பிரபலமாகாத மனுக்கள்

(Unpopular Petitions)


ஒரு வார காலத்துக்குள் 30 ஓட்டுகள் பெறப்படாத மனுக்கள் இங்கே வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன


பிரபலமாகாத மனுக்கள்

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: NavaKavinghan5930bc469673a (02-Jun-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: Drvr Sathis Kumar (11-Apr-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:2
சமர்ப்பித்தவர்: Geeths (06-Feb-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:5
சமர்ப்பித்தவர்: Ravisrm (20-Jan-17)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: Drvr Sathis Kumar (23-Jun-16)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: Drvr Sathis Kumar (09-Jun-16)

வழிமொழிந்தவர்கள்:6
சமர்ப்பித்தவர்: Mari Siva (25-May-16)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: SAKTHEEE2009 (28-Mar-16)

வழிமொழிந்தவர்கள்:2
சமர்ப்பித்தவர்: rajuindia6 (13-Mar-16)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: punnagai (13-Mar-16)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: punnagai (13-Mar-16)

வழிமொழிந்தவர்கள்:4
சமர்ப்பித்தவர்: jayapraba (08-Dec-15)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: Drvr Sathis Kumar (30-Oct-15)

வழிமொழிந்தவர்கள்:1
சமர்ப்பித்தவர்: Drvr Sathis Kumar (13-Oct-15)

வழிமொழிந்தவர்கள்:9
சமர்ப்பித்தவர்: pavaresh (13-Dec-14)

வழிமொழிந்தவர்கள்:3
சமர்ப்பித்தவர்: pavaresh (02-Dec-14)

குறிப்பு:
*நீங்கள் பதிவு செய்யும் மனு அர்த்தமுள்ளதாய் இல்லை என்றால், எழுத்து குழுமம் உங்கள் மனுவை நீக்கிவிடும்.

Note:
*If eluthu.com finds your petition not meaningful, then it has the rights to delete it.


பிரபலமாகாத மனுக்கள் | Unpopular Petitions at Eluthu.com


மேலே