Vivekbharathi Profile - விவேக்பாரதி சுயவிவரம்தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  விவேக்பாரதி
இடம்:  திருச்சி
பிறந்த தேதி :  22-Oct-1998
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  24-May-2013
பார்த்தவர்கள்:  1012
புள்ளி:  1845

என்னைப் பற்றி...

தாய் :

சேயெனக் கன்னையாய்ச் சேர்ந்தநற் றோழியாய்த்
சாயெனத் தோள்தரும் சாமியாய் - ஆயினாள் !
சானகி என்பாள் சகிக்கும் குணம்மிக்காள்
தேனுறும் சொல்மொழிவாள் தேர்ந்து !


தந்தை :

முன்னாள் கடற்படையில் முந்திப் பணிபுரிந்த
என்னருந் தந்தை எனக்கேற்றம் ! - மன்னவனாம்
சீனிவாசன் பேரையே சீராய்த் தரித்தவன்தான்
வானின்நீர் போல்பொழிவான் வாக்கு !

இளவல் :

இளவ லுடையேன் இழிவெதற்கு மஞ்சேன் !
உளமே நிறைந்த உயிராய் - விளங்கிடுவான் !
ஸ்ரீவத்ஸ் என்கின்ற சீர்பெயரான் ! புன்னகைத்தால்
பூவர்க்கம் நாணும் புரிந்து !

நான் :

மீசை முளைத்து மிளிர்வதற்குள் செந்தமிழ்மேல்
ஆசை வளர்த்திட்ட ஆண்பிள்ளை - பேச
நினைப்பதெலாம் நேராக நின்றுரைப்பேன் ! வீட்டில்
எனையழைப் பார்விவேக் என்று !

கவிதை :

பொன்னையும் பெண்ணையும் போகும் பணத்தையும்
தன்னையும் காதலிக்கும் தாரணியில் - என்றனையே
காதலிக்கு மோருறவு ! கன்னி உருவென்பேன் !
பூதலத்தில் என்றும் புதிர் !

பெயர்க்காரணம்

கவித்தகப்பன் பேரைக் கடுகியென்பேர் பின்னால்
கவினழகாய்ச் சேர்த்ததே காண்க ! - கவியெழுத
அன்றன்னான் பாக்கள்தாம் ஆகியதே தீப்பொறியாய் !
நன்றிக்கே யிப்பேர் நவில் !

சரண் :

நாற்கவி கற்று நயமாய்க் கவியுறைக்கப்
போற்றினேன் சக்தியவள் பொற்பாதம் - ஆற்றுகிறாள்
என்னு ளிருந்தே எழுதுகிறாள் ! என்வாழ்வே
அன்னை யளித்த அருள் !

என் முகநூல் கணக்கு

www.facebook.com/vivekbharathi007

என் படைப்புகள்
vivekbharathi செய்திகள்
vivekbharathi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
28-Apr-2017 10:57 am

கவிதையின் அமரத்துவம் எங்கிருந்து வருகிறது? காலம் தாண்டிய அதன் நீட்சி என்றாலும் அதனை நீட்டுபவர் யார் ? நீட்ட வைப்பவர் யார்? பல கேள்விகள் அதற்கு பலவெறு பதில்கள். இதோ இன்னொரு கவிதை நீட்சி அடைகிறது.

1999 ஆம் வருடம் சரியாகச் சொல்லப் போனால் நான் பிறந்த அடுத்த வருடம். ஐயா வ.வே.சு எழுதிய ஒரு அற்புதமான கவிதை, 17 வருடம் கழிந்து இன்று மீள்பதிவானது. அதனைக் கண்டதும் அவரைத் தாக்கிய அதே ஜோதியா என்பதை அறிகிலேன் ஆனால் எதோ ஒரு ஜோதி என்னையும் தாக்கியது. நானும் அதே சூழலில் நின்று பொழியலாயினேன். இதோ அவ்விரு கவிதைகளும்.
********************
நாட்டுக்காக உயிர் ஈந்த வீரர்களுக்கு அஞ்சலி. 18/07/1999 வந்து இறங்கிய ப

மேலும்

vivekbharathi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
27-Apr-2017 9:06 am

எட்டு திக்கும் நன்மை எட்டக் கொட்டடா பறை - எங்கள்
ஏழை மக்கள் வாழ்வுக் காகக் கொட்டடா பறை !
முட்டு கின்ற தீமை மாயக் கொட்டடா பறை - எங்கும்
முந்து கின்ற நெஞ்சி னோடு கொட்டடா பறை
வெட்டுக் கிள்ளைக் கூட்ட மல்ல கொட்டடா பறை - நாங்கள்
வேங்கைக் கூட்டம் வெல்வ மென்று கொட்டடா பறை
தட்டு கின்ற ஒலியி டிக்கக் கொட்டடா பறை - சூழும்
தடையு டைக்க மடைதி றக்கக் கொட்டடா பறை !

உரிமை வாழ்க வாழ்க வென்று கொட்டடா பறை - எங்கள்
உணர்ச்சி யென்றும் வாழ்க வென்று கொட்டடா பறை
அரிய ஆண்மை வாழ்க வென்று கொட்டடா பறை - நெஞ்சில்
அன்பு மட்டும் வாழ்க வென்று கொட்டடா பறை
பரிதி யோடு சுற்றி வந்து கொட்டடா பறை - தீய
பண்பு யாவும் தீர்

மேலும்

vivekbharathi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
26-Apr-2017 12:43 am

மழைமேக மாகவும் கழைராக மாகவும்
மண்மீது திரியுபவனே ! - ஒரு
மத்தளச் சத்தத்தின் சித்தத்தில் முத்தத்தில்
மனமொன்றி மகிழுபவனே !
இழையாத நூலிடை இடபாக மொன்றிட
இன்பங்க ளருளுபவனே - வரும்
இடரான யாவையும் துகளாகிப் போகவே
இச்சைகள் போக்குபவனே !
நுழையாத மனமெங்கு மிதமாக ஆடியே
நூதனம் ஆக்குபவனே - படர்
நுதலோடு விழிகொண்டு திருநீறு மேகொண்டு
நுண்நடன மாடுபவனே !
பிழையாடி டாமலென் பிஞ்சுப்பி தற்றலைப்
பின்னிருந் தாட்டுபவனே - ஒரு
பிறைசூடுந் தேவனே விடநாக மாலையை
பீடுற்ற ணிந்தசிவனே !

அரிதான உடலோடு புரியாமல் வருகின்ற
அழகுகள் வேண்டுமையா - சொலும்
அர்த்தங்க ளில்லாத சொற்கட்டு வேண்டிடேன்
ஆழக்

மேலும்

vivekbharathi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
26-Apr-2017 12:10 am

ஆனந்தக் களிப்பு !

வானத்தில் வெள்ளிவெ ளிச்சம் - வர
. வாட்டந்தொ லைந்திடும் நீங்கிடு மச்சம் !
மோனத்து யில்களு மோடும் - மனம்
. மொத்தஞ்சி லிர்த்தொரு பல்லவி பாடும் !
ஈனக்கு ளிர்பனி ஏகும் - உடல்
. ஈட்டியைப் போலுறும் ! சோம்பலுஞ் சாகும் !
ஞானக்கு ளத்திடை நாளும் - விழ
. ஞாலத்தி லுள்ளது யர்களும் மாளும் !

காலைவெ ளிச்சத்தில் உள்ளே - பல
. கண்ணிய நுண்ணுயிர் சென்றிடும் பிள்ளே !
மேலவை செய்திடுஞ் ஜாலம் - தனில்
. மேனியெ ழில்பெறும் தேறிடுங் கோலம் !
வேலையில் வேகமும் வாய்க்கும் - அது
. வென்றிடும் நேரத்த டைகளை மாய்க்கும் !
சீலமும் நெஞ்சிடைத் துள்ளும் - வளிச்
. சீற்றமு ளத்திலு முள்ள

மேலும்

vivekbharathi - vivekbharathi அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Mar-2017 12:37 am

"ஜல்லிக்கட்டு வேண்டும்" என்று போராட ஆர்வத்தோடு இளைஞர் சேரும் காட்சி கண்டு பாடியது....

இளைஞர் கையில் ஒளிமி குந்த
. இந்தி யாயி ருக்குது
வளமை புதுமை யாவு மெங்கள்
. வாக்கி லேபி றக்குது
களையெ டுக்க வந்து விட்டோம்
. கழனி காக்கப் போகிறோம் !
வளைந்தி ருக்கும் தமிழர் நாட்டின்
. வயம்பெ ருக்கப் போகிறோம் !

நேற்று வந்தோர் வாழ்ந்து போக
. நெல்வி ளைத்தோர் சாவதா ?
காற்று வந்து தீண்டு தென்று
. கலங்க ரைதான் நோவதா ?
சோற்றை நம்பும் தமிழர் கெட்டு
. சோப்பு ளாங்கி ஆவதா ?
வேற்று நாட்டு வணிகத் தாலே
. வேளாண் மைபறி போவதா ?

காளைக் கான போரி தல்ல
. காளை யர்கள் எங்களின்
நாளைக் கான போரி த

மேலும்

நன்றி நன்றி ஸர்பான் ! 12-Apr-2017 11:18 pm
வீரியமான வரிகள் 12-Apr-2017 1:25 pm
vivekbharathi - vivekbharathi அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Mar-2017 12:30 am

சந்தவசந்தக் கவிதை அரங்கத்தில் நான் படைத்த கவிதை....

என்னே இயற்கை எழிலெல்லாம் ! கண்டாலே
கன்னல் கரும்பாகக் காட்சி இனிக்கிறது !
மண்ணில் துவங்கி மழைத்துளியி லேதொடர்ந்து
விண்ணின் விளிம்புவரை விந்தைமிகு மற்புதங்கள் !
பச்சை வயலில் பதித்தொரு கால்வைத்தே
இச்சைக் கினிய இசைகொடுக்கும் கொக்கினங்கள் !
கொக்கின் இசைகேட்டுக் கொள்கை மறந்தனவாய்ப்
பக்கம் நெருங்கிவந்து பார்க்கும் மடைமீன்கள் !
சுற்றிலுமே வாலைச் சுழற்றி அடித்தபடி
நெற்றி புடைக்க நிமிர்ந்திருக்கும் ஆனினங்கள் !
கீச்சலிடும் சில்வண்டு ! கீற்றருகே நின்றபடி
கூச்சலிடும் கோட்டணில்கள் ! கொவ்வைக் கிளியினங்கள் !
சோலைக் குளிர்மலர்கள் ! ச

மேலும்

மிக்க நன்றி ஸர்பான் ! 12-Apr-2017 11:17 pm
இயற்கையின் அழகை விழிகள் கொள்ளை கொள்கிறது கவிதைக்குள் 12-Apr-2017 1:27 pm
vivekbharathi - vivekbharathi அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Mar-2017 12:28 am

செக்கச் சிவந்திட்ட வானத்தி லேயந்தச்
. சந்திர னின்னுரு கண்டேன் - அதன்
. சங்குவெள் ளைநிறம் கண்டேன் - இருள்
. சாடும் குணத்தினைக் கண்டேன் - அதைச்
. சார்ந்திங் கொளிர்விடும் வண்ணவிண் மீன்களைச்
. சான்றெனப் பாவுக்கு மொண்டேனடி !
பக்க மிருந்திடும் யாவும் கருத்திடப்
. பட்டப் பகல்மறைந் தாச்சு - எழில்
. பற்றும் சிவப்பெழும் பூச்சு - இதில்
. பாரினில் துன்பங்கள் போச்சு - அட
. பார்க்கும் திசையெலாம் மக்கள் குவிந்தனர்
. பாட்டுகள் ஆட்டங்க ளாச்சுதடி !

ஆடிய மாந்தரின் அன்பு முகத்தினில்
. ஆண்டவன் வந்தனன் பாரீர் - இர
. வாட்டம் தனில்வந்து சேரீர் ! - இதன்
. ஆனந்தம் ஊருக்குக் கூறீர் ! - இந்த

மேலும்

மிக்க நன்றி ஸர்பான் அவர்களே ! 12-Apr-2017 11:17 pm
மிக்க நன்றி உடன்பிறப்பே ! 12-Apr-2017 11:17 pm
அருமையான வரிகள் சகோதரரே, வாழ்த்துக்கள். 12-Apr-2017 2:39 pm
நற்றமிழ் வார்த்தைகள் அழியும் காலத்தை அதனை மரபு கட்டி காக்கும் உம் பணி உயர்க 12-Apr-2017 1:28 pm
vivekbharathi - vivekbharathi அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Mar-2017 12:07 am

எனக்கு கையிலும் காலிலும் ஆறாறு விரல்கள் என மொத்தம் 24 விரல்கள் இருந்தன. என் சிறுவயதில் அதை அறுவை சிகிச்சையால் அகற்றி விட்டனர். அதே போன்று இன்று மின்சார இரயிலில் ஆறாறு விரல்கள் கொண்ட ஒருவரைக் கண்டேன். கண்டதும் வந்தது இந்தக் கவிதை !

ஆறாம் விரலே அழுகின்றேன் - உன்
. அழகை நினைத்தே அழுகின்றேன் !
வேறாய் உன்னைக் கருதியவன் - உனை
. வேண்டா மென்றே திருகியவன் !
கூறாய் உன்னை வெட்டுகையில் - நான்
. குழந்தை ! எனக்கும் நினைவில்லை !
மாறாய் இப்போ துனையெண்ணி - விழி
. மழையைப் பொழிய நிற்கின்றேன் ! (ஆறாம் விரலே)

மற்றோர் கையில் இருபுறமும் - நீ
. மணிபோல் ஆடிக் குலுங்குவதைச்
சற்றே கண்டேன் ! நினைவிழ

மேலும்

நிச்சயமான உண்மை ! மிக்க நன்றி ! 12-Apr-2017 11:18 pm
ஆமாம் கவின்சாரலன் ஐயா எனக்கு ஆறாறு விரல்கள் ஒவ்வொரு கையிலும் காலிலும் இருந்தது. அறுவை சிகிச்சையில் அகற்றி விட்டனர். அது நினைவில் இல்லாத வயதில் நடந்ததால் ஏற்பட்ட புலம்பலே இந்தக் கவிதை ! மிக்க நன்றி ஐயா ! 12-Apr-2017 11:16 pm
நல்ல கவிஞன் தான் உணர்வுகளில் கூட்டு விட்டுக் கூட்டு பாயும் வித்தையை அறிவான் . ஆறாம் விரலே அழுகின்றேன் - உன் . அழகை நினைத்தே அழுகின்றேன் ! வேறாய் உன்னைக் கருதியவன் - உனை . வேண்டா மென்றே திருகியவன் ! கூறாய் உன்னை வெட்டுகையில் - நான் . குழந்தை ! எனக்கும் நினைவில்லை ! ---அருமை அனுபவக் கவிதை. ஆறாம் விரல் அரிதாகத்தான் சிலருக்கு இருக்கும் . உலகில் சிலரைப் பார்க்கும்போது இறைவனே ஆறாம் அறிவை பிறக்கும் போதே சிலருக்கு அறுவை செய்து அனுப்பிவிட்டானோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது வாழ்த்துக்கள். அன்புடன்,கவின் சாரலன் . 12-Apr-2017 4:51 pm
சில அதிசயங்களை இறைவன் கருவிலும் மனிதனுக்கு கொடுத்து அழகு பார்க்கிறான் 12-Apr-2017 1:30 pm
agan அளித்த படைப்பை (public) udaya sun மற்றும் 1 உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளனர்
17-Aug-2015 7:07 am

இது வரை பங்களிப்பு அளித்துள்ளோர்:
தோழர்கள்.
முரளி
ராஐன்
வேளாங்கண்ணி இரட்டையர்
உமை
சிவானந்தன்
பழனிகுமார்
சுந்தரேசன் புருசஷோத்தமன்
கருணாநிதி
சுசிந்தரன்
ஆதிநாடா
ஜின்னா
குமரேசன்
கிருபா கணேஷ்


அதிக தொகை அளிப்பதை தவிர்க்கவும்.

அக்டோபரில் சென்னையில் விழா நிகழும் சரியான நாள் இடம் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.

பலருக்கும் பகிரவும்.

மேலும்

kavithasababathi அளித்த படைப்பை (public) Kumaresankrishnan மற்றும் 8 உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்
20-May-2015 7:44 pm

எந்நாளும் உன்பேர் சொன்னாலே போதும் என்வாழ்வு மிங்கே எழிலாகும்
---பொன்னாரம் பூண்ட மின்னாடும் மேனி என்வாழ்வைச் சேர்ந்த எழிலாகும்
செந்தாழம் பூவைக் கண்டாடும் கொங்கை கொண்டாளே தாயே உமையாளே
---உன்னாசி அன்றி வேறேது இங்கே என்பாவைக் காக்கும் ஒளியோசொல் !
சிந்தோடு சந்தம் வந்தாடும் வண்ணம் என்னோடு தாராய்த் தமிழாறை
---முன்னோர்கள் போற்ற முன்னேகி நானும் பொன்னான பாக்கள் பலபாடக்
கந்தோனின் கையில் அன்றோர்நாள் தாயே தந்தாயே வேலை அதுபோலே
---உன்சேயா மென்றன் கையோடு நீயும் தந்தாலே போதும் கவிவேலை !


எந்நாளும் செந்தாழம் சிந்தோடு கந்தோனின், பொன்னாரம் உன்னாசி முன்னோர்கள் உன்சேயா , எழிலாகும் எழிலாகும் உமை

மேலும்

மரபு கவி பாடும் நண்பர் விவேக் பாரதி வணக்கத்திற்கு உரியவர், அவரைப் பற்றிய இப்பதிவும் சாலச்சிறந்ததே வாழ்த்துக்கள் தோழர் கவித்தா சபாபதி . 13-Jun-2015 11:57 pm
மரபு மாறாமல் மற்றதை சேராமல் கூறி இருப்பது சிறப்பு... மரபு எப்போதும் மரபு மாறாமல் பேசப் படுவதுதான் சால சிறந்தது... அப்படி என்றால் இதுவும் அந்த வகையில் சேரும்... மிக சிறப்பு தோழரே... வாழ்த்துக்கள் தொடருங்கள்... 29-May-2015 12:44 am
நிச்சயம் செய்கிறேன் ...நேற்று ஏறக்குறைய 7 ,8 பதிவுகள் படித்தேன் ...அருமையாக இருந்தது ...நீங்கள் சொல்லித்தான் இப்படி ஒரு தொடர் இருப்பதே தெரிந்தது நன்றி..நன்றி 24-May-2015 8:55 am
மிக்க நன்றி என் பக்கம் 9 கட்டுரைகள் இருக்கும் yugangal இன் வானில். தோழமைகள் எழுதிய 23 படைப்புகள். நேரம் கிடைக்கும்போது பார்த்து மனதில் படுவதை உரைத்தால் தொடரை செப்பனிட உதவும். 23-May-2015 5:17 pm
pollachi abi அளித்த எண்ணத்தை (public) Mohamed Sarfan மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்
30-Apr-2015 3:22 pm

பொள்ளாச்சி தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்,கலைஞர்கள் சங்கம் -மாதாந்திர இலக்கிய சந்திப்பு. வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் வருக..!

மேலும்

"பொள்ளாச்சி தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்,கலைஞர்கள் சங்கம் என்ற எண்ணத்தை manimegalaimani, vivekbharathi, சர்நா, இராஜ்குமார் Ycantu, thaagu, sarabass, Punitha Velanganni ஆகிய 7 உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு எனது நன்றிகள்.! 02-May-2015 1:10 pm
Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) RamVasanth மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்
13-Apr-2015 5:22 pm

அங்கக் குறைபாடால் அல்லலுற வேண்டாமே
தங்கமகன் காத்திடுவான் தாயுனை - மங்கையே!
பாலகனின் பாசமும் பக்கத் துணையிருக்க
சீலமாய் வாழ்வாய் சிறந்து .

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 18-Apr-2015 3:11 pm
மிக்க நன்றி சாந்தி ! 18-Apr-2015 3:10 pm
மிக்க நன்றிம்மா ! 18-Apr-2015 3:09 pm
மிக்க நன்றி ! 18-Apr-2015 3:09 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (130)

Anbu Chelian

Anbu Chelian

சிவகங்கை
prakashraja

prakashraja

நாமக்கல்
PERUVAI PARTHASARATHI

PERUVAI PARTHASARATHI

கலைஞர் நகர், சென்னை-78
gangaimani

gangaimani

மதுரை
Giri Bharathi

Giri Bharathi

தாராபுரம், திருப்பூர்.

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (131)

பாலமுதன் ஆ

பாலமுதன் ஆ

கொத்தமங்கலம(புதுக்கோட்டை
s.r.jeynathen

s.r.jeynathen

மதுரை
Eluthu

Eluthu

கோயம்புத்தூர்

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (131)

ஆவாரம் பூ

ஆவாரம் பூ

தமிழ்நாடு
தவமணி

தவமணி

தர்மபுரி,தமிழ்நாடு

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே