Danadjeane Profile - தனஜெயன் சுயவிவரம்எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  தனஜெயன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  03-Jan-2017
பார்த்தவர்கள்:  27
புள்ளி:  44

என்னைப் பற்றி...

தனஜெயன்

என் படைப்புகள்
danadjeane செய்திகள்
danadjeane - danadjeane அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-Jan-2017 8:27 am

மாணவ காளைகளே
தமிழ் மானம் காக்க
மரபுகள் நிலைக்க
தமிழினமாய் உணர்வாய்
திரண்டாய்
காளைகளே கலங்காதே உனக்கான
குரல் ஒலித்து கொண்டுதான்  
இருக்கும் உன் வீரம் மீண்டும்
தமிழ் மண்ணில் பதியும்
நாள் வரும் வரை.....

பசி பாராமல்
உறக்கம் கேட்காமல்
குடும்பம் தனைபிரிந்து
தமிழ் மரபில் விளைந்த
ஜல்லிக்கட்டுக்கு
உன் உயிர் கொடுத்து
உயிர் தர துணிந்தாய்
மாணவ சமுதாயமே உனக்கு
ஒவ்வொரு தமிழனும் தோள்
கொடுப்பான்....

நம் உணர்வுக்கு தடை சட்டம
வேடிக்கை பார்க்கும் அரசு
தமிழனின் தெய்வமாக வீற்றிருக்கும்
நந்தி காளையின் புகழ் சொல்லும்
தமிழன் பாசமாக காளை வளர்க்க
தமிழன் வீரமாகஜல்லிக்கட்டு...

பாரினில்

மேலும்

danadjeane - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Jan-2017 8:27 am

மாணவ காளைகளே
தமிழ் மானம் காக்க
மரபுகள் நிலைக்க
தமிழினமாய் உணர்வாய்
திரண்டாய்
காளைகளே கலங்காதே உனக்கான
குரல் ஒலித்து கொண்டுதான்  
இருக்கும் உன் வீரம் மீண்டும்
தமிழ் மண்ணில் பதியும்
நாள் வரும் வரை.....

பசி பாராமல்
உறக்கம் கேட்காமல்
குடும்பம் தனைபிரிந்து
தமிழ் மரபில் விளைந்த
ஜல்லிக்கட்டுக்கு
உன் உயிர் கொடுத்து
உயிர் தர துணிந்தாய்
மாணவ சமுதாயமே உனக்கு
ஒவ்வொரு தமிழனும் தோள்
கொடுப்பான்....

நம் உணர்வுக்கு தடை சட்டம
வேடிக்கை பார்க்கும் அரசு
தமிழனின் தெய்வமாக வீற்றிருக்கும்
நந்தி காளையின் புகழ் சொல்லும்
தமிழன் பாசமாக காளை வளர்க்க
தமிழன் வீரமாகஜல்லிக்கட்டு...

பாரினில்

மேலும்

danadjeane - danadjeane அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Jan-2017 9:07 am

முல்லைக்கு  தேர்  தந்தவன்
தமிழன்
காளைக்கு குரல் கொடுப்பான்
வீரதமிழன்
தமிழன் வீரம் வீழாதிருக்க
தமிழ்காளைகள் மிரளச்செய்வான்..

ஏறுதழுவுதல் உன்னோடு
தடைகளைவோம் தமிழ்
உணர்வோடு
உன்னை பூட்டி வைக்க
வளர்க்கவில்லை
எங்களுக்கு வீரம் ஊட்டி
வளர்க்க ஜல்லிகட்டு..

அடையாளம் அழிக்கும்
அந்நிய சொல் கேளாதே
இந்திய வீரம் காத்த
வீரதமிழன் வரலாறு பார்
கட்பொம்மன் இருந்தால்
பீட்டா நிலைகுலைய
ஓடிஇருக்கும்....

ஏறுதழுவுதல் தமிழன்
விளையாட நோய்கள்
மிரண்டன
தமிழ் மரபு காளை
தமிழ் மண்ணில் ஓட வேண்டும்
மரபணு காளைகள் வேண்டாம்...

எங்கள் காளைகள் கொம்பில்
வீரம் விளையாட
பீட்டா  கொம்புடைக்க முடியுமா

மேலும்

danadjeane - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Jan-2017 9:07 am

முல்லைக்கு  தேர்  தந்தவன்
தமிழன்
காளைக்கு குரல் கொடுப்பான்
வீரதமிழன்
தமிழன் வீரம் வீழாதிருக்க
தமிழ்காளைகள் மிரளச்செய்வான்..

ஏறுதழுவுதல் உன்னோடு
தடைகளைவோம் தமிழ்
உணர்வோடு
உன்னை பூட்டி வைக்க
வளர்க்கவில்லை
எங்களுக்கு வீரம் ஊட்டி
வளர்க்க ஜல்லிகட்டு..

அடையாளம் அழிக்கும்
அந்நிய சொல் கேளாதே
இந்திய வீரம் காத்த
வீரதமிழன் வரலாறு பார்
கட்பொம்மன் இருந்தால்
பீட்டா நிலைகுலைய
ஓடிஇருக்கும்....

ஏறுதழுவுதல் தமிழன்
விளையாட நோய்கள்
மிரண்டன
தமிழ் மரபு காளை
தமிழ் மண்ணில் ஓட வேண்டும்
மரபணு காளைகள் வேண்டாம்...

எங்கள் காளைகள் கொம்பில்
வீரம் விளையாட
பீட்டா  கொம்புடைக்க முடியுமா

மேலும்

danadjeane - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Jan-2017 8:23 am

சில்லெரி பார்வையாள் அவள் பார்க்க
சிற்பத்தில் காணத அழகாய் அவள்
நிற்க்க
யாழ்ழினில் காணத ஓசையாய்
அவள் வார்த்தைகள்
சில்லென்று பேசும் வார்த்தையில் எத்தனை அழகு...

பார்வையால் அவள் சுடும்
அழகில் இதமானேன்
அவள் தந்ந அன்பில்
மிதமானேன்
ஆறாதே என் நெஞ்சில்
நான் கொண்டகாதல்....

அடைக்கலம் தந்தேன் என்
மனதில் வாழ்நாள் காண
படைக்களம் சூழ வருவேன்
உனைக்கான
எனக்காக வாயிற்படி காப்பவள்
காலுக்கு மெட்டி மாட்ட...

கழுத்துக்கு தங்கம் தர
பெற்றவர் இசைவுக்கு
விண்ணப்த்தோம்
இசைவு ஒலி வடிவில்
ஒப்புதலாய்
கேட்டி மேளம் கேட்க
கட்டில் தொட்ட காதல்
தொட்டில் தந்தது....

தொட்டிலில் நம் காதல்
தொடர்ச்சி கா

மேலும்

danadjeane - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Jan-2017 1:44 pm

பெண்ணுக்கு அழகு
பிடித்தவன் பார்வை
ஆணுக்கு பிடித்தவள்
அவன் தோள்பிடிப்பது
அவள் கண் கோளமிட
ரசிப்பான்....

காதல் மொழி நெஞ்சில்
பட படக்க பயத்துடன்
காதலி கண் பார்த்தான்
எத்தனை நாள் பெண்ணிடம்
நாணம் கொள்ளவது
ஏங்கி தவித்தான்...

கையில் காகிதம் கொண்டு
காதல் ஓவியமாய் எழுத
என் வானத்தில் எல்லாவற்றிலும்
உன் முகம் பார்க்க
பூமியை பார்த்தேன்
நம் காதல்
ஆலயம் போல அழகானது...
 
நீ இல்லாத
இடம் வெற்றிடம்
நீ இருந்தால் தான் இந்த
பூமிக்குஅழகு
நான் பார்ப்பதுஎன்றால்
நீதான்.....

அழகு என்றால்
உன் முகம்
அன்பு என்றால்
உன் மனம்
காதல் என்றால்
உன்னுடன் மட்டும்...

கொடுத்தான் அவளிடம்
கடித

மேலும்

danadjeane - danadjeane அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
15-Jan-2017 8:36 am

மதம் கூர்ந்தால்
மனித மனம்
குருதியின் நிறம்
ஒன்றான பாகுபாடு
தந்த பேதம் ...

மதமில்லா வாழ்வு
நல்ல சமுதாயத்திற்க்கு
நம்பிக்கையான தீர்வு
மதம் இனம் கடப்போம்

மனித நேயம் வளர்ப்போம்
அமைதியாக வாழ்வோம்
அன்பினில் கலப்போம்
நல்ல சமூகம் படைப்போம்.....

மேலும்

danadjeane - danadjeane அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-Jan-2017 3:18 pm

பொங்கல் திருநாள்
தழினின் நெஞ்சம் நிமிர்ந்த நாள்
சம்பா அறுவடை தெறித்து
காளைகள் கட்டவிழ்த்து
ஓடும் நாள்...

சம்பா அரிசி பால் கேட்க
பசுவின் அன்பு பாலாக
பானையில் பொங்கல் பேசும்
புதுப்பொலிவோடு
தமிழன் வேட்டி கட்டி....

வீரத்தை நெஞ்சில் சுமந்து
தன் குடும்பம் அன்பில் கலக்க
கலச்சாரம் களையாமல்
திருநாளை தமிழில் அழைக்க
பொங்கி வரும் பொங்கல்....

இனிதே பேசட்டும்
நம் வாழ்வில் தீமைகள் களைந்து
நன்மைகள் ஒளிரும் நன் நாளாகட்டும்
இன்பம் பொங்கும் பொங்கல் போல்

தமிழனாக உயிரோடு வாழும்வரை
நம் வாழ்வில் நன்மைகள் வளரட்டும்
வாழ்க தமிழனின் கலாச்சாரம்
பொங்கும் பொங்கல் போல

பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்

மேலும்

danadjeane - danadjeane அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
14-Jan-2017 9:22 am

மருத்துவம் இன்று மாபெரும் வியாபாரமாக உள்ளது ஏன் ?
அ.பணஆசை
ஆ.நல்ல மருத்துவர் இல்லை
இ.மனசாட்சி இல்லை
ஈ.அரசின் அலட்சிய போக்கு

மேலும்

A 14-Jan-2017 6:07 pm
நன்றிதோழியே...பணஆசைதான் ஆனாலும் அரசு அக்கறை காட்டுவது அவசியம் என்பது என் பணிவான கருத்து..... 14-Jan-2017 3:34 pm
அ. பண ஆசை 14-Jan-2017 3:28 pm
danadjeane - danadjeane அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
13-Jan-2017 2:55 pm

இறக்கும் விவசாய குடும்பத்திற்க்கு
உதவ இவர்களால் முடியும் என்றால் ஏன் இவர்கள் முன் வரவில்லை?
அ.பணக்காரர்கள்
ஆ.தொழில்அதிபர்
இ.நடிகர்கள்
ஈ.அரசாட்யில் உள்ளவர்கள்
சரியாய் தெளிவாய் சொல்லுங்கள்....

மேலும்

உதவ முடியாத சுழ்நிலையில் தான் கேள்வி எழுப்பினேன் நண்பா...ஶஶ உதவ முன்வருபவர்கள் வரட்டும் நண்பா கருத்து சொல்ல கேள்வியை மீண்டும் படிங்க தோழரே..... 13-Jan-2017 10:55 pm
ஏனென்றால் ,நீங்கள் யாருக்காவது உதவி விட்டு பிறகு இக்கேள்வியை எழுப்புங்கள் ,அப்போதே தங்களை பார்த்து பிறரும் உதவுவர் 13-Jan-2017 8:29 pm
danadjeane - danadjeane அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
10-Jan-2017 12:14 pm

காங்கேயம் காளைகூட
உழவுமண்ண சுத்தி வந்த
வியர்வைய தமிழ் மண்ணுல
கொட்டிவந்த..

பிரம்மனைப் போல
புது உயிர படைக்க வந்த
உயிர் தந்து புதுப் பயிர
உயீரா காத்து வந்த..

உணவு படைக்க ஓய்வில்லாமல்
உழைத்து வந்த
உலக மனிதர்களுக்கு பசியை
தீர்த்து வந்த..

அடகு வைத்த நகைகள்
வட்டி கேட்க
மீட்காமல் பொருள்
இழந்த....

வருமானம் வரும் என
நினைத்து வந்த
உன் மனம் வருந்த
வானத்தையே பார்த்திருந்த....

பயீர் வளர தண்ணீர தேடி
நின்ன
தள்ளாடி நடை போட்டு
கீழ் விழுந்த

கொஞ்சம் உயிர் கொண்டு
என் நெஞ்சம் பேச
இறந்து விட்டால் என் குழி
தோண்ட கூலி ஏது...

நான் இந்த செய்தீ சொல்ல
இதை கேட்க நாதி இல்ல
இனி பி

மேலும்

வாழ்த்த மனம் வேண்டும்... நன்றி.. எழுதுங்கள் நாம் தமிழுக்கு பெருமை சேர்ப்போம்.... 11-Jan-2017 10:28 am
அழகு வரி 11-Jan-2017 9:50 am
நனறி நண்பரே... 11-Jan-2017 8:53 am
என்று விடியுமோ உழவனின் வாழ்க்கை... அழகான வரிகள் வாழ்த்துக்கள் நண்பரே... 11-Jan-2017 8:46 am
danadjeane - vignesh nathiya அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
07-Jan-2017 9:36 am

அடுத்த தலைமுறையில் கவிதை எழுதும் பழக்கம் வளருமா அல்லது குறையுமா ?

மேலும்

எனது ஐயமே அதுதான் நண்பா 12-Jan-2017 6:49 pm
உண்மைதான் 12-Jan-2017 6:48 pm
கவிதை எழுதுவார்கள். ஆனால் தமிழில் எழுதுவார்களா ? 10-Jan-2017 10:32 pm
நிச்சயம் வளரும்... 10-Jan-2017 8:53 pm
மேலும்...
கருத்துகள்
மேலே