mukam

இதோ, ippothu thoddu vidalam polaத்thaan irukkirathu. aanaal nerunga nerunga thooram poik konde irunthathu vaanam. athu யாரின் kai enru theriyavillai. avan mel nokkithaan parkiran . avan kaiயை pitithu avanai mele mele, mele THOOKIக் kondu povathu mattum யாரெனத் தெரியவேயில்லை.....உடலில் prathipalikkum நட்சத்திரங்களுm, சில்லிட்டு pokach seiyum aanantha பூங்காற்றுm, avanai edai izhakka seythathu .....thannai oru சருகாக unara்ந்thaan. ange or இலையுதிர்ந்த maram kannil pattuk konde irukkirathu.. antha மரமே, vaanaththin தொடக்கமாக irukkum entra avanin karpanai avanai, oru vitha மாயத்துக்குள் இழுத்துக் kondu senraது.....ஆகாயத்தில் சிறகின்றி parakkum kaatchiயை avanal nandraaga unara முடிகிறது..moochu vega vegaமாக உள்ளிழுக்கப்பட்டு, தட்டுத் thadumaari, udal நடுங்கி, வியர்த்து, thalai சுற்றுவது pol unara்ந்து.........

pitithu THOOKI senra kai, sattena dhan பிடியை தளர்த்த, இலையுதிர்ந்த maram nokki paranthu kondirundhaவன் மைக்ரோ வினாடியில் படுக்kaiயில் கிடந்thaan.....vega vegaமாய் moochu vaaங்கியது.... sattena thirantha vizhikal tru truவென வெற்றிடங்களை vari variயாய் ஆராய்ந்தது.....

ethu நிஜm? ...... தூங்கியதா... பறந்ததா !.... parakkum bodhu தூங்கியது தெரிந்ததே.......தூங்கிய bodhum paranthathu தெரிந்ததா?....... yosikka yosikka siruneer கழிக்கத் THONDRIYATHU... mella எழுந்thaan.. உடmபெல்லாm yetho vali. puthiya puthiya சிந்தனைகள், அவனுக்குள் oru காட்டாறை புரட்டிக் KONDIRUNTHATHU..... mella எழுந்தவன் kalivarai nokki natakka aarambithaan... kannil ஏதேச்சையாக, avan aRaiyil vaikkap பட்டிருந்த ஆளுயர kannadi தென்பட்டது. paar, uttruப் paar ena உள்ளுணர்வு சொல்வதாக oru unara்வு ஏற்பட, uttruப் paarத்thaan... avanin mukathai uttru uttru paarத்thaan.. paarத்துக் kondeயிருந்thaan.....

MANITHANIN migap periya aabathana kandu பிடிப்பான, antha நிலைக் kannadiயில் avanin pimbam avanaiப் paarத்துக் kondeயிருந்தது..... athu verum paarவை alla.. athu thedal... engae antha siragu... antha இலையுதிர்ந்த maram, kadaisiyaka kai நழுவுm neratthil sonna ninaivukalai kannadiக்குள் தேடியதாக, avanin muga paavanai irunthathu..... amaithiyaaga paarத்துக் kondeயிருந்thaan.......

palli sella தயாராகிக் kondirundha avanin thambi ராமை, ena்னடா, போட்டோவை ippati paarத்துக் kondirukiran enru netri surukki yosikka vaithathu.....
raam, inka vaa.. entraான் avan.....

raam vanthan.....

' ena்ன ena்பது pola paarத்thaan'

avan போட்டோவில் irunthu paarவையை truப்பாமல் போட்டோவில் iruppathu yaar enru kettan.....

'sariயாப் போச்சு' ena்பது pola oru paarவை paarத்து vittu...... போடாங்.......... கொய்யால ...... அவனவனுக்கு, test saikkil test, மிட் டெர்mனு uyir pora vela evlo irukku enru thodarnda raam, avan போட்டோவப் paarத்துட்டு avne yaarனு கேக்கறான் enru முணங்கியபடியே palli sella வெளியேறினான்.....

aduthu amma வந்தாள் ....பையனின் எப்bodhum polaானதொரு vilaiyaattu entraே muthal paarவையை வீசினாள் ....
மெதுvaaக, aanaal aluthamaka kettan..... amma antha போட்டோல irukkaraது யாரு?

ena்னாச்சு thevan... aen காலையிலேயே கடுப்படிக்கற......?

athu யாருன்னு sollumma.. enaக்கு தெரிஞ்சாகனுm.....தேவனின் vaaர்த்தைகள் பற்களுக்குள் sikki thadumaari குழப்பத்திற்கான ஆரmபமாய் நெளிந்தது...

ada.... லூசுப் பயலே..... athu nee thaandaa .. entraபடியே சமையலறைக்குள் sella முற்பட்டவளை meendum அழைத்thaan....

amma, ena்னாச்சுmமா unaku? athu NANA.... nallaa paarத்து sollumma.. athu NANA??????

தேவனின் mugam யோசித்தபடியே thadumaariயது......
ivan விளையாடரானா illai நிஜமாகவே ethaavathu பிரச்சனையா.... ena்ன ippati குழப்பறான்......
சமையலறைக்குள் selvathai vittu vittu தேவனின் aruke vanthaval..... ' ena்ன ஆச்சுடா .. udambu yethum sariயில்லையா'.. entraாள் . ullukul oru vitha bayam panthu உருட்டத் தொடங்கியிருந்தது.....

ayyo..... amma... enaக்கு ஒண்ணுm illa..... intha போட்டோ புதுசா iruke.... athu thaan யாருன்னு KETTEN entraான் iyalbaga.....

illai..... kandippaaga thevan விளையாடவில்லை...... avanin போட்டோவைப் paarத்து yaar enru ketpathu vilaiyaattu illai ena்பதை ullam unara.....பாதங்களில் nadukkam வரத் thuvangiyadhu ammaவுக்கு....தைரியத்தை வரவழைத்துக் kondu, thevan விளையாடாத..... காலேஜ்க்கு நேரமாச்சு... kilambu enru solli vittu vega vegaமாய் சமையலறைக்குள் senraு, sattena trumபி olinthu nindru kondu avan ena்ன seikiran enru கவனிக்கத் துவங்கினாள் ....

thevan, dhan புkaiப்படத்தையே uttruப் paarத்thaan.. இடப் பக்கமிருந்த நிலைக்kannadiயிலுm thannaiப் paarத்thaan.....maari marip paarத்thaan pin கத்தினான்.... amma inka vaa.... amma......
meendum avan கத்துவதற்குள், ithu yetho விபரீதm polathaan enaபதை ஊர்ஜிதப் paduththik konde அவனருகே vega vegaமாய் வந்தாள் ....
ena்னடா.. aen ippatiக் கத்தற .. entraாள் iyalbaga iruppathu pola....avalin ullam தாறுமாறாக thadumaariக் kondirukka, kankalail அனிச்சையாக avanin போட்டோவுm, kannadiயுm vizunthu KONDIRUNTHATHU.....

amma.... புரிஞ்சுக்கோ....ஆமா nee aen ippati நடுங்கற... unaku ena்னமோ ஆயிடுச்சு.. athu ena் போட்டோன்னா, kannadiயில தெரியிறது யாரோட mugam.. paaru entraான்......kannadiயை kaatti....

mella kannadiக்குள் paarத்தாள் ...
' ena்னடா ularra... kannadiயிலையுm neethaandaa தெரியற...' vittaal azhuthu விடுvaaள் pola....

mm..... ithu thaan sari...... kannadiலthaan naan தெரியறேன்... athu thaan ena் mugam....intha போட்டோல irukkaraது ena் mugam illa entraான் aluthamaka....

thevan, adaி vaaங்க pora... intha போட்டோவ unaku நினைவில்லையா.... athuல irukkaraது neeயில்ல illa ...... ena்ன kathai vittuட்டு irukkaraயா ...m..... kangal கலங்கியபடியே amma மிரட்ட.... maari maari paarத்தவன், thalaiயைப் pitithuக் kondu keeze sariந்thaan....thevan....
போட்டோல irukkara dhan mukathai யாருன்னு கேக்கரான்னா, kannadiயில தெரியிற avanudaiya mugam vera oruத்தரோட mugamoitha்thaan irukka முடியுm.... அதாவது, dhan mukathaiயே maranthu veraொரு mukathai dhan mugaமா அவனோட மனசுm மூளையுm நினைக்குது....antha mugam avan kannaku mattum theriyuthu.... இப்போதைக்கு avan நினைக்கற, பாக்கற mukathaiயே நாமளுm paarக்கற maathiri avanகிட்ட kaattiக்கணுm.. ithu சயின்ஸ்ல.....

டாக்டர், avar mugam pona pokkil paavanaiகளோடு, thodarndaு pesik kondirukka...

amma... மனக்kannil , KALIYIL , thevan, thannai,ithuthaan thaan enru kannadiயில் kaattiய antha பிmபத்தை paarத்துக் kondirundhaாள்...athuவுm avan thaane....

இன்னுm இன்னுm aazhamaaga aazhamaaga... uttru uttruப் paarத்தாள் ...thodarndaு paarத்துக் kondeயிருந்தாள் ....

nadkal நகரத் thodangiyathu..

oru nalliravil kanda கனவில், இலையுதிர்ந்த vaaன மரத்திலிருந்து oru saruku mella mella kaatrin kaiகளில் thavazhnthu thavazhnthu aval vayitril விழுவதாக kaatchi முடிய, வெடுக்கென moochu vaaங்கி ezhunthu amarnthal ....avalin kangal thanaga kannerai கொட்டத் thodangiyathu....ஆழ் manthilirunthu oru ALUKURAL.... அறையெங்குm தவழத் தொடங்கியதாக thondriya oru ennathil.......

தேவனுக்கு முன்னால், ippothu kuzhanthai வேண்டாm enru கலைத்த antha irandu moitha கருவின் உருவm சருகாய் மிதந்தது............

கவிஜி
Written : கவிஜி (12-Nov-13, 10:01 am)


புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே