ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Teeth Of A Saw

teeth of a saw


இரம்பத்தின் பல்


திருத்து | நீக்கு

புதிய teeth of a saw சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add teeth of a saw Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே