கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


தமிழன் என்பதால்

63%

ஏழை என்பதால்

6%

எல்லாம் அரசியல்

6%

இந்தியா விளையாட்டு துரையின் ஒழுங்கீனம்

25%

உங்கள் கருத்து

உயிருடன் தான் இருக்கிறார்

20%

உயிருடன் இல்லை

40%

உண்மை தெரியவில்லை

40%

உங்கள் கருத்து

1-3 மரங்கள்

22%

3-5 மரங்கள்

17%

5-10 மரங்கள்

17%

10 கும் மேல்

33%

ஒன்று கூட இல்லை

11%

உங்கள் கருத்து

செய்துள்ளேன்

0%

செய்யப்போகிறேன்

50%

செய்யவில்லை

50%

செய்யப்போவதில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

திரைப்படங்களில் காட்டப்படும் ஆபாச காட்சிகள்

50%

மது மற்றும் போதை பொருட்கள்

20%

குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் மன ரீதியான பாதிப்பு

20%

மனக்குழப்பம்

5%

தனிமை

5%

உங்கள் கருத்து

இளமையில் வறுமை

29%

எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல்

24%

ஒழுங்கற்ற சமுதாயம்

24%

பெற்றோர்களின் அலட்சியம்

10%

அறியாமை

14%

உங்கள் கருத்து

அரசு தலையிட வேண்டும்

40%

வீண் அவதூறு

0%

மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்

60%

உங்கள் கருத்து

விளையாட்டுத் துறை ஊழல்கள்

48%

விளையாட்டை ஊக்குவிக்காத பெற்றோர்கள்

36%

திறமைகளை ஊக்குவிக்காத பள்ளிகள்

16%

உங்கள் கருத்து

ஒரு பதக்கம் கூட வெல்லாது

19%

1-3 பதக்கங்கள் வெல்லும்

25%

5-10 பதக்கங்கள் வெல்லும்

44%

3-5 பதக்கங்கள் வெல்லும்

13%

உங்கள் கருத்து

நிகழும்

17%

நிகழாது

11%

வாய்ப்பு இருக்கின்றது

72%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

எழுத்து.காம் நடத்தும் கருத்து கணிப்பில் கலந்து கொண்டு உங்கள் வாக்கை பதிவு செய்யவும்.
உங்கள் கருத்து என்ன? Tamil Polls / Karuththu Kanippu Online.

மேலே