Thampu Profile - தம்பு சுயவிவரம்தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  தம்பு
இடம்:  UnitedKingdom
பிறந்த தேதி :  17-Jul-1979
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  11-Jan-2012
பார்த்தவர்கள்:  19137
புள்ளி:  2821

என் படைப்புகள்
Thampu செய்திகள்
Thampu - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Jun-2017 4:36 am

என்னுள்ளே
உரையாடும்
உந்தன்
வார்த்தைகள்
சுமந்து.....கடந்து
போகும்
ஒவ்வொரு
கணமும்......
ரணமே.....!!

தூரிகை
வர்ணங்கள்
தூவிச்
சென்றது.....
அழகோவியமாய்
உன்னை
என்னுள்.....!!

காலத்தின்
பிடியில்
அகப்பட்டு......
சந்தோசம்
தொலைத்து
வாழ்கிறேன்
சமகாலத்தில்......!!

கட்டியணைத்திட
பிள்ளை
இருந்தும்.....
கண்காணாத
தேசத்தில்
வாட்டிவதைக்குது
மழலை
உன்நினைவு......!!

மௌனங்களால்
ஒரு
மரணப்
போராட்டம்.....
சில
சலனங்களால்
தீவிரமாய்
அனதடி......!!

மேலும்

Thampu - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Jun-2017 2:33 am

ஆறாத
காயங்களால்
ஆறாக
ஓடுதடி
என்கண்ணீர்.....!!

அழுதுகொண்டும்
ஆண்டவனை
தொழுதுகொண்டும்
உன்நினைவில்
என் நிழலும்
தொடருதடி......!!

பேசாமல்
நீ
இருந்தால்
வேரோடு விஷம்
சேர்ந்து
அடியோடு சாயும்
அந்த மரம்போல
நானும்
ஆனேனே......!!

படபடக்கும்
உள்ளத்தில்
பட்டாம்பூச்சி
நீதானே....உன்
எண்ணச்
சிறகுகளில்
வண்ணமும்
நான்தானே.....!!

உயிருக்குள்
உயிர்வாழும்
உன்னதம்
உன்னில்
கண்டேன்.....என்னிடம்
காணாத
கருணையை
உன்னிடத்தில்
தொலைத்துவிட்டேன்.....!!

வெள்ளி நிலவே
தள்ளி நில்லு.....
என்னவள்
அழகில்
உன்னழகு
தொலைந்தே
என்று
புலம்பாதே......!!

மேலும்

Thampu - Thampu அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Jun-2017 11:15 pm

விழி அல்ல இது
என்னை வெட்டிச்
சாய்த்த
கூர்வாள்.....
அல்லவா......?

திரும்பி நீ
பார்க்கும்
போது.....
திமிர்பிடித்த
நானும்
திணறித்தான்
போனேன்.....!!

கருவிழியின்
சொந்தக்காரி
அருவியின்
அழகுதான்
அள்ளித்தின்னும்
அமுதமும்
நீதானே.....

ஆயிரத்தில்
நீயொருத்தி
தான்....பேரழகி.....!!

மஞ்சள்
நிலவே.....
கொஞ்சும்
கிளியே....
உந்தன்
இமைகள் கூட
என்னை
இழுக்குதடி
வம்புச்சண்டைக்கு.....!!

கண்மலரும்
பூவொன்று
கண்டேன்.....
அது
களவுபோகாமல்
காத்திருந்தேன்.....!!

விண்மீன்கள்
பார்த்ததில்லை
உன்கண்களைப்
பார்த்தபின்பு.....
நிஜத்தை விட்டு
போகமனமின்றி.....!!

பச்சைக்கிளி
உன

மேலும்

மிக்க நன்றி. 13-Jun-2017 12:06 am
நல்ல வருணனைகள் 12-Jun-2017 5:47 pm
நன்றி 12-Jun-2017 12:41 pm
நன்றி 12-Jun-2017 12:40 pm
Thampu - Thampu அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
12-Jun-2017 2:15 am

மணக்கும்
மல்லிகையே நீதான்
அந்த
மலரில் இல்லையே
வாசம்.....மறவாதே
கண்மணியே
மரணிக்கும் வரை
நீதானே
என்
சுவாசம்.....!!

அழகுப் பூங்கொடி
என்னை நோகடித்துப்
பார்ப்பது
ஏனடி....?
உன்னைச் சேராமல்
சென்றுதொலையும்
ஒவ்வொரு
நாளும்
வீணடி.....!!

வானம்
இடி இடிக்க
மேகம்
தூறல்கள்
போடுதே.....மின்னலுக்கு
நீபடும்
இன்னல்கள்
கண்டு.....இவன்
ரசித்தும்
உண்டு.....அந்த
மின்னலை
சபித்ததும்
உண்டு.....!!

விளக்கணைக்கும்
வேளையில்
நீ தரும்
வெட்கங்கள்.....
அணைப்பில்
அணைந்துபோகுமே
அன்பாலே
கரைந்தோமே.....
அன்பே
மறக்குமா.....??

மாமன்
தோளில்
மணிக்கணக்கில்
தலை
சாய்ப்பாய்.....உன்
தூக்க

மேலும்

நன்றி 12-Jun-2017 12:38 pm
நன்றி 12-Jun-2017 12:38 pm
பொருத்தமான ஓவியம் கவிதை நயம் தொடரட்டும் கவிதை பயணம் 12-Jun-2017 8:55 am
காதல் மலரே! போற்றுதற்குரிய காதல் பூங்கொத்து நறுமணம் வீசுகிறது பாராட்டுக்கள் 12-Jun-2017 8:53 am
Thampu - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
12-Jun-2017 2:15 am

மணக்கும்
மல்லிகையே நீதான்
அந்த
மலரில் இல்லையே
வாசம்.....மறவாதே
கண்மணியே
மரணிக்கும் வரை
நீதானே
என்
சுவாசம்.....!!

அழகுப் பூங்கொடி
என்னை நோகடித்துப்
பார்ப்பது
ஏனடி....?
உன்னைச் சேராமல்
சென்றுதொலையும்
ஒவ்வொரு
நாளும்
வீணடி.....!!

வானம்
இடி இடிக்க
மேகம்
தூறல்கள்
போடுதே.....மின்னலுக்கு
நீபடும்
இன்னல்கள்
கண்டு.....இவன்
ரசித்தும்
உண்டு.....அந்த
மின்னலை
சபித்ததும்
உண்டு.....!!

விளக்கணைக்கும்
வேளையில்
நீ தரும்
வெட்கங்கள்.....
அணைப்பில்
அணைந்துபோகுமே
அன்பாலே
கரைந்தோமே.....
அன்பே
மறக்குமா.....??

மாமன்
தோளில்
மணிக்கணக்கில்
தலை
சாய்ப்பாய்.....உன்
தூக்க

மேலும்

நன்றி 12-Jun-2017 12:38 pm
நன்றி 12-Jun-2017 12:38 pm
பொருத்தமான ஓவியம் கவிதை நயம் தொடரட்டும் கவிதை பயணம் 12-Jun-2017 8:55 am
காதல் மலரே! போற்றுதற்குரிய காதல் பூங்கொத்து நறுமணம் வீசுகிறது பாராட்டுக்கள் 12-Jun-2017 8:53 am
Thampu - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Jun-2017 11:15 pm

விழி அல்ல இது
என்னை வெட்டிச்
சாய்த்த
கூர்வாள்.....
அல்லவா......?

திரும்பி நீ
பார்க்கும்
போது.....
திமிர்பிடித்த
நானும்
திணறித்தான்
போனேன்.....!!

கருவிழியின்
சொந்தக்காரி
அருவியின்
அழகுதான்
அள்ளித்தின்னும்
அமுதமும்
நீதானே.....

ஆயிரத்தில்
நீயொருத்தி
தான்....பேரழகி.....!!

மஞ்சள்
நிலவே.....
கொஞ்சும்
கிளியே....
உந்தன்
இமைகள் கூட
என்னை
இழுக்குதடி
வம்புச்சண்டைக்கு.....!!

கண்மலரும்
பூவொன்று
கண்டேன்.....
அது
களவுபோகாமல்
காத்திருந்தேன்.....!!

விண்மீன்கள்
பார்த்ததில்லை
உன்கண்களைப்
பார்த்தபின்பு.....
நிஜத்தை விட்டு
போகமனமின்றி.....!!

பச்சைக்கிளி
உன

மேலும்

மிக்க நன்றி. 13-Jun-2017 12:06 am
நல்ல வருணனைகள் 12-Jun-2017 5:47 pm
நன்றி 12-Jun-2017 12:41 pm
நன்றி 12-Jun-2017 12:40 pm
Thampu - Thampu அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Jun-2017 11:52 am

தினமும்
திகதிகள்
பார்க்கிறேன்.....நீ
வந்த
செய்தி மட்டும்
வரவில்லை
எனக்கு.....!!

வழிமேல்
விழிவைத்து
வலியை சுமந்து
நொந்துபோகிறேன்.....
உன் வருகையை
நினைத்து
நினைத்து......!!

தூரங்களால்
நாம்
சுமக்கும்
துயரங்கள்
கோடி......துன்பத்தில்
சாகிறேன்
மறுஜென்மத்தில்
வேண்டாம்.....இப்போதே
ஓடி வாடி......!!

சாவா வாழ்வா
என்பது
சாதனை
அல்ல....வாழ்நாளில்
நாம்
சுமக்கும்
வேதனை......!!

ஆறுதல்
சொல்ல
அன்பே
உன் வார்த்தைகள்
வேண்டும்.....
உன் அணைப்பில்
அணைந்துபோகும்
என்
வேதனைகள்
தானே......!!

எத்தனை
துன்பங்களை
இத்தனை
நாட்களாக
சுமந்திருப்போம்.....
போதும்
வந்துவிடு.....

மேலும்

மிக்க நன்றி 12-Jun-2017 12:39 pm
போற்றுதற்குரிய காதல் கவிதை காதல் அனுபவம் பாராட்டுக்கள் --------------------------------------- உனை தேடிப்பார்த்ததில் மொத்தமாய் உயிரை ஆக்கிரமித்து என்னுள் – நீ ! 12-Jun-2017 9:13 am
உள்ளன்பு உண்மையான எந்த உறவும்..... நன்றி கருத்துப் பகிர்வுக்கு 11-Jun-2017 11:00 pm
தனிமையை பெண் ஒரு போதும் தாங்கமாட்டாள் அல்லவா ? அருமை 11-Jun-2017 2:46 pm
Thampu - Thampu அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
05-Jun-2017 1:28 am

உனக்கு
நன்றி சொல்லி
வாழ
என் ஆயுள் போதாதே.....
என்
ஆவி போகும்வரை
எந்நாளும்
நன்றி சொல்லிச்
சொல்லியே
என்னுயிரும்
பிரியும்......!!

பிரியமானவளே
உயிர் என்னைப்
பிரியும் வரை
என்பிரியம்
உன்மேல்
குறையாது......
திரை விழுந்த
நாடகமேடையில்
சிறைப்பட்டுக்
கிடக்கிறேன்.....!!

என்னில் மீதி
நீ என.....எண்ணியநாள்
முதல்.....
அன்னம் தண்ணியும்
அரைவாசிதான்
எனக்கு.....மனசு
நிறைஞ்சு
சுவாசமாய்
நீ மாறிய நாள்
முதலாய்.......!!

விழிகள் தொலைத்த
தூக்கம்
நமக்குள்
நாம் புதைத்த
ஏக்கங்கள்.....
எல்லாமே
நம்மோடு
மௌனித்துப்
போகட்டும்.....!!

அணு இன்றி
அசையாது
உலகு....உன்
அன்பின்றி
தி

மேலும்

மிக்க நன்றி நண்பரே.....! 06-Jun-2017 12:29 am
வார்த்தை விளையாட்டு...அருமை. 05-Jun-2017 9:58 pm
Thampu - Ravisrm அளித்த கேள்வியை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-Jan-2017 4:22 pm

பீட்டா ஆதரவாளர் ராதாராஜன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை பகிருங்கள்

ராதாராஜன் கூறியிருக்கும் வார்த்தை தமிழர்களையும் தாண்டி ஒட்டு மொத்த இந்தியர்களையும் களங்கப்படுத்தும் விதமாக உள்ளது

இன்று மெரினாவில் கூடும் அன்பும் பண்பும் நாட்டுப்பற்றும் தேசப்பற்றும் மிக்க ஒரு எழுச்சி சக்தியை இவ்வாறு கூறும் இவர்

நாளை தன் அமைப்பிற்கு ( பீட்டா ) எற்படும் சிக்கலுக்காக நியாயம் கேட்டு அந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் ஒன்றுக்கு கூடி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தால் அப்போது அவர்களும் இத்தகைய சொல்லிற்கு ஏற்றவர்களா இருப்பார்கள் என்று ராதா அவர்களே கூறுவது போல் உள்ளது


ஆகையால் ஒட்டு மொத்த இந்தியர்களை இழிவுப் படுத்தி பேசியதற

மேலும்

கடமைகள் செய்ய யாரும் இங்கே இல்லை காசுக்கு விலை பேசப்படுகின்றன என்ன செய்வது 21-Jun-2017 8:55 am
பீட்டா ஆதரவாளர் ராதாராஜன் மீது நடவடிக்கை எடுத்தார்களா? தமிழா நீ எதையும் மறந்து விடுவாய் ! அவளை மன்னித்து விட்டாயா ? 12-Jun-2017 9:20 am
இவர் நிச்சயமாக பதில் கூறியே ஆகவேண்டும். பெண் என்றாலும் பேசுகின்ற வார்த்தைகளில் சிரிதேனும் உயர்ந்த எண்ணம் வேண்டும். இவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம். 24-Jan-2017 5:54 pm
அந்நியன் கூட இவ்வளவு அசிங்கமாக பேசியிருக்க மாட்டான்.இந்தப் பெண்மணி மட்டும் நாட்டுக்குள் வீட்டுக்குள் இருந்து இப்படிப் பேசுகிறதே. என் கோப வரிகள் இங்கே தணிக்கை செய்யப்படுகிறது. என் சக மனிதனின் நாகரீகம் கருதி.இதைச் சொல்லித்தான் அவர்களும் கூட்டம் சேர்க்கிறார்களா என்று மறுகேள்வி கேட்டுச் சொல்லுங்கள் நாம் அவர்களை வீட்டுச் சிறையில் அடைப்போம். வயதின் முதிர்ச்சி வார்த்தையில் இல்லை.... வாயில்லா ஜீவன் வாய்க்குள் புரியாணி ஆவதை ஆதரிக்கும் கூட்டம்......வளர்த்த பிள்ளையை வருடி அணைத்து வருடம் ஒருமுறை கொண்டாடும் எங்க வீட்டு விழாவில்.....தடை சொல்ல பீட்டா யாருடா? மகளிர் அமைப்பு மாதர் அமைப்பு இவை எல்லாம் இவற்றைக் கண்டுகொள்வதில்லை போலும்...... கவிஞனும் கதாநாயகனும் தான் இவர்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் போல......?????????? நன்றி.(தவறேதும் இருந்தால் தணிக்கை செய்து விடுங்கள்) 23-Jan-2017 2:20 am
Thampu - Thampu அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
21-Sep-2015 10:51 am

மனமே மனமே
இந்த
மௌனமேன்
உனக்கு....?
உன் மௌனங்கள்
கலைத்திடு.....என்
உயிரில்
சந்தோசம்
கலந்திடு......!

பார்வையால்
தாக்கிப்
போகிறாய்.....
வாழும் காலத்தை
வீணாக்கிப்
போகிறாய்.....
காலங்கள்
கனியுமென்று
நம் காலங்கள்
தொலைகிறதே......!

உன்னில் காமம்
வைச்சு
சுற்றவில்லை....
சாதி மதம்
பார்க்கவில்லை.....
அந்தஸ்து
அந்தப் பக்கம்
போகவே
இல்லை.....சாதாரண
வாழ்க்கையை
சந்தோஷமாய்
உன்னோடு
வாழ......உன்
வாழ்க்கையை
கேட்கிறேன்......
காதலுடன்......!

உன்னோடு
மலர்ந்த
காதல்......
உன்னைச்
சேர்ந்தால்
மட்டுமே
வாசம்
வீசும்.....இல்லையேல்
கருகி விழுந்து
மரத்தடியில்
சருகாகும்.

மேலும்

Thampu - Thampu அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
04-Sep-2014 5:05 am

என் உலகம்
உன் கருவில்....நலம்
தானே
என்னவளே.....?

இவன் மனமும்
பிள்ளை மனம்.....பிள்ளையின்
நினைவுகளில்
மூழ்கி......!!

இப்போதே
ஊஞ்சல்
கட்டி
ஆடுதடி.....கோடி
சந்தோசம்
கூடுதடி......!!

மழலைச்
சிரிப்புக்கள்
மனசில்
இப்போதே
இடம்
கேட்டு....அடம்
பிடிக்குதடி......!!

மருத்துவங்கள்
என்ன
செய்தாலும்....மனம்
நிறைந்த....மகிழ்ச்சி
மனம்
திறந்த
பேச்சில் உண்டாகுமே.....!!

மேலும்

உங்கள் மனம் திறந்த கருத்துப் பகிர்விற்கு மிக்க நன்றி. 09-Dec-2014 2:40 am
உண்மைதான் ... உங்கள் இறுதி வரிகள் தம்பு . நன்று 08-Dec-2014 7:20 am
நன்றி... 08-Dec-2014 1:56 am
அழகு ..... 07-Dec-2014 11:01 pm
Thampu - JINNA அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
01-Sep-2014 12:39 pm

அழகான வாழ்க்கை ஆனந்தமாய் - போட்டி கவிதையில் என் கவிதைக்கு இரண்டாம் பரிசு வந்துள்ளது.

o என் கவிதையை வாசித்து வாழ்த்திய, கருத்து வழங்கிய எல்லா தள தோழமைகளுக்கும் என் உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

o வாய்ப்பளித்த தம்பு தோழருக்கும், போட்டி நடத்திய அனைத்து தள தோழமைகளுக்கும், எழுத்து குழுமத்துக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

குறிப்பு:
எனது பரிசு தொகையை தமிழ் படிக்கும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு / தளத்தின் சேவைகளுக்கு அளித்து விடுகிறேன். தயவு செய்து இந்த அன்பளிப்பை என (...)

மேலும்

மிக்க நன்றி தோழரே.... 17-Sep-2014 1:34 am
தங்களின் படைப்பு வெகு அருமை தோழா பரிசு பெற்றமைக்கு என் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகள் 16-Sep-2014 8:41 pm
ஐயா தம்பு , நானும் அப்படியேதான் . இன்னும் அதே நிலையில்தான் உள்ளேன். மற்றவர்கள் மலை என்றால்நான் சிறு கல்லே . மற்றவர்கள் கடல் என்றால் நான் ஒரு ஓடையே. 04-Sep-2014 7:27 am
இங்கே நான் ஒரு கவிதை ரசிகனாக மட்டுமே அறிமுகமாகி......ஏதோ கொஞ்சம் எழுதிக் கொண்டேன் கவிதை என்று. அவ்வளவு புலமை இல்லை.ஆனால் இங்கே பல தோழர்களின் பதிவுகளில் பளிச்சிடும் கவிநயம்......என்னைப் பயமின்றி கவிதைப் போட்டி வைக்க வைத்தது.அதில் கொஞ்சம் வெற்றியும் அடைந்தேன். ஆர்வமுடன் கவிதந்த என் சக தோழன் தோழிகளுக்கு என் நன்றிகள். என்னைப் பொறுத்தவரை நான்கு விடயங்களை கணக்கெடுத்து தேர்வு செய்தேன். மன நிறைவு கொண்டேன். என்றும் நட்புடன் Thampu 04-Sep-2014 3:17 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (264)

Vaasu Sena

Vaasu Sena

புதுக்கோட்டை
danadjeane

danadjeane

பாண்டிச்சேரி
endrumkavithaipriyan

endrumkavithaipriyan

சென்னை
Shreegoutham

Shreegoutham

பெரம்பலூர்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (264)

பாலமுதன் ஆ

பாலமுதன் ஆ

கொத்தமங்கலம(புதுக்கோட்டை
velu

velu

சென்னை (திருவண்ணாமலை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (264)

pankokarun

pankokarun

திருச்சி
user photo

sethuramalingam u

vickramasingapuram

என் படங்கள் (4)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே