புதிய போட்டிகள் பட்டியல் (Puthiya Pottigal Pattiyal)

(New Competitions List)


எழுத்து உறுப்பினர்கள் நடத்தும் புதிய போட்டிகள் பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள்

*இனிய அறிவிப்பு* *தேடல் களம் அறக்கட்டளை* மற்றும் *செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் ........

ஆரம்ப நாள்: 23-Mar-22
இறுதி நாள்: 27-Mar-22
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 28-Mar-22
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்Rosichandra5f2e81d21fa4f
 

முஹம்மது நபிகளார்

கேப்டன் பதிப்பகம் நடத்தும் இரண்டாம் ஆண்டு முஹம்மது நபிகளார் கவிதைப் ........

ஆரம்ப நாள்: 10-Sep-21
இறுதி நாள்: 20-Sep-21
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 30-Sep-21
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்CaptainYaseen Poet

பெண்கள் வேலையிடத்தில் தவறான சித்தரிப்பு

பெண்கள் வேலையிடத்தில் தவறான சித்தரிப்பு பெண் ப்ரோமோஷன் பெற்றால் மேலதிகாரியிடம் ........

ஆரம்ப நாள்: 12-May-21
இறுதி நாள்: 10-Jul-21
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 11-Jul-21
கருத்துகள்: 5
சேர்த்தவர்Sureshraja J
 

கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள்

*இனிய அறிவிப்பு* *தேடல் களம் அறக்கட்டளை* சார்பில், ஒவ்வொரு திங்கள்தோறும் ........

ஆரம்ப நாள்: 20-Apr-21
இறுதி நாள்: 24-Apr-21
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 25-Apr-21
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்Rosichandra5f2e81d21fa4f

கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள்

*இனிய அறிவிப்பு* *தேடல் களம் அறக்கட்டளை* சார்பில், ஒவ்வொரு திங்கள்தோறும் ........

ஆரம்ப நாள்: 22-Feb-21
இறுதி நாள்: 27-Feb-21
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 28-Feb-21
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்Rosichandra5f2e81d21fa4f
 

கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள்

*இனிய அறிவிப்பு* *தேடல் களம் அறக்கட்டளை* சார்பில், ஒவ்வொரு திங்கள்தோறும் ........

ஆரம்ப நாள்: 23-Jan-21
இறுதி நாள்: 30-Jan-21
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 31-Jan-21
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்Rosichandra5f2e81d21fa4f

கல்லறை சுவாசம்

உலகப்பாவலர் தமிழன்னைத் தமிழ்ப் பேரவை சார்பாக கவிதைகள் வரவேற்கப்படுகிறது

ஆரம்ப நாள்: 22-Jan-21
இறுதி நாள்: 14-Feb-21
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 20-Feb-21
கருத்துகள்: 1
சேர்த்தவர்BHARATHIPRABHAS5f1aafd9d41b8
 

கைகோர்க்கும் கவிஞர்கள்

வளரும் கவிஞர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களுக்கு எங்களின் பொன்னான வணக்கங்கள்..🙏 ஒரு ........

ஆரம்ப நாள்: 19-Jan-21
இறுதி நாள்: 24-Jan-21
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 26-Jan-21
கருத்துகள்: 1
சேர்த்தவர்Rudraah5fef5f69913a8

கைகோர்க்கும் கவிஞர்கள்

பேனாவின் மைந்தர்கள் குழு நடத்தும் இளம் கவிஞர்களுக்கு ஏற்ற மாபெரும் ........

ஆரம்ப நாள்: 12-Jan-21
இறுதி நாள்: 28-Feb-21
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 01-Mar-21
கருத்துகள்: 1
சேர்த்தவர்Rudraah5fef5f69913a8
 

சம்யுக்தா - அழகு தேவதை

சம்யுக்தா பற்றி வர்ணித்து கவிதை எழுதுதல்

ஆரம்ப நாள்: 27-Dec-20
இறுதி நாள்: 21-Feb-21
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 22-Feb-21
கருத்துகள்: 1
சேர்த்தவர்Sureshraja J

கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள்

*இனிய அறிவிப்பு* *தேடல் களம் அறக்கட்டளை* சார்பில், ஒவ்வொரு திங்கள்தோறும் ........

ஆரம்ப நாள்: 18-Dec-20
இறுதி நாள்: 26-Dec-20
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 27-Dec-20
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்Rosichandra5f2e81d21fa4f
 

கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள்

*இனிய அறிவிப்பு* *தேடல் களம் அறக்கட்டளை* சார்பில், ஒவ்வொரு திங்கள்தோறும் ........

ஆரம்ப நாள்: 18-Dec-20
இறுதி நாள்: 26-Dec-20
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 27-Dec-20
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்Rosichandra5f2e81d21fa4f

கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள்

*இனிய அறிவிப்பு* *தேடல் களம் அறக்கட்டளை* சார்பில், ஒவ்வொரு திங்கள்தோறும் ........

ஆரம்ப நாள்: 20-Nov-20
இறுதி நாள்: 28-Nov-20
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 29-Nov-20
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்Rosichandra5f2e81d21fa4f
 

முஹம்மது நபிகளார்

முஹம்மது நபியவர்களைப் பற்றிய தலைப்பில் மாபெரும் கவிதைப்போட்டி... 1. யார் ........

ஆரம்ப நாள்: 19-Nov-20
இறுதி நாள்: 30-Nov-20
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 31-Dec-20
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்CaptainYaseen Poet

கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள்

*இனிய அறிவிப்பு* *தேடல் களம் அறக்கட்டளை* நடத்தும் திங்கள்தோறும் கடைசி ........

ஆரம்ப நாள்: 18-Oct-20
இறுதி நாள்: 24-Oct-20
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 31-Oct-20
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்Rosichandra5f2e81d21fa4f
 

கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள்

*இனிய அறிவிப்பு* *தேடல் களம் அறக்கட்டளை* நடத்துகிற ஒவ்வொரு திங்கள்தோறும் ........

ஆரம்ப நாள்: 17-Sep-20
இறுதி நாள்: 25-Sep-20
முடிவு அறிவிப்பு நாள்: 27-Sep-20
கருத்துகள்: 0
சேர்த்தவர்Rosichandra5f2e81d21fa4f


போட்டியில் பங்கேற்க விரும்புவோர் தங்கள் படைப்புகளை எழுத்தின் 'கவிதை சேர்க்கும்' பகுதியில் சமர்பிக்கும் போது, அங்கு தரப்படும் 'மற்ற போட்டிகளுக்கு சமர்ப்பிக்க' எனும் இணைப்பில் உள்ள போட்டிகளை தேர்வு செய்வதின் மூலம் போட்டிகளில் பங்கு பெறுவர். அத்தகைய படைப்புகள் போட்டிகள் (Pottigal) பகுதியில் பதிவாகி விடும்.

எழுத்து தளத்தின் புதிய போட்டிகள் பட்டியல் (New Competitions List) இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.


மேலே