தம்பு - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  தம்பு
இடம்:  UnitedKingdom
பிறந்த தேதி :  17-Jul-1979
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  11-Jan-2012
பார்த்தவர்கள்:  19296
புள்ளி:  2840

என் படைப்புகள்
தம்பு செய்திகள்
தம்பு - தம்பு அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
17-Aug-2017 2:57 am

இடிவிழுந்தது
நம்
நேசத்தில்.....
இடைவிடாத
இன்னல்களால்
என்னை
விட்டுப்
போகுதடி
உன்னைத் சுமந்த
உன்னுயிர்.....!!

ஒருவார்த்தை
பேசிவிடுவாய்
என்றே
இவன் வாழ்க்கையும்
நினைவில்
மட்டும்
நிகழும்
நிகழ்ச்சியாய்
மாறிப்போனது
மகிழ்ச்சி
பறிபோனதால்.....!!

ஆறாத
காயங்களால்
மாறாத
எந்தன்
மரணப்படுக்கை
மெல்ல மெல்ல
மௌனித்துக்
கொள்கிறது
மௌனமாக
மார்படைத்து.....!!

பெண்ணே
உந்தன்
புரியாத
மௌனங்கள்
தெரியாமல்.....
அடுத்தவர்க்கு
என்
சோகங்கள்
புரியாமல்
புன்சிரிப்பில்
அழுகின்ற
வித்தையை
உன்னால்
நான்
செய்கிறேன்.....!!

கன்னத்தில்
கைவைத்து
கதைகேட்கும்
உன்னழகில்
கம்பனாய்
நானும்

மேலும்

நன்றி 18-Aug-2017 1:23 am
காதல் வலி உன்னாலும் முன்னேற முடியும் தோல்வியே உன் வெற்றிக்கு அடித்தளம் வெற்றி நிச்சயம் விடை கிடைக்க காதல் தெய்வத்தை வேண்டுகிறேன் காதல் மலர வாழ்த்துக்கள் 17-Aug-2017 5:23 am
தம்பு - தம்பு அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
17-Aug-2017 4:32 am

(இ)லஞ்சம்
ஒழியாதவரை
இவ்வுலகில்
பஞ்சம்
அழியாது.....!!

ஊழலால்
உயிர்வாழும்
உத்தமர்கள்
வாழும்
உலகில்.....
நிஜமான
உத்தமர்கள்
ஒரு செல்லாத
காசே.....!!

சிறை சென்றால்
அன்று
வதை.....இன்றோ
சிறைக்குள்
சென்றால்
சிறப்பான
சலுகைகள்.....
சீர்திருத்த
சிறைகள் கூட
சினம் கொண்ட
சீறும்
கருநாகங்களை
வளர்த்துவிடுகிறது.....!!

உண்ணும்
உணவெல்லாம்
ஏதேதோ
வரிகளை
சேர்த்துக்கொண்டு
உள்ளுக்குள்
இறங்க
மறுக்கிறது......
தேசத்தைக் காப்பாற்றுவதாக
சொல்லிச்
சொல்லி
நம்
சுவாசத்தை
சுருக்கும்
கொள்ளைக்கூட்டம்
வாழும்
உலகமிது.....!!

நூறுநாள்
வேலைத்திட்டமெல்லாம்
நின்றே
போச்சுது......
நூற

மேலும்

நன்றி 18-Aug-2017 1:22 am
நன்றி 18-Aug-2017 1:22 am
இன்றைய நிகழ்கால இதயங்களின் வாழ்க்கை மூழ்கிப் போன கரைகளை தேடி அழைத்துப் போகிறது கவிதைப் பூங்காற்று இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Aug-2017 12:16 am
இன்றைய இந்தியா ! உலகமே நம்மைக் கண்டு சிந்திக்க நாம் உழைப்போம் . அரசியல் துறை தூய்மைப் படுத்துவோம் நாட்டைக் காப்பாற்ற ஊழல் அற்ற அரசியல் வாழ்வைக் கொண்டுவருவோம் 17-Aug-2017 5:19 am
தம்பு - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Aug-2017 4:32 am

(இ)லஞ்சம்
ஒழியாதவரை
இவ்வுலகில்
பஞ்சம்
அழியாது.....!!

ஊழலால்
உயிர்வாழும்
உத்தமர்கள்
வாழும்
உலகில்.....
நிஜமான
உத்தமர்கள்
ஒரு செல்லாத
காசே.....!!

சிறை சென்றால்
அன்று
வதை.....இன்றோ
சிறைக்குள்
சென்றால்
சிறப்பான
சலுகைகள்.....
சீர்திருத்த
சிறைகள் கூட
சினம் கொண்ட
சீறும்
கருநாகங்களை
வளர்த்துவிடுகிறது.....!!

உண்ணும்
உணவெல்லாம்
ஏதேதோ
வரிகளை
சேர்த்துக்கொண்டு
உள்ளுக்குள்
இறங்க
மறுக்கிறது......
தேசத்தைக் காப்பாற்றுவதாக
சொல்லிச்
சொல்லி
நம்
சுவாசத்தை
சுருக்கும்
கொள்ளைக்கூட்டம்
வாழும்
உலகமிது.....!!

நூறுநாள்
வேலைத்திட்டமெல்லாம்
நின்றே
போச்சுது......
நூற

மேலும்

நன்றி 18-Aug-2017 1:22 am
நன்றி 18-Aug-2017 1:22 am
இன்றைய நிகழ்கால இதயங்களின் வாழ்க்கை மூழ்கிப் போன கரைகளை தேடி அழைத்துப் போகிறது கவிதைப் பூங்காற்று இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 18-Aug-2017 12:16 am
இன்றைய இந்தியா ! உலகமே நம்மைக் கண்டு சிந்திக்க நாம் உழைப்போம் . அரசியல் துறை தூய்மைப் படுத்துவோம் நாட்டைக் காப்பாற்ற ஊழல் அற்ற அரசியல் வாழ்வைக் கொண்டுவருவோம் 17-Aug-2017 5:19 am
தம்பு - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Aug-2017 2:57 am

இடிவிழுந்தது
நம்
நேசத்தில்.....
இடைவிடாத
இன்னல்களால்
என்னை
விட்டுப்
போகுதடி
உன்னைத் சுமந்த
உன்னுயிர்.....!!

ஒருவார்த்தை
பேசிவிடுவாய்
என்றே
இவன் வாழ்க்கையும்
நினைவில்
மட்டும்
நிகழும்
நிகழ்ச்சியாய்
மாறிப்போனது
மகிழ்ச்சி
பறிபோனதால்.....!!

ஆறாத
காயங்களால்
மாறாத
எந்தன்
மரணப்படுக்கை
மெல்ல மெல்ல
மௌனித்துக்
கொள்கிறது
மௌனமாக
மார்படைத்து.....!!

பெண்ணே
உந்தன்
புரியாத
மௌனங்கள்
தெரியாமல்.....
அடுத்தவர்க்கு
என்
சோகங்கள்
புரியாமல்
புன்சிரிப்பில்
அழுகின்ற
வித்தையை
உன்னால்
நான்
செய்கிறேன்.....!!

கன்னத்தில்
கைவைத்து
கதைகேட்கும்
உன்னழகில்
கம்பனாய்
நானும்

மேலும்

நன்றி 18-Aug-2017 1:23 am
காதல் வலி உன்னாலும் முன்னேற முடியும் தோல்வியே உன் வெற்றிக்கு அடித்தளம் வெற்றி நிச்சயம் விடை கிடைக்க காதல் தெய்வத்தை வேண்டுகிறேன் காதல் மலர வாழ்த்துக்கள் 17-Aug-2017 5:23 am
தம்பு - தம்பு அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Aug-2017 12:41 pm

அலைபேசி முத்தத்தில்
கதைபேசி
நம் காலங்கள்
தொலைகிறது.....
உணர்வுகள் சிதைந்து
மண்ணுக்குள்
புதைகிறது......!!

பிரிவைத்
தாங்கும்
உள்ளம்தான்
சிலவேளை
உயிரையும்
வாங்குது......
கண்ணுக்குள்
காட்சிகள்
வலம்வரும்
போது....அருவியின்
வீழ்ச்சியாய்
கண்ணீரின்
சாட்சிகள்......!!

இருதுருவமாய்
வாழும்
வாழ்க்கையில்.....
இருவருமே
தகர்ந்து
போனோம்......
தயிரியம்
சொல்லும்
ஒவ்வொருத்தர்
உள்ளமும்.....
என்னை
வாழவைக்கும்
ஜீவன்கள்......!!

தனிமைப்பட்டே
என்
வாழ்நாள்
காலங்கள்......
ஓடியது......அதனால்
தான்
போலும்
அன்பின் அணைப்பில்
அடிமைப்பட்டுப்
போனேன்......!

மேலும்

நன்றி 17-Aug-2017 2:38 am
அழகிய வரிகள் வாழ்த்துக்கள் 16-Aug-2017 10:28 am
தம்பு - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Aug-2017 12:41 pm

அலைபேசி முத்தத்தில்
கதைபேசி
நம் காலங்கள்
தொலைகிறது.....
உணர்வுகள் சிதைந்து
மண்ணுக்குள்
புதைகிறது......!!

பிரிவைத்
தாங்கும்
உள்ளம்தான்
சிலவேளை
உயிரையும்
வாங்குது......
கண்ணுக்குள்
காட்சிகள்
வலம்வரும்
போது....அருவியின்
வீழ்ச்சியாய்
கண்ணீரின்
சாட்சிகள்......!!

இருதுருவமாய்
வாழும்
வாழ்க்கையில்.....
இருவருமே
தகர்ந்து
போனோம்......
தயிரியம்
சொல்லும்
ஒவ்வொருத்தர்
உள்ளமும்.....
என்னை
வாழவைக்கும்
ஜீவன்கள்......!!

தனிமைப்பட்டே
என்
வாழ்நாள்
காலங்கள்......
ஓடியது......அதனால்
தான்
போலும்
அன்பின் அணைப்பில்
அடிமைப்பட்டுப்
போனேன்......!

மேலும்

நன்றி 17-Aug-2017 2:38 am
அழகிய வரிகள் வாழ்த்துக்கள் 16-Aug-2017 10:28 am
தம்பு - தம்பு அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
10-Aug-2017 1:40 am

நிலை இல்லாத
வாழ்வில்
கவலைகளும்
நிலையற்றது தான்.....அதை
உணர
மறுக்கிற
ஒவ்வொரு நொடியும்
நம்
காதல்
மலர்ந்து
மரணிக்கிறது......!!

கண்ணீரைக்
காணிக்கையாக்கும்
ஒவ்வொரு
மணித்துளியும்.....
மரணத்தின்
வாசல்வரை
பயணித்துத்
திரும்புகிறேன்......!!

கொள்ளை அன்பில்
என்னைக்
கொள்ளை
கொண்டவளே....
இவனின்
இவளின்
தனிமை.....இறைவனின்
கொடுமை.....
என்று
மனம்
வேதனையில்
மன்றாடித்
திட்டுகிறேன்.....!!

என்வாழ்வில்
எழுதாத
துன்பங்கள்.....
எல்லாம்
எழுத்தில்
ஏறுதடி......நான்
எழுதாத
காலங்கள்
என்று ஒருநாள்
வரும்.....அப்போதும்
இது
இங்கே
வாழும்.....!!

கரம் பிடித்த
வேளையில்
வரம்கி

மேலும்

சிறப்பு ..! 10-Aug-2017 9:03 pm
நன்றி 10-Aug-2017 6:15 pm
நன்றி 10-Aug-2017 6:15 pm
காதலின் வருகை கண்ணீரிலும் கண்களிலும் மரணம் வரை நிழல்களாகிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 10-Aug-2017 5:00 pm
தம்பு - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
10-Aug-2017 1:40 am

நிலை இல்லாத
வாழ்வில்
கவலைகளும்
நிலையற்றது தான்.....அதை
உணர
மறுக்கிற
ஒவ்வொரு நொடியும்
நம்
காதல்
மலர்ந்து
மரணிக்கிறது......!!

கண்ணீரைக்
காணிக்கையாக்கும்
ஒவ்வொரு
மணித்துளியும்.....
மரணத்தின்
வாசல்வரை
பயணித்துத்
திரும்புகிறேன்......!!

கொள்ளை அன்பில்
என்னைக்
கொள்ளை
கொண்டவளே....
இவனின்
இவளின்
தனிமை.....இறைவனின்
கொடுமை.....
என்று
மனம்
வேதனையில்
மன்றாடித்
திட்டுகிறேன்.....!!

என்வாழ்வில்
எழுதாத
துன்பங்கள்.....
எல்லாம்
எழுத்தில்
ஏறுதடி......நான்
எழுதாத
காலங்கள்
என்று ஒருநாள்
வரும்.....அப்போதும்
இது
இங்கே
வாழும்.....!!

கரம் பிடித்த
வேளையில்
வரம்கி

மேலும்

சிறப்பு ..! 10-Aug-2017 9:03 pm
நன்றி 10-Aug-2017 6:15 pm
நன்றி 10-Aug-2017 6:15 pm
காதலின் வருகை கண்ணீரிலும் கண்களிலும் மரணம் வரை நிழல்களாகிறது இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 10-Aug-2017 5:00 pm
தம்பு - ரவி அளித்த கேள்வியை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-Jan-2017 4:22 pm

பீட்டா ஆதரவாளர் ராதாராஜன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை பகிருங்கள்

ராதாராஜன் கூறியிருக்கும் வார்த்தை தமிழர்களையும் தாண்டி ஒட்டு மொத்த இந்தியர்களையும் களங்கப்படுத்தும் விதமாக உள்ளது

இன்று மெரினாவில் கூடும் அன்பும் பண்பும் நாட்டுப்பற்றும் தேசப்பற்றும் மிக்க ஒரு எழுச்சி சக்தியை இவ்வாறு கூறும் இவர்

நாளை தன் அமைப்பிற்கு ( பீட்டா ) எற்படும் சிக்கலுக்காக நியாயம் கேட்டு அந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் ஒன்றுக்கு கூடி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தால் அப்போது அவர்களும் இத்தகைய சொல்லிற்கு ஏற்றவர்களா இருப்பார்கள் என்று ராதா அவர்களே கூறுவது போல் உள்ளது


ஆகையால் ஒட்டு மொத்த இந்தியர்களை இழிவுப் படுத்தி பேசியதற

மேலும்

கடமைகள் செய்ய யாரும் இங்கே இல்லை காசுக்கு விலை பேசப்படுகின்றன என்ன செய்வது 21-Jun-2017 8:55 am
பீட்டா ஆதரவாளர் ராதாராஜன் மீது நடவடிக்கை எடுத்தார்களா? தமிழா நீ எதையும் மறந்து விடுவாய் ! அவளை மன்னித்து விட்டாயா ? 12-Jun-2017 9:20 am
இவர் நிச்சயமாக பதில் கூறியே ஆகவேண்டும். பெண் என்றாலும் பேசுகின்ற வார்த்தைகளில் சிரிதேனும் உயர்ந்த எண்ணம் வேண்டும். இவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம். 24-Jan-2017 5:54 pm
அந்நியன் கூட இவ்வளவு அசிங்கமாக பேசியிருக்க மாட்டான்.இந்தப் பெண்மணி மட்டும் நாட்டுக்குள் வீட்டுக்குள் இருந்து இப்படிப் பேசுகிறதே. என் கோப வரிகள் இங்கே தணிக்கை செய்யப்படுகிறது. என் சக மனிதனின் நாகரீகம் கருதி.இதைச் சொல்லித்தான் அவர்களும் கூட்டம் சேர்க்கிறார்களா என்று மறுகேள்வி கேட்டுச் சொல்லுங்கள் நாம் அவர்களை வீட்டுச் சிறையில் அடைப்போம். வயதின் முதிர்ச்சி வார்த்தையில் இல்லை.... வாயில்லா ஜீவன் வாய்க்குள் புரியாணி ஆவதை ஆதரிக்கும் கூட்டம்......வளர்த்த பிள்ளையை வருடி அணைத்து வருடம் ஒருமுறை கொண்டாடும் எங்க வீட்டு விழாவில்.....தடை சொல்ல பீட்டா யாருடா? மகளிர் அமைப்பு மாதர் அமைப்பு இவை எல்லாம் இவற்றைக் கண்டுகொள்வதில்லை போலும்...... கவிஞனும் கதாநாயகனும் தான் இவர்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் போல......?????????? நன்றி.(தவறேதும் இருந்தால் தணிக்கை செய்து விடுங்கள்) 23-Jan-2017 2:20 am
தம்பு - தம்பு அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
21-Sep-2015 10:51 am

மனமே மனமே
இந்த
மௌனமேன்
உனக்கு....?
உன் மௌனங்கள்
கலைத்திடு.....என்
உயிரில்
சந்தோசம்
கலந்திடு......!

பார்வையால்
தாக்கிப்
போகிறாய்.....
வாழும் காலத்தை
வீணாக்கிப்
போகிறாய்.....
காலங்கள்
கனியுமென்று
நம் காலங்கள்
தொலைகிறதே......!

உன்னில் காமம்
வைச்சு
சுற்றவில்லை....
சாதி மதம்
பார்க்கவில்லை.....
அந்தஸ்து
அந்தப் பக்கம்
போகவே
இல்லை.....சாதாரண
வாழ்க்கையை
சந்தோஷமாய்
உன்னோடு
வாழ......உன்
வாழ்க்கையை
கேட்கிறேன்......
காதலுடன்......!

உன்னோடு
மலர்ந்த
காதல்......
உன்னைச்
சேர்ந்தால்
மட்டுமே
வாசம்
வீசும்.....இல்லையேல்
கருகி விழுந்து
மரத்தடியில்
சருகாகும்.

மேலும்

தம்பு - தம்பு அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
04-Sep-2014 5:05 am

என் உலகம்
உன் கருவில்....நலம்
தானே
என்னவளே.....?

இவன் மனமும்
பிள்ளை மனம்.....பிள்ளையின்
நினைவுகளில்
மூழ்கி......!!

இப்போதே
ஊஞ்சல்
கட்டி
ஆடுதடி.....கோடி
சந்தோசம்
கூடுதடி......!!

மழலைச்
சிரிப்புக்கள்
மனசில்
இப்போதே
இடம்
கேட்டு....அடம்
பிடிக்குதடி......!!

மருத்துவங்கள்
என்ன
செய்தாலும்....மனம்
நிறைந்த....மகிழ்ச்சி
மனம்
திறந்த
பேச்சில் உண்டாகுமே.....!!

மேலும்

உங்கள் மனம் திறந்த கருத்துப் பகிர்விற்கு மிக்க நன்றி. 09-Dec-2014 2:40 am
உண்மைதான் ... உங்கள் இறுதி வரிகள் தம்பு . நன்று 08-Dec-2014 7:20 am
நன்றி... 08-Dec-2014 1:56 am
அழகு ..... 07-Dec-2014 11:01 pm
தம்பு - ஜின்னா அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
01-Sep-2014 12:39 pm

அழகான வாழ்க்கை ஆனந்தமாய் - போட்டி கவிதையில் என் கவிதைக்கு இரண்டாம் பரிசு வந்துள்ளது.

o என் கவிதையை வாசித்து வாழ்த்திய, கருத்து வழங்கிய எல்லா தள தோழமைகளுக்கும் என் உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

o வாய்ப்பளித்த தம்பு தோழருக்கும், போட்டி நடத்திய அனைத்து தள தோழமைகளுக்கும், எழுத்து குழுமத்துக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

குறிப்பு:
எனது பரிசு தொகையை தமிழ் படிக்கும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு / தளத்தின் சேவைகளுக்கு அளித்து விடுகிறேன். தயவு செய்து இந்த அன்பளிப்பை என (...)

மேலும்

மிக்க நன்றி தோழரே.... 17-Sep-2014 1:34 am
தங்களின் படைப்பு வெகு அருமை தோழா பரிசு பெற்றமைக்கு என் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகள் 16-Sep-2014 8:41 pm
ஐயா தம்பு , நானும் அப்படியேதான் . இன்னும் அதே நிலையில்தான் உள்ளேன். மற்றவர்கள் மலை என்றால்நான் சிறு கல்லே . மற்றவர்கள் கடல் என்றால் நான் ஒரு ஓடையே. 04-Sep-2014 7:27 am
இங்கே நான் ஒரு கவிதை ரசிகனாக மட்டுமே அறிமுகமாகி......ஏதோ கொஞ்சம் எழுதிக் கொண்டேன் கவிதை என்று. அவ்வளவு புலமை இல்லை.ஆனால் இங்கே பல தோழர்களின் பதிவுகளில் பளிச்சிடும் கவிநயம்......என்னைப் பயமின்றி கவிதைப் போட்டி வைக்க வைத்தது.அதில் கொஞ்சம் வெற்றியும் அடைந்தேன். ஆர்வமுடன் கவிதந்த என் சக தோழன் தோழிகளுக்கு என் நன்றிகள். என்னைப் பொறுத்தவரை நான்கு விடயங்களை கணக்கெடுத்து தேர்வு செய்தேன். மன நிறைவு கொண்டேன். என்றும் நட்புடன் Thampu 04-Sep-2014 3:17 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (266)

தௌபீஃக் ரஹ்மான்

தௌபீஃக் ரஹ்மான்

பொள்ளாச்சி
இராஜ்குமார்

இராஜ்குமார்

திரு ஆப்பனூர்
வாசு செநா

வாசு செநா

புதுக்கோட்டை
தனஜெயன்

தனஜெயன்

பாண்டிச்சேரி

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (266)

பாலமுதன் ஆ

பாலமுதன் ஆ

கொத்தமங்கலம(புதுக்கோட்டை
வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (267)

pankokarun

pankokarun

திருச்சி
user photo

sethuramalingam u

vickramasingapuram

என் படங்கள் (4)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே