலக் காணாமல் போகும்!
சளைக்காமல் போராடி உரிமைகளை மீட்டுத்
தரணியிலே தழைத்தோங்க வழிவகைமை செய்வோம்!
இளைக்காமல் விவ

மேலும்

உள்ளமுள்ள மனிதர்கள் உழவனையும் சிந்திக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு எல்லாம் எதிர்மறை தான் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 25-Jul-2017 5:53 pm
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Jul-2017 12:59 am

நாட்டினில் நடக்கும் வன்முறை கண்டால்
நரம்பொடு நாடியும் துடிக்கும் !
சூட்டுடன் எதிர்த்தால் ஆணவ அரசோ
தொல்லைகள் ஆயிரம் கொடுக்கும் !
தீட்டிய திட்டம் சரியிலை யெனினும்
செயல்பட வைத்தது நெருக்கும் !
கூட்டிய வரியால் மக்களின் நெஞ்சைக்
கூரிய ஈட்டியாய்ப் பிளக்கும் !

விற்பனை யாகும் கலப்படப் பொருளால்
விளைவுகள் பயங்கர மாகும் !
பற்றுடன் தமிழைப் பேசிட மறப்போர்
பாசமும் போலியாய்த் தோன்றும் !
நற்றமி ழறிந்தும் அறிந்திடாற் போல
நாவினில் ஆங்கிலம் உருளும் !
பெற்றவர் தம்மைக் காப்பகம் அனுப்பும்
பிள்ளையும் மிருகமாய்த் தெரியும் !

தஞ்சையின் கதிரா ம

மேலும்

கருத்துள்ள கவிதை தோழி 20-Jul-2017 4:00 pm
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Jul-2017 12:39 am

சங்கு கழுத்தினில் தங்க மணிச்சரம்
அங்க மழகாக்கும் ! - அதில்
பொங்கும் சிரிப்பது மங்கைக் கனியிதழ்
தங்கும் வரமாகும் !

கஞ்ச மலரென வஞ்சி முகமதில்
மஞ்சள் களைகூட்டும் ! - அவள்
கொஞ்சு மிளமையும் நெஞ்சம் கவர்ந்திட
கெஞ்சி உறவாடும் !

செண்டு மலர்மணம் கொண்ட வனிதையின்
கெண்டை விழிபேசும்! - அவள்
வண்டு கருவிழி கண்ட அவன்மனம்
உண்டு பசியாறும்!

சிந்து மழையினில் சிந்தை குளிர்ந்திட
சொந்தம் வலுவாகும் ! - அவள்
சந்த மிசைத்திட வந்த கவியதும்
முந்தி விளையாடும் !

செம்மை யழகுடன் கும்மி யடிப்பவள்
கம்மல் அசைந்தாடும் ! - கவிக்
கம்பன் உறவென அம்மன் வடிவென
நம்பிக் கதைபேசும் !

மின்ன லிடையினைப்

மேலும்

கொஞ்சும் மொழி பேசும் உறங்கும் இதயத்தை தட்டி எழுப்புகிறாள் பாவை.. இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 21-Jul-2017 10:03 am
அழகிய கவி தோழி 20-Jul-2017 3:55 pm
கவிதை ,கவிதை -அருமை எழில் .. 20-Jul-2017 3:40 pm
செம்மை யழகுடன் கும்மி யடிப்பவள் கம்மல் அசைந்தாடும் ! - கவிக் கம்பன் உறவென அம்மன் வடிவென நம்பிக் கதைபேசும் ! ---பாடல் துள்ளலோ துள்ளல் 20-Jul-2017 3:06 pm
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Jul-2017 1:47 am

செந்தமிழைத் தாலாட்டும் சிங்காரத் தென்றல்நீ
சந்தங்கள் நடனமிடும் தமிழமுத தரங்கம்நீ
சிந்துவகைச் சொந்தமெனச் சிந்திவிட்டச் சித்தன்நீ
அந்தமிலாப் புகழ்சேர்த்த அருட்பாவின் அத்தன்நீ !

கொட்டிடுமுன் நாவினின்றும் கொஞ்சுமணி வார்த்தைகள்
தொட்டுவிடும் காரணத்தால் தொலைந்துவிடும் கேட்குமுளம்
மெட்டுக்குப் பதம்பூட்ட மிரண்டுவிடும் சுரமேழும்
கட்டுக்குள் அடங்காதக் காட்டாறு போல்பாயும் !

நெஞ்சினிக்கும் காதலுக்கு நிழல்செய்யும் நித்திலம்நீ
பஞ்சபூதம் பாடிவைத்த பார்போற்றும் பாவலன்நீ
தஞ்சமென்றே உன்பாட்டில் சரணடைந்தோர் தலைவன்நீ
மிஞ்சிடவும் இயலாத மின்சாரக் கண்ணன்நீ !

கம்பரசம் ஊற்றெடுக்கும் கற்பனையின் களஞ்சி

மேலும்

Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
09-Jun-2017 12:51 pm

அம்மாவுன் பாசத்திற்(கு) அளவுகோல் உலகிலில்லை
விம்மியழும் நெஞ்சத்திற்(கு) ஆறுதல் வேறாருமில்லை !

பட்டம்நான் பெற்றுவிட்டால் பட்டதுயர் போகுமென்று
பட்டணத்தில் படிக்கவைக்கப் பாரத்தைச் சுமந்தாயே !
கட்டியவன் போனாலும் கண்ணீரைத் துடைத்துவிட்டுத்
தட்டாமல் கேட்டவற்றைத் தயவுடனே அளித்தாயே ! (அம்மாவுன் )

பத்துமாதம் சுமந்தவளே ! பாசத்தால் நனைத்தவளே !
உத்தமியே எனக்காக உருக்குலைந்து போனாயே !
சொத்துபத்து அத்தனையும் துடைத்தெடுத்து விற்றுவிட்டாய்
எத்தனையோ அல்லலுற்றாய் எனக்காகப் பொறுத்தாயே ! ( அம்மாவுன் )

வேலையேதும் கிடைக்கவில்லை விதியைநொந்து பலனுமில்லை
சோலைமலர் மணக்கவில்லை சோகமதை மாற்றவில

மேலும்

அன்னைக்கு நிகர் எதுவுமில்லை அம்மா...அன்னையின் தியாகம் அளவில்லாது ....வரிகள் அருமை 09-Jun-2017 7:32 pm
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-May-2017 1:10 am

தன்னல மின்றித் தமிழ்ப்பணி யாற்றிடும்
அன்பிற் கினியநல் லாசானே! - நன்றியுடன்
நின்பிறந்த நாளினில் நெஞ்சார வாழ்த்துகிறோம்
இன்பாவாம் வெண்பாவில் ஈண்டு .

பாவலரே தித்திக்கும் பைந்தமிழின் காவலரே
ஆவலுடன் கற்பித்தாய் யாப்பெமக்கு! - சேவையினை
மெச்சியுளம் பூத்தோம் மிளிர்வாய் தமிழுலகில்
உச்சம் தொடுவாய் உயர்ந்து.

சோதனைவந் தாலும் துணிவோ(டு) எதிர்கொண்டு
சாதனை யாக்கும் தமிழ்மகனே ! - பேதமின்றி
பாவகைகள் பற்பலவும் பாங்குட னூட்டிவிட்டாய்
பூவலியம் வாழ்த்தும் புகழ்ந்து .

வரமாய்,யாம் பெற்ற வரதரா சா,நீ
சிரத்தையுடன் கற்பித்தாய் சிந்து ! - மரபுமா
மன்னா! உதித்தநாளில் வாழ்த்தி அகமலர்வோம்
என்

மேலும்

மிக்க நன்றி விஜய் ! 04-Jun-2017 4:02 pm
மிக்க நன்றி ! 04-Jun-2017 4:02 pm
போற்றுதற்குரிய இனிமையான கவிதை கவிதைக் குயிலின் கவிதை பாராட்டுக்கள் ------------------ பாவலர் மா. வரதராசன் பல்லாண்டு வாழ்க அனைத்து வளமும் பெற நானும் வாழ்த்துகிறேன் 01-Jun-2017 12:41 pm
அருமையான வாழ்த்துப் பாக்கள் அன்னையே... 19-May-2017 1:51 pm
கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) Mohamed Sarfan மற்றும் 3 உறுப்பினர்கள் கருத்து அளித்துள்ளனர்
28-Apr-2017 8:40 am

மலை முகட்டில்
கிட்டாமல் போகலாம் ஞானம் !
மன மருங்கினில்
நீ அதை அடைந்திடலாம் !
சிலை தொட்டு வணங்கினால்
சித்தம் ஒருமுகப் படலாம்
அலை அடங்கிய
மனம்தான் ஆன்மிகம் !

------கவின் சாரலன்

மேலும்

மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சர்பான் அன்புடன்,கவின் சாரலன் 29-Apr-2017 4:52 pm
உண்மைதான்..மலரும் தளிரும் மனித வாழ்வின் விதியை கண் முன் நிகழ்த்திக் காட்டுகின்றது 29-Apr-2017 4:37 pm
ஆஹா அருமையான கருத்து. மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய இதயம் அன்புடன்,கவின் சாரலன் 29-Apr-2017 8:34 am
உள்ளுக்குள் ஒளியுண்டு அடைந்திட வழியுண்டு அறிந்திடும் மனதில்லை... 29-Apr-2017 8:08 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
04-Apr-2017 12:30 pm

ஆகாயச் சோலையிலே
அழகழகாய் மலர்ந்திருக்கும்
நட்சத்திரப் பூக்களை
வானவில்லில் தொடுத்துன்றன்
கார்மேக கூந்தலிலே
காதலுடன் சூட்டிடவா
மின்னல் கீற்றினையே
மாலையாக்கிப் போட்டிடவா??

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 25-Apr-2017 3:31 pm
அழகான கவி தோழி 06-Apr-2017 10:21 am
பெருவை பார்த்தசாரதி அளித்த எண்ணத்தில் (public) PERUVAI PARTHASARATHI மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
24-Apr-2017 9:18 pm

இலக்கணம் அறியாமல் வெண்பா எழுதுதல் குற்றமாம்..

வெண்பா நிறைய எழுத வேண்டும்!... என்பது ஆசை!

அதன் சூட்சுமம் ஓரளவிற்கு அறிந்துள்ளேன்!..என்பது வருத்தம்!


வெண்பா ஒர் கனவு..!


தலைக்கன மில்லாமல் எழுத நினைத்து

இலக்கணம் அறியாது எதையோ எழுதி - அது

பண்பா விருக்குமா வெனப் பார்த்தாலெனக்கு

வெண்பாவென்ப தோர்க் கனவு..!      

மேலும்

வெண்பாவியற்றுவது "முடியும்" என்கிற நம்பிக்கைச் செடிக்கு, அனைவரின் உதவி என்கிற தண்ணீரால் தளிர் விட முடியும் என நினைக்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி 26-Apr-2017 10:07 am
கற்/க/ கச/ட ற / கற் /பவை/ கற்/றபின் நேர் நேர் /// நிரை நிரை// நேர் நிரை//// நேர் நிரை தேமா ---------கருவிளம்-----------கூவிளம் ----------கூவிளம் நிற்க அதற்குத் தக நேர்நேர்// நிரை நேர்//// நிரை தேமா ------புளிமா ---------- (பிறப்பு என்ற வாய்ப்பாடு போல் ) மா முன் நிரை விளம் முன் நேர் ஈற்றுச் சீர் ஓரசைச் சீர். தளை தட்டவில்லை . வள்ளுவர் குறட்பா தளை தட்டுமா ? குறள் ஈரடி வெண்பா முதலில் குறில் நெடில் படி அசை அமைக்கவும் . அசை வழி சீர் அமைக்கவும் . எனது வெண்பா எழுதுவோம் பத்திவைப் பார்க்கவும் . ஐயம் இருந்தால் தனி விடுகையில் கேட்கவும் . நான் ஆசான் எல்லாம் இல்லை. வெண்பா நண்பன் என்கிற முறையில் நான் அறிந்ததை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் . ஷ்யாமளா ராஜசேகர் வெண்பா புனைவதில் வித்தகர் . அது போல் கவி நண்பர்கள் யாப்பெழிலார் எசேக்கியேல் . டாக்டர் வி கே கன்னியப்பன் இங்கே யாப்பு வழிக் கவிதைகள் நிறைய பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் வாழ்த்துக்கள் அன்புடன்,கவின் சாரலன் 25-Apr-2017 7:56 pm
அனேகமாக முதல் முயற்சியில் முன்னேற்றம் இருப்பது தெரிய வருகிறது... இப்போதைக்கு அலகு பிரிப்பதை இன்னும் சற்று அலச வேண்டும் என நினைக்கிறேன். ஆசான் அய்யாவுக்கு நன்றி... 25-Apr-2017 6:31 pm
இதையே என் முதல் முயற்சியாக வைத்து எழுத முயல்கிறேன்... அடுத்த பாவில் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் இருக்கும்...பதிலுக்கு... நன்றி அம்மா... 25-Apr-2017 6:28 pm
மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பை (public) முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான் மற்றும் 1 உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளனர்
04-Apr-2017 10:22 am

============================
==========================
கனவுகள் பலபல கண்களில் வளர்த்து
=காதலின் விசும்பினில் கவினுற வந்தாள்
மனதினில் வாலிப மயக்கமும் அணிந்து
=மணங்கொளும் ஆசையின் மலர்களை விரித்தாள்

தினந்தின மவனது திருக்கர முடிச்சிடும்
=திருமண தினம்வர தவங்களு மிருந்தவள்
இனசன இசைவுட னிருவரு மிணைந்தன்
=இதந்தரும் நிகழ்வதன் இனிமையில் திளைத்தாள்

தனக்கென பிறந்தவன் தழுவிட வருகையில்
=தலைகுனிந் தொருபடம் தரைதனில் வரைந்தாள்
உனக்கென எனதுயிர் உடலென அனைத்தையும்
=உடையவன் கரங்களில் உரிமையாய்க் கொடுத்தாள்

மணிவிரல் மீட்டிடும் மரகத வீணையின்
=மெல்லிய நரம்பென இசைந்துமே கொடுத்தாள்

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா. 07-Apr-2017 1:20 pm
மிக்க நன்றி 07-Apr-2017 1:19 pm
காதல் வாழ்க்கைக் கவிதையும் வண்ண ஓவியமும் போற்றுதற்குரிய படைப்பு பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் இலக்கிய பயணம் 07-Apr-2017 5:09 am
முகமூடி அணிந்த வேஷங்களில் உள்ளங்கள் ஏமாந்து போகிறது 07-Apr-2017 2:16 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-Mar-2017 2:12 pm

முழுமதி முகத்தை முகிலினம் மறைத்துத்
தழுவிடத் துடிக்கும் தவிப்பினைக் கண்ட
எழுகதிர் சினத்தில் எட்டியே பார்க்க
நழுவிடும் மேகம் நளினமாய் நகர்ந்தே !!

சியாமளா ராஜசேகர்

மேலும்

என்ன....அழகான வரிகள் ! தங்கள் கவியென்றாலே ஒரு தனி அழகுதான்...நெஞ்சம் நிறைந்தது.நன்றிகள் அம்மா 11-Mar-2017 8:56 pm
மிக்க நன்றிம்மா ! 10-Mar-2017 2:43 pm
இயற்கையின் காதல் சொல்லில் அடங்காதது, அழகிய கற்பனை அம்மா. நன்றி, தமிழ் ப்ரியா... 10-Mar-2017 2:20 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (717)

சஹ்ரன் கவி

சஹ்ரன் கவி

புத்தளம், ஸ்ரீ லங்கா.
பெருவை பார்த்தசாரதி

பெருவை பார்த்தசாரதி

கலைஞர் நகர், சென்னை-78
அரவிந்த்

அரவிந்த்

திருமுட்டம்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (720)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (720)

இரா-சந்தோஷ் குமார்

இரா-சந்தோஷ் குமார்

திருப்பூர் / சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே