தீபக் மல்ஹோத்ரா தமிழ் நூல்களின் விமர்சனங்கள்

(தீபக் மல்ஹோத்ரா நூல்களின் விமர்சனங்கள்)

தீபக் மல்ஹோத்ரா நூல்களின் விமர்சனங்கள்


நூல் / Nool Reviewபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
   உன் சீஸை நகர்த்தியது நான் தான்
தீபக் மல்ஹோத்ராவாழ்க்கை
0 Padaipaali
17-Jun-16

தீபக் மல்ஹோத்ரா தமிழ் நூல் விமர்சனம் at Eluthu.com

மேலே