அமெரிக்காவின் 45வது அதிபராக வெள்ளிக்கிழமை பதவியேற்ற ட்ரம்ப் அமெரிக்கா மீண்டும் முதலிடத்தில் இருக்கப் போகிறது என்று கூறியுள்ளார். அதிபராக உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்ட ட்ரம்ப் 16 நிமிடங்கள் உரை நிகழ்த்தினார்.