Vivekbharathi Profile - விவேக்பாரதி சுயவிவரம்



தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  விவேக்பாரதி
இடம்:  திருச்சி
பிறந்த தேதி :  22-Oct-1998
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  24-May-2013
பார்த்தவர்கள்:  1061
புள்ளி:  1885

என்னைப் பற்றி...

தாய் :

சேயெனக் கன்னையாய்ச் சேர்ந்தநற் றோழியாய்த்
சாயெனத் தோள்தரும் சாமியாய் - ஆயினாள் !
சானகி என்பாள் சகிக்கும் குணம்மிக்காள்
தேனுறும் சொல்மொழிவாள் தேர்ந்து !


தந்தை :

முன்னாள் கடற்படையில் முந்திப் பணிபுரிந்த
என்னருந் தந்தை எனக்கேற்றம் ! - மன்னவனாம்
சீனிவாசன் பேரையே சீராய்த் தரித்தவன்தான்
வானின்நீர் போல்பொழிவான் வாக்கு !

இளவல் :

இளவ லுடையேன் இழிவெதற்கு மஞ்சேன் !
உளமே நிறைந்த உயிராய் - விளங்கிடுவான் !
ஸ்ரீவத்ஸ் என்கின்ற சீர்பெயரான் ! புன்னகைத்தால்
பூவர்க்கம் நாணும் புரிந்து !

நான் :

மீசை முளைத்து மிளிர்வதற்குள் செந்தமிழ்மேல்
ஆசை வளர்த்திட்ட ஆண்பிள்ளை - பேச
நினைப்பதெலாம் நேராக நின்றுரைப்பேன் ! வீட்டில்
எனையழைப் பார்விவேக் என்று !

கவிதை :

பொன்னையும் பெண்ணையும் போகும் பணத்தையும்
தன்னையும் காதலிக்கும் தாரணியில் - என்றனையே
காதலிக்கு மோருறவு ! கன்னி உருவென்பேன் !
பூதலத்தில் என்றும் புதிர் !

பெயர்க்காரணம்

கவித்தகப்பன் பேரைக் கடுகியென்பேர் பின்னால்
கவினழகாய்ச் சேர்த்ததே காண்க ! - கவியெழுத
அன்றன்னான் பாக்கள்தாம் ஆகியதே தீப்பொறியாய் !
நன்றிக்கே யிப்பேர் நவில் !

சரண் :

நாற்கவி கற்று நயமாய்க் கவியுறைக்கப்
போற்றினேன் சக்தியவள் பொற்பாதம் - ஆற்றுகிறாள்
என்னு ளிருந்தே எழுதுகிறாள் ! என்வாழ்வே
அன்னை யளித்த அருள் !

என் முகநூல் கணக்கு

www.facebook.com/vivekbharathi007

என் படைப்புகள்
vivekbharathi செய்திகள்
vivekbharathi - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
04-Jun-2017 4:04 pm

விண்ணி லுலவும் மேகங் கண்டு
வண்ணப் பாவால் வனைந்திட நினைத்துப்
பண்ணிய முயற்சியில் பலமுறை தோற்க
எண்ணம் பலித்திட இறைவனை இறைஞ்சித்
திண்ணிய நெஞ்சுடன் திரும்பவும் முயலப்
பெண்ணென் எழுத்தில் பிழைக ளகன்று
வெண்முகில் மனத்தில் விரியக்
கண்குளிர் காட்சியாய்க் கவிதை பிறந்ததே!

(நேரிசை ஆசிரியப்பா)

சியாமளா ராஜசேகர்

மேலும்

பிறந்த கவியைப் பிரியத் துடனே திறந்த எழுத்தில் திறமாய்ச் சுவைக்கச் சிறந்த கவிதைச் சிந்தலைக் கண்டு பறந்து நெஞ்சம் பரவசங் கொள்ள மறந்து போன வழக்க மெல்லாம் அறுந்து போன சொந்த மெல்லாம் திரும்ப வந்து சேர விரும்பும் நெஞ்சம் விசையுறப் பாடுமே ! 21-Jun-2017 12:03 am
vivekbharathi - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Jun-2017 5:43 pm

சிரம்மேலே கரங்கூப்பிச் சேவித்து நின்றேன்
***செவ்வேளே! வேலென்று சிரித்தபடி வந்தாய்
அரவணைப்பில் விழிகசிய அகங்குளிர்ந்து நின்றேன்
*** அலையுமுளம் அடங்கிடவே அருளாசி தந்தாய்
இரவுபகல் மறவாமல் இசைந்துருகிப் பாட
***இனியேனும் திருப்புகழை எந்நாவில் தாராய்
பரமசிவ மைந்தனுன்றன் பதமலரைப் பற்ற
***பரமபத வாழ்வுதனைப் பரிவுடனே அருளே !

மேலும்

நல்லதொரு வேண்டுதலை நாம்பாடத் தந்தீர் . நற்றமிழின் திருப்புகழைப் போல்பாடல் தந்தீர் சொல்வதெலாம் செந்திலவன் காதாறக் கேட்டு . சோதித்து வழங்கிடுவான் நல்லதமிழ்ப் பாட்டு கல்லால மரநிழலில் வசித்திருப்பான் தம்பி . காளிதமைப் பெற்றெடுத்த பார்வதியின் செல்வன் எல்லாமும் நமக்கீவான் ஏதுகுறை நெஞ்சே . எழுதுங்கள் பாடுங்கள் மொழியுண்டு கொஞ்ச ! 21-Jun-2017 12:01 am
vivekbharathi - Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Jun-2017 5:46 pm

பாராமல் போனாயேல் பளிங்குமுகம் வாடாதோ?
தீராத சோகத்தில் தேம்பிடுவேன் அறியாயோ?
வீராதி வீரனே விரும்புமெனை ஏற்பாயோ ?
ஊரார்கண் பட்டதுவோ உள்ளத்தில் வலிக்கிறதே!

மடியினிலே தாங்கிட்டாய் மயக்கத்திலே மிதந்திருந்தேன்
துடியிடையில் விரல்படவே துவண்டுவிட்டேன் கண்ணாளா!
வடிவழகில் கவர்ந்தேனோ வாய்மொழியில் வீழ்ந்தாயோ?
விடிவெள்ளி நீதானே வியப்பிலெனை ஆழ்த்தியவா!

சுற்றிவரு மிடமெல்லாம் சொர்க்கமென நான்நினைப்பேன்!
பொற்கரத்தைப் பிடித்தபடி புன்னகைத்து வலம்வருவேன்
வற்றாத பேரன்பை வழங்கிடவே அகம்மலர்வேன்!
நற்றமிழில் சொல்லெடுத்து நாயகனே கவிவனைவேன்!

கனவுலகில் சஞ்சரித்துக் காதலிலே திளைத்திடுவோம்
மனமிரண்டும் ஒன்ற

மேலும்

ஆஹா ஆஹா ! பாராமல் போனாலோ பாழ்படுவேன் அறியாயோ சேராத பொழுதெல்லாம் செத்திடுவேன் தெளியாயோ நீராடும் புனைமுழுதும் நின்னுருவங் கண்டேனே ஓ!ராதா! கேளாயோ ! ஓர்ந்தருகே வாராயோ ? விண்ணிடையே உன்பிம்பம் விசித்திரமாய் வளருதடீ கண்ணிரண்டில் கவியமுதம் காட்டாறா யோடுதடீ எண்ணத்தில் உனைச்சேரும் ஏகாந்தம் தெரியுதடீ வண்ணப்பூக் காடெலாம் வாலைமுகம் காட்டுதடீ ! மையலெனும் நோய்வந்து மானத்தைத் தாக்குதடீ தையலுனைத் தழுவிடவே தளிர்மனமும் ஏங்குதடீ கையிலுன்றன் கைபிடிக்கக் காதலுளம் எண்ணுதடீ வெய்யில்மழை போன்றவளே வேண்டுபொருள் நீயெனக்கு ! காலையிலே உன்முகத்தைக் காணவேண்டும் கண்மணியே மாலையெலாம் நின்மடியில் மாளவேண்டும் மல்லிகையே சோலையிலே நாமிருவர் சொல்லறுத்த உயர்நிலையில் காலமெலாம் வாழுகின்ற கதைவேண்டும் பூங்குயிலே உனைமறந்தால் வாழ்வில்லை உனையன்றி காப்பில்லை நினைவெல்லாம் நீயாவாய் நிஜமெல்லாம் நீயாவாய் கனவெல்லாம் வென்றாயே காதலியே என்றாயே மனதெங்கும் நின்றாயே மகிழ்ச்சியென வந்தாயே ! 20-Jun-2017 11:44 pm
vivekbharathi - vivekbharathi அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
20-Jun-2017 9:41 am

மாண்டு போகுமா - நேரம்
மாண்டு போகுமா ?

ஆண்டு வாரம் கிழமை தேதி
. அழிந்து போகுமா ? - இல்லை
மீண்டு மீண்டு வந்து நம்மை
. மிரள வைக்குமா ?

இறந்தகாலம் என்பதென்ன
. இழந்த காலமா ? - தலை
சிறந்த காலம் இழந்து விட்ட
. சிரம மாகுமா ?

நேரம் காலம் நடந்து போகும்
. நேர்த்தி யானது - கொஞ்சம்
தூரம் போக ஓட்டம் கொள்ளும்
. தோற்றம் கொண்டது !

அற்பப் போதில் நேரம் கூட
. அழிவு கண்டிடும் - அதில்
சொற்ப தங்கள் கவிதை யாகி
. சொர்க்கம் வென்றிடும் !

-விவேக்பாரதி

மேலும்

காலம் அருமை மீண்டும் வராது அதை நல்லமுறையில் கடந்து செல்ல நாம் முயல வேண்டும், வாழ்த்துக்கள் 21-Jun-2017 11:19 am
ஹா ஹா ! அப்படி ஓரே அடியாக கூறமுடியாதல்லவா தோழமையே ! ஒவ்வொரு துறையிலும் நேரத்தை அழிக்கும் செயல்களும் உண்டே ! தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி ! 20-Jun-2017 10:14 am
பல கோடி மனித நேரத்தை வீணடிக்கத்தானே மட்டையாட்டம். (கிரிக்கெட்). நேரத்தை சாகடிக்கும் விளையாட்டுத் தொழில் 20-Jun-2017 9:55 am
vivekbharathi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Jun-2017 10:12 am

குழிப்பு :

தனத்த தானன தானன தானன
தனத்த தானன தானன தானன
தனத்த தானன தானன தானன - தனதானா

பாடல் :

நெருக்கி யோரெழி லோடுஜ டாமுடி
நெருப்பு மேவிடு மோர்விழி சூலமு
முடுத்த தோலுடை யாவையு மாடிட - வளியோடே

நினைப்பி லாடிடு பேரொடு தாளிடம்
பதிக்க வேகளி யொடுசி வாவென
நினைத்த தூயடி யாரவ ரோதிட - உடல்மேலே

கருத்த தோலுடை யாளுமை யாளவள்
கணத்த காதினி லேகுழை யோடுயிர்
கழிக்கும் பூதமு மாடிகு லாவிட - மகிழ்வோனே

கருக்கு ளாடிடு ஜீவனு மாயொளி
கடக்கு(ம்) ஓரச ராசர மாயுயர்
கணக்கி னோடுற வாடுமு மாபதி - அருளீசா !

தரைக்கு ளேகிவி நாயக னோடுரு
சிறுத்த வேலவன் யாவரு மேவடி
ததித்த தாதிமி தாளமெ லாமுரை

மேலும்

vivekbharathi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Jun-2017 9:41 am

மாண்டு போகுமா - நேரம்
மாண்டு போகுமா ?

ஆண்டு வாரம் கிழமை தேதி
. அழிந்து போகுமா ? - இல்லை
மீண்டு மீண்டு வந்து நம்மை
. மிரள வைக்குமா ?

இறந்தகாலம் என்பதென்ன
. இழந்த காலமா ? - தலை
சிறந்த காலம் இழந்து விட்ட
. சிரம மாகுமா ?

நேரம் காலம் நடந்து போகும்
. நேர்த்தி யானது - கொஞ்சம்
தூரம் போக ஓட்டம் கொள்ளும்
. தோற்றம் கொண்டது !

அற்பப் போதில் நேரம் கூட
. அழிவு கண்டிடும் - அதில்
சொற்ப தங்கள் கவிதை யாகி
. சொர்க்கம் வென்றிடும் !

-விவேக்பாரதி

மேலும்

காலம் அருமை மீண்டும் வராது அதை நல்லமுறையில் கடந்து செல்ல நாம் முயல வேண்டும், வாழ்த்துக்கள் 21-Jun-2017 11:19 am
ஹா ஹா ! அப்படி ஓரே அடியாக கூறமுடியாதல்லவா தோழமையே ! ஒவ்வொரு துறையிலும் நேரத்தை அழிக்கும் செயல்களும் உண்டே ! தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி ! 20-Jun-2017 10:14 am
பல கோடி மனித நேரத்தை வீணடிக்கத்தானே மட்டையாட்டம். (கிரிக்கெட்). நேரத்தை சாகடிக்கும் விளையாட்டுத் தொழில் 20-Jun-2017 9:55 am
vivekbharathi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Jun-2017 9:37 am

இன்று காலை ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத அசைவு...நன்றாகத் தூங்கிக்கொண்டிருந்த நான் சட்டென விழித்தேன்..சூரியன் கூட எழாத நேரம் அது...என்னை எழுப்பியது யார் ? எண்ணிக்கொண்டே படுத்திருந்தேன் ! பளீரென்று இந்தக் கவிதையும் இதனைத் தொடர்ந்து தூக்கமும் வந்தது !

உன்னருள் என்னும் ஒளிவர வேண்டும் !
. உன்னதம் யாதென் றுணர்ந்திட வேண்டும் !
நின்னுரு வல்லால் நிஜங்களும் உண்டோ ?
. நித்ய கல்யாணி சங்கரி காளி !

கண்களுக் குள்ளே கவிதையின் சுடரைக்
. கங்கெனத் தோற்றிக் கனன்றிடச் செய்வாய் !
பண்களுக் குள்ளும் பாடலி னுள்ளும்
. பவனி வருவதில் பரிட்சயங் கொண்டாய் !

சொல்வி ளங்காப் பொருளென நிற்றல்
. சொக்கும் செய்கை சொலித்திடச

மேலும்

vivekbharathi - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Jun-2017 9:35 am

விடியல்கள் எல்லாம் விசித்திர மாக
. விரிவதைப் பாருங்கள் ! - அவை
முடிவுகள் இல்லா இருளிலை என்றே
. முழங்கிடும் கீதங்கள் !

அருவிகள் எல்லாம் மலைகளில் வீழும்
. அழகினைப் பாருங்கள் ! - அவை
வரும்வழி தன்னில் வீழினும் ஆற்றல்
. வளர்த்திடும் பாடங்கள் !

கரைதொட எண்ணிக் காலமெல் லாம்தன்
. கடின உழைப்பாலே - அலை
தரைதொட வந்து திரும்புதல் சொல்லும்
. தளர்ந்திடக் கூடாதே !

மறைந்திருந் தாலும் மகிழ்வுடன் பாடும்
. மரக்குயில் சொல்வதெலாம் - புகழ்
திறமையை நாடித் தானாய்ச் சேரும்
. திரட்டுவ தாகாதே !

இயற்கையி லெல்லாம் இயற்றிடும் கீதை
. இனிதெனத் தேர்வோமே ! - அட
முயற்சியி னாலே எதுவும் நடக்கும்
. முழுநில

மேலும்

agan அளித்த படைப்பை (public) udaya sun மற்றும் 1 உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளனர்
17-Aug-2015 7:07 am

இது வரை பங்களிப்பு அளித்துள்ளோர்:
தோழர்கள்.
முரளி
ராஐன்
வேளாங்கண்ணி இரட்டையர்
உமை
சிவானந்தன்
பழனிகுமார்
சுந்தரேசன் புருசஷோத்தமன்
கருணாநிதி
சுசிந்தரன்
ஆதிநாடா
ஜின்னா
குமரேசன்
கிருபா கணேஷ்


அதிக தொகை அளிப்பதை தவிர்க்கவும்.

அக்டோபரில் சென்னையில் விழா நிகழும் சரியான நாள் இடம் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.

பலருக்கும் பகிரவும்.

மேலும்

kavithasababathi அளித்த படைப்பை (public) Kumaresankrishnan மற்றும் 8 உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்
20-May-2015 7:44 pm

எந்நாளும் உன்பேர் சொன்னாலே போதும் என்வாழ்வு மிங்கே எழிலாகும்
---பொன்னாரம் பூண்ட மின்னாடும் மேனி என்வாழ்வைச் சேர்ந்த எழிலாகும்
செந்தாழம் பூவைக் கண்டாடும் கொங்கை கொண்டாளே தாயே உமையாளே
---உன்னாசி அன்றி வேறேது இங்கே என்பாவைக் காக்கும் ஒளியோசொல் !
சிந்தோடு சந்தம் வந்தாடும் வண்ணம் என்னோடு தாராய்த் தமிழாறை
---முன்னோர்கள் போற்ற முன்னேகி நானும் பொன்னான பாக்கள் பலபாடக்
கந்தோனின் கையில் அன்றோர்நாள் தாயே தந்தாயே வேலை அதுபோலே
---உன்சேயா மென்றன் கையோடு நீயும் தந்தாலே போதும் கவிவேலை !


எந்நாளும் செந்தாழம் சிந்தோடு கந்தோனின், பொன்னாரம் உன்னாசி முன்னோர்கள் உன்சேயா , எழிலாகும் எழிலாகும் உமை

மேலும்

மரபு கவி பாடும் நண்பர் விவேக் பாரதி வணக்கத்திற்கு உரியவர், அவரைப் பற்றிய இப்பதிவும் சாலச்சிறந்ததே வாழ்த்துக்கள் தோழர் கவித்தா சபாபதி . 13-Jun-2015 11:57 pm
மரபு மாறாமல் மற்றதை சேராமல் கூறி இருப்பது சிறப்பு... மரபு எப்போதும் மரபு மாறாமல் பேசப் படுவதுதான் சால சிறந்தது... அப்படி என்றால் இதுவும் அந்த வகையில் சேரும்... மிக சிறப்பு தோழரே... வாழ்த்துக்கள் தொடருங்கள்... 29-May-2015 12:44 am
நிச்சயம் செய்கிறேன் ...நேற்று ஏறக்குறைய 7 ,8 பதிவுகள் படித்தேன் ...அருமையாக இருந்தது ...நீங்கள் சொல்லித்தான் இப்படி ஒரு தொடர் இருப்பதே தெரிந்தது நன்றி..நன்றி 24-May-2015 8:55 am
மிக்க நன்றி என் பக்கம் 9 கட்டுரைகள் இருக்கும் yugangal இன் வானில். தோழமைகள் எழுதிய 23 படைப்புகள். நேரம் கிடைக்கும்போது பார்த்து மனதில் படுவதை உரைத்தால் தொடரை செப்பனிட உதவும். 23-May-2015 5:17 pm
pollachi abi அளித்த எண்ணத்தை (public) Mohamed Sarfan மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்
30-Apr-2015 3:22 pm

பொள்ளாச்சி தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்,கலைஞர்கள் சங்கம் -மாதாந்திர இலக்கிய சந்திப்பு. வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் வருக..!

மேலும்

"பொள்ளாச்சி தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்,கலைஞர்கள் சங்கம் என்ற எண்ணத்தை manimegalaimani, vivekbharathi, சர்நா, இராஜ்குமார் Ycantu, thaagu, sarabass, Punitha Velanganni ஆகிய 7 உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு எனது நன்றிகள்.! 02-May-2015 1:10 pm
Shyamala Rajasekar அளித்த படைப்பை (public) RamVasanth மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்
13-Apr-2015 5:22 pm

அங்கக் குறைபாடால் அல்லலுற வேண்டாமே
தங்கமகன் காத்திடுவான் தாயுனை - மங்கையே!
பாலகனின் பாசமும் பக்கத் துணையிருக்க
சீலமாய் வாழ்வாய் சிறந்து .

மேலும்

மிக்க நன்றி ! 18-Apr-2015 3:11 pm
மிக்க நன்றி சாந்தி ! 18-Apr-2015 3:10 pm
மிக்க நன்றிம்மா ! 18-Apr-2015 3:09 pm
மிக்க நன்றி ! 18-Apr-2015 3:09 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (132)

Bala67

Bala67

தமிழ்நாடு
Anbu Chelian

Anbu Chelian

சிவகங்கை
prakashraja

prakashraja

நாமக்கல்
PERUVAI PARTHASARATHI

PERUVAI PARTHASARATHI

கலைஞர் நகர், சென்னை-78

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (133)

பாலமுதன் ஆ

பாலமுதன் ஆ

கொத்தமங்கலம(புதுக்கோட்டை
s.r.jeynathen

s.r.jeynathen

மதுரை
Eluthu

Eluthu

கோயம்புத்தூர்

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (133)

ஆவாரம் பூ

ஆவாரம் பூ

தமிழ்நாடு
தவமணி

தவமணி

தர்மபுரி,தமிழ்நாடு

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே