தமிழ் கேள்வி பதில்கள்

(தமிழ் Questions and Answers)


தமிழ் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
தமிழ் சொற்கள் பயன்படுத்திடும் விதம்
 தமிழ் ,   சொல்லாடல்
4 vaishu
28-Apr-17
தமிழ் புத்தாண்டா? எப்படி?
 தமிழ்
16 குமரிப்பையன்
14-Apr-17
நம்மொழிக்கு தமிழ் என்று எப்படி பெயர் வந்தது தெரியுமா?
 தமிழ்
3 குமரிப்பையன்
22-Oct-16
இவனும் ஒரு தமிழன் ??
 தமிழ்
7 குமரிப்பையன்
10-Oct-16
நாம் பேசும் தமிழின் பரிணாமம் சரியானது தானா ?
 தமிழ்
1 Jegadeesh Nanjil Nadan
16-Aug-16
நான் தமிழன்
 தமிழ்
14 bhagavathilakshmi
09-Oct-15
சேர்த்து மற்றும் பிரித்து எழுதல்
 தமிழ்
5 Mohamed Sarfan
08-Oct-15
ற் ஓசையின் குழப்பம்
 தமிழ்
5 kumaran r
06-Oct-15
தமிழ்
 தமிழ்
0 kumaran r
06-Oct-15
கேள்வி
 தமிழ்
2 deeba
10-Aug-15
இனவெறி சரியா?
 தமிழ்
9 Yuvabarathi
31-Jul-15
தமிழ் எண் வரிசை
 தமிழ்
2 குழலோன்
18-May-15
பொருள் என்ன
 தமிழ்
6 devanandhui
01-May-15
கடைகண்ணி
 தமிழ்
2 krishnadev
26-Apr-15
வாலி ஒருமுறை
 தமிழ்
4 krishnadev
26-Apr-15
பொருள் என்ன
 தமிழ்
9 krishnadev
25-Apr-15

தமிழ் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்

மேலே