பதிவு செய்தல் கேள்வி பதில்கள்

(பதிவு செய்தல் Questions and Answers)


பதிவு செய்தல் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
எழுத்து நிர்வாகத்திற்கு
 பதிவு செய்தல்
2 Suresh Chidambaram
16-May-17
கி மு -கி பி
 லாகின் ,   பதிவு செய்தல்
16 ALAGUDURAI
14-May-17
ஆங்கிலம்
 பதிவு செய்தல்
2 ALAGUDURAI
08-May-17
சுவேதா என்ற பெயரின் பாெருள் என்ன
 பதிவு செய்தல்
3 Gnanadurai
03-Feb-17
இளைஞர்கள்அரசியலுக்கு வருதல்
 பதிவு செய்தல்
14 கவியரசன் புது விதி செய்வோம்
25-Jan-17
பொங்கல் காசு
 பதிவு செய்தல்
0 danadjeane
14-Jan-17
மருத்துவர்
 பதிவு செய்தல்
3 danadjeane
14-Jan-17
உயிர் பிரிவது யாரால்?
 பதிவு செய்தல்
3 danadjeane
14-Jan-17
நீங்கள் யாரைப் போல் இருக்க விரும்புகிறீர்கள்
 பதிவு செய்தல்
2 SHAN PAZHANI
13-Jan-17
இறக்கும் விவசாயி
 பதிவு செய்தல்
2 danadjeane
13-Jan-17
செல்லாத நோட்டு அறிவுப்பு
 பதிவு செய்தல்
0 danadjeane
13-Jan-17
விவாசயத்தின் நிலை
 பதிவு செய்தல்
0 SHAN PAZHANI
09-Nov-16
எப்படி
 பதிவு செய்தல்
3 SHAN PAZHANI
08-Nov-16
ஆத்மா
 பதிவு செய்தல்
6 anushadevi994
29-Sep-16
முடியுமா?
 பதிவு செய்தல்
5 anushadevi994
28-Sep-16
எதற்கு இந்த வேசம்
 பதிவு செய்தல்
4 SHAN PAZHANI
25-Sep-16

பதிவு செய்தல் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்

மேலே