சிறந்த கவிதைகள்:காதல் தரும் வலி
18 Feb 2017
1:45 pm
காதல் வலி
19 Feb 2017
9:55 pm
தாய்மொழி
21 Feb 2017
10:08 am
21 Feb 2017
10:49 am
20 Feb 2017
7:44 pm
18 Feb 2017
5:56 pm
மௌனம்
19 Feb 2017
1:36 am
athinada
  • 329
  • 0
  • 4
  • 6.58

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே