Shyamala Rajasekar - சுயவிவரம்

(Profile)நடுநிலையாளர்
இயற்பெயர்:  Shyamala Rajasekar
இடம்:  சென்னை
பிறந்த தேதி :  23-Nov-1960
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  01-Aug-2013
பார்த்தவர்கள்:  5782
புள்ளி:  6920

என் படைப்புகள்
Shyamala Rajasekar செய்திகள்
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
16-Jan-2017 11:26 pm

சோலைகவியரங்கம் - 4
8.கவிஞர் அழைப்பு சியாமளாராஜசேகர்
`````````````````````````````````````````````````````````````
பண்படுத்தும் பாஅவும் பாசமது கால்பிணைக்கும்
நன்முற்றித் தாள்பணியும் நாஅணும் - பெண்ணணங்கே.!
தூற்றும் பதர்நீக்கித் தூய்மைகொள்ளும் ஆமாம்நெல்
நாற்றும் சியாமளாதான் நாட்டு.

ஓயாத கடலலையாய் ஓங்குகவி எழுக
ஒப்பற்ற தமிழ்ப்பாட்டில் உம்குரலைத் தொழுக
தாயாகத் தமிழ்பரப்பும் தருநிழலே வருக
தயங்காத தீங்கவியைத் தமிழோடு தருக.!
பாயாத நதிபோலக் கலங்கிருக்கும் எமக்குப்
பனிமழையாய்ப் பூத்தூவும் கவிதாரும் எமக்கு
சேயாகக் காத்திருக்கும் சோலைகுழாம் விழிக்க
சியாமளாவே நீர்தாரும் செங்கவியில் களிக்க.!

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 18-Jan-2017 1:49 pm
மிக்க நன்றி ஐயா ! 18-Jan-2017 1:49 pm
களிப்பிலே கடினம் காணாமல் போனது 17-Jan-2017 10:25 pm
மரபு மாமணிக்கு வாழ்த்துக்கள் . தொடரட்டும் உங்கள் பாட்டரங்கம் உலக கவியரங்கில் என்றும் .... 17-Jan-2017 7:04 am
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
16-Jan-2017 11:26 pm

சோலைகவியரங்கம் - 4
8.கவிஞர் அழைப்பு சியாமளாராஜசேகர்
`````````````````````````````````````````````````````````````
பண்படுத்தும் பாஅவும் பாசமது கால்பிணைக்கும்
நன்முற்றித் தாள்பணியும் நாஅணும் - பெண்ணணங்கே.!
தூற்றும் பதர்நீக்கித் தூய்மைகொள்ளும் ஆமாம்நெல்
நாற்றும் சியாமளாதான் நாட்டு.

ஓயாத கடலலையாய் ஓங்குகவி எழுக
ஒப்பற்ற தமிழ்ப்பாட்டில் உம்குரலைத் தொழுக
தாயாகத் தமிழ்பரப்பும் தருநிழலே வருக
தயங்காத தீங்கவியைத் தமிழோடு தருக.!
பாயாத நதிபோலக் கலங்கிருக்கும் எமக்குப்
பனிமழையாய்ப் பூத்தூவும் கவிதாரும் எமக்கு
சேயாகக் காத்திருக்கும் சோலைகுழாம் விழிக்க
சியாமளாவே நீர்தாரும் செங்கவியில் களிக்க.!

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 18-Jan-2017 1:49 pm
மிக்க நன்றி ஐயா ! 18-Jan-2017 1:49 pm
களிப்பிலே கடினம் காணாமல் போனது 17-Jan-2017 10:25 pm
மரபு மாமணிக்கு வாழ்த்துக்கள் . தொடரட்டும் உங்கள் பாட்டரங்கம் உலக கவியரங்கில் என்றும் .... 17-Jan-2017 7:04 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
13-Jan-2017 11:00 pm

மார்கழிக்கு விடைகொடுத்து மகிழ்வுடனே பூத்து
>>>மங்களங்கள் அருளிடவே தைமகளே வாராய் !
நேர்வழியைக் காட்டிடவே நிமிர்ந்தபடி நீயும்
>>>நீதியினை நிலைநாட்ட நித்திலமாய் வாராய் !
சீர்மல்கும் சிங்காரத் தமிழ்மரபைக் காக்கச்
>>>சித்திரமாய் நடைபோட்டுச் சிறப்பிக்க வாராய் !
ஏர்பிடிக்கும் நல்லுழவர் வறுமைநிலை தீர்த்தே
>>>ஏற்றமிகு வாழ்வளிக்க ஏந்திழையே வாராய் !

விவசாயி துயர்துடைத்து வேளாண்மை ஒங்க
>>>விடியலினை வழங்கிடவே விரைந்தேநீ வாராய் !
கவலையெல்லாம் கழித்துவிட்டுக் களிப்புதனைக் கூட்டக்
>>>கற்பகமாய்க் கண்மலர்ந்து கனிவோடு வாராய் !
புவனமெங்கும் இன்பநிலை பொங்கிடவே நீயும்
>>>புதுயுகத்தைக் காட்டிட

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 16-Jan-2017 1:08 pm
ஆனாலும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு தினம் என்பதை குறிப்பிட மறந்ததும் ஏனோ .. 14-Jan-2017 7:15 am
மிக அருமையான வரவேற்பு தை மகளுக்கு.....சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் பொங்கலுக்கு , வாழ்க 14-Jan-2017 7:13 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
16-Jan-2017 1:06 pm

பிறந்திடுவாள் தைமகளும் மார்கழிக்குப் பின்னே
>>>பிரியமுடன் பொங்கலெனப் பூப்பாளே நன்றே !
சிறப்பான திருநாளில் தமிழர்தம் வீட்டில்
>>>சீர்மிகவே கொண்டாட வளமாகும் வாழ்வே !
உறவோடு சேர்ந்திருந்து கதிரவனைப் போற்றி
>>>உளமார உழவர்க்கு நன்றியினைச் சொல்லி
மறத்தமிழன் வீரமுடன் காளையினை வீழ்த்தி
>>>மனம்மகிழும் திருநாளே தைப்பொங்கல் நன்னாள் !!

செங்கதிரோன் கீழ்வானில் தலைதூக்கிப் பார்க்க
>>>செங்கரும்பின் தோகையொடு தோரணமும் ஆட
மங்களமாய்க் கோலமிட்ட முற்றத்தின் மீது
>>>மஞ்சளுடன் தாம்பூலம் பூக்களையும் தூவி
செங்கல்லில் அடுப்பமைத்து மண்பானை வைத்துத்
>>>திருவிளக்கை ஏற்றிவைத்தே ஆதவனை நோக்கிப்
பொங்

மேலும்

Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
16-Jan-2017 1:06 pm

பிறந்திடுவாள் தைமகளும் மார்கழிக்குப் பின்னே
>>>பிரியமுடன் பொங்கலெனப் பூப்பாளே நன்றே !
சிறப்பான திருநாளில் தமிழர்தம் வீட்டில்
>>>சீர்மிகவே கொண்டாட வளமாகும் வாழ்வே !
உறவோடு சேர்ந்திருந்து கதிரவனைப் போற்றி
>>>உளமார உழவர்க்கு நன்றியினைச் சொல்லி
மறத்தமிழன் வீரமுடன் காளையினை வீழ்த்தி
>>>மனம்மகிழும் திருநாளே தைப்பொங்கல் நன்னாள் !!

செங்கதிரோன் கீழ்வானில் தலைதூக்கிப் பார்க்க
>>>செங்கரும்பின் தோகையொடு தோரணமும் ஆட
மங்களமாய்க் கோலமிட்ட முற்றத்தின் மீது
>>>மஞ்சளுடன் தாம்பூலம் பூக்களையும் தூவி
செங்கல்லில் அடுப்பமைத்து மண்பானை வைத்துத்
>>>திருவிளக்கை ஏற்றிவைத்தே ஆதவனை நோக்கிப்
பொங்

மேலும்

Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
13-Jan-2017 11:00 pm

மார்கழிக்கு விடைகொடுத்து மகிழ்வுடனே பூத்து
>>>மங்களங்கள் அருளிடவே தைமகளே வாராய் !
நேர்வழியைக் காட்டிடவே நிமிர்ந்தபடி நீயும்
>>>நீதியினை நிலைநாட்ட நித்திலமாய் வாராய் !
சீர்மல்கும் சிங்காரத் தமிழ்மரபைக் காக்கச்
>>>சித்திரமாய் நடைபோட்டுச் சிறப்பிக்க வாராய் !
ஏர்பிடிக்கும் நல்லுழவர் வறுமைநிலை தீர்த்தே
>>>ஏற்றமிகு வாழ்வளிக்க ஏந்திழையே வாராய் !

விவசாயி துயர்துடைத்து வேளாண்மை ஒங்க
>>>விடியலினை வழங்கிடவே விரைந்தேநீ வாராய் !
கவலையெல்லாம் கழித்துவிட்டுக் களிப்புதனைக் கூட்டக்
>>>கற்பகமாய்க் கண்மலர்ந்து கனிவோடு வாராய் !
புவனமெங்கும் இன்பநிலை பொங்கிடவே நீயும்
>>>புதுயுகத்தைக் காட்டிட

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 16-Jan-2017 1:08 pm
ஆனாலும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு தினம் என்பதை குறிப்பிட மறந்ததும் ஏனோ .. 14-Jan-2017 7:15 am
மிக அருமையான வரவேற்பு தை மகளுக்கு.....சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் பொங்கலுக்கு , வாழ்க 14-Jan-2017 7:13 am
Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
13-Jan-2017 11:00 pm

மார்கழிக்கு விடைகொடுத்து மகிழ்வுடனே பூத்து
>>>மங்களங்கள் அருளிடவே தைமகளே வாராய் !
நேர்வழியைக் காட்டிடவே நிமிர்ந்தபடி நீயும்
>>>நீதியினை நிலைநாட்ட நித்திலமாய் வாராய் !
சீர்மல்கும் சிங்காரத் தமிழ்மரபைக் காக்கச்
>>>சித்திரமாய் நடைபோட்டுச் சிறப்பிக்க வாராய் !
ஏர்பிடிக்கும் நல்லுழவர் வறுமைநிலை தீர்த்தே
>>>ஏற்றமிகு வாழ்வளிக்க ஏந்திழையே வாராய் !

விவசாயி துயர்துடைத்து வேளாண்மை ஒங்க
>>>விடியலினை வழங்கிடவே விரைந்தேநீ வாராய் !
கவலையெல்லாம் கழித்துவிட்டுக் களிப்புதனைக் கூட்டக்
>>>கற்பகமாய்க் கண்மலர்ந்து கனிவோடு வாராய் !
புவனமெங்கும் இன்பநிலை பொங்கிடவே நீயும்
>>>புதுயுகத்தைக் காட்டிட

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 16-Jan-2017 1:08 pm
ஆனாலும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு தினம் என்பதை குறிப்பிட மறந்ததும் ஏனோ .. 14-Jan-2017 7:15 am
மிக அருமையான வரவேற்பு தை மகளுக்கு.....சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் பொங்கலுக்கு , வாழ்க 14-Jan-2017 7:13 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
13-Jan-2017 7:45 pm

கடவுள் வாழ்த்து ...!!!
`````````````````````````````````
கற்பகவி நாயகனே! கந்தனுக்கு மூத்தோனே!
பொற்பதம் பற்றியுனைப் போற்றிடுவேன் !- நற்றமிழில்
வெண்பாக்கள் யான்புனைய வேண்டித் துதித்திடுவேன்
வண்ணமுற ஆசி வழங்கு .
அவையடக்கம் ...!!!
```````````````````````````````
வெண்பா வெழுதிட மேடைதந்த மேன்மைமிகு
வண்டமிழ்ப் பேரவை வாழியே ! - செண்டுமலர்த்
தந்துன்னைப் பாராட்டித் தாய்த்தமிழா லன்புடன்
வந்தனம் செய்வேன் மகிழ்ந்து .

பூந்தமிழ்ப் பொங்கலைப் போற்று ...!!!
**************************************************
மார்கழிக்(கு) ஓய்வளித்து மங்கலமாய்த் தைப்பிறந்தாள்
சீர்மிகவே பொங்கல் திருநாளில் ! -

மேலும்

Shyamala Rajasekar - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
13-Jan-2017 7:45 pm

கடவுள் வாழ்த்து ...!!!
`````````````````````````````````
கற்பகவி நாயகனே! கந்தனுக்கு மூத்தோனே!
பொற்பதம் பற்றியுனைப் போற்றிடுவேன் !- நற்றமிழில்
வெண்பாக்கள் யான்புனைய வேண்டித் துதித்திடுவேன்
வண்ணமுற ஆசி வழங்கு .
அவையடக்கம் ...!!!
```````````````````````````````
வெண்பா வெழுதிட மேடைதந்த மேன்மைமிகு
வண்டமிழ்ப் பேரவை வாழியே ! - செண்டுமலர்த்
தந்துன்னைப் பாராட்டித் தாய்த்தமிழா லன்புடன்
வந்தனம் செய்வேன் மகிழ்ந்து .

பூந்தமிழ்ப் பொங்கலைப் போற்று ...!!!
**************************************************
மார்கழிக்(கு) ஓய்வளித்து மங்கலமாய்த் தைப்பிறந்தாள்
சீர்மிகவே பொங்கல் திருநாளில் ! -

மேலும்

Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) gnanapragasam மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் கருத்து அளித்துள்ளனர்
03-Jan-2017 3:36 pm

நெஞ்சள்ளிச் சென்றவனை நினைக்கையிலே மனத்திரையில்
>>>>நிழலாடும் அவனுருவே !
கஞ்சமலர்க் கன்னமென்றான் கருவண்டு விழிகளென்றான்
>>>>கள்வனவன் அழகனடி !
செஞ்சாந்து பொட்டிட்டுச் செல்லமாய்க் கிள்ளினனே
>>>>சிலிர்த்துவிட்டேன் என்தோழி !
வஞ்சியெனைச் சிலையென்றான் வளைக்கரமும் வனப்பென்றான்
>>>>வளைத்துவிட்டான் அன்பாலே !

கள்ளூறும் இதழென்றான் கற்கண்டு மொழியென்றான்
>>>>கவின்மலரே நீயென்றான் !
துள்ளிவரும் மானென்றான் தும்பைப்பூ சிரிப்பென்றான்
>>>>துடியிடையோ கொடியென்றான் !
உள்ளத்தால் மழலையென்றான் உயிர்வளியும் நீயென்றான்
>>>>உணர்வினிலே கலந்துவிட்டான் !
வெள்ளிவரும் வேளைக்குள் விரைந்திடுவேன் என்றுசென்

மேலும்

சிறப்பு! 04-Jan-2017 9:26 pm
மிக்க நன்றி ! 04-Jan-2017 1:31 pm
மிக்க நன்றி ! 04-Jan-2017 1:31 pm
மிக்க நன்றி ! 04-Jan-2017 1:31 pm
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
26-Dec-2016 11:11 am

அடித்தது புயல்
வேரோடு வீழ்ந்தது மரம்
வலித்தது மனம்!

நடுக்கும் குளிர்
பனிப் போர்வைக்குள் முடங்கியது
இமயம்!

ஓய்வின்றி
ஆட்டம் பாட்டம்
கடலலைகள்!

சுட்டது நெருப்பு
கொதித்தது உலை
குளிர்ந்தது வயிறு!

மேலும்

அருமையான வரிகள் ,, சுட்டது நெருப்பு கொதித்தது உலை குளிர்ந்தது வயிறு! இன்னும் தொடருங்கள் ,,, வாழ்த்துக்கள் ,,! 27-Dec-2016 4:45 pm
மூன்றடி முத்துக்கள் 26-Dec-2016 11:53 am
நன்றி! 26-Dec-2016 11:18 am
இதம்.. 26-Dec-2016 11:17 am
Shyamala Rajasekar - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Dec-2016 4:27 pm

வெண்பாட்டே பாக்களில் மேலான பாவென்றே
எண்ணத்தில் கொண்டாலும் ஏன்தயக்கம்? - திண்ணமுடன்
நண்பா! பயிற்சியாய் நற்றிமிழில் நாளொரு
வெண்பா எழுத விழை.

மேலும்

முனைந்தால் எல்லாமே கையில் கிடைத்து விடும் 26-Dec-2016 11:12 am
மிக்க நன்றி! 26-Dec-2016 11:06 am
இலக்கணம் செறிந்த செந்தமிழ் தழைத்தோங்க தகவாய்ச் சொல்லும் இனிய கவிதை இது... தமிழ் நந்தவனத்தில் வெண்பா பூக்களாய்ப் பூக்கட்டும் நாளும் பல வண்ணங்களில் மிளிரும் எண்ணங்களில்... பாராட்டுக்கள்! வாழ்த்துக்கள்!! 25-Dec-2016 5:49 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (711)

raghul kalaiyarasan

raghul kalaiyarasan

பட்டுக்கோட்டை
gnanapragasam

gnanapragasam

சேலம்.
dineshdt

dineshdt

ஈரோடு

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (714)

Geeths

Geeths

கோவை
Kavisathish

Kavisathish

சென்னை

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (713)

Santhosh Kumar1111

Santhosh Kumar1111

திருப்பூர் / சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே