ஓவியங்கள் (Oviyangal)

ஆர்ட் (Art)


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

பார்த்ததில் பிடித்த படம். அந்த படத்தை நான் வரைந்து அனுப்புகிறேன்.

மேலும்

அருமை .......அருமை 20-Jul-2017 12:03 pm

எனக்கு பிடித்த வரைபடம் .....எல்லாமுமாய் உள்ள விநாயகர் .....

மேலும்

எனக்கு தெரிந்தது வரைந்தேன்
நண்பர்களின் பதிவை பார்த்து
வியந்தேன்...

மேலும்

சும்மா வரைந்து பார்த்தேன்

மேலும்

அன்பும் நன்றியும் ஐயா 05-Jul-2017 10:45 am
விரல்கள் சிறப்பு. shades அருமை. அன்புடன், கவின் சாரலன் 04-Jul-2017 10:04 pm
thank very much தம்பி 04-Jul-2017 8:22 pm
நல்லா இருக்கு அண்ணா.. செம்ம 04-Jul-2017 7:38 pm

நல்லா இருந்தா வாழ்த்துங்கள்

மேலும்

யானைக்கு ஊட்டம் தேவை. கீழே வயிற்றுக் கோட்டை வளைத்துப் போடுங்கள். பரிமாணம் கிடைக்கும் . அன்புடன்,கவின் சாரலன் 04-Jul-2017 10:00 pm

ஏதோ அவ்வப்போது ஒய்வு நேரங்களில் சும்மா கிறுக்குவது

மேலும்

அய்யா தங்களின் பேரன்பு மிக்க அழகிய கருத்தில் மகிழ்கிறேன் ..தங்கள் கருத்து பெரியதொரு ஊக்கமாய் எண்ணுகிறேன் ...எண்ணிலடங்கா நன்றிகள் ... 05-Jul-2017 10:44 am
சார்லி தெரிகிறார் . நன்று அன்புடன், கவின் சாரலன் 04-Jul-2017 9:53 pm
மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.


மேலே