india ilakkiyam oru vivadham

ஞாயிற்றுக்கிழmai enaippin ilakkiyaப்pakkaத்தில் டைம்ஸ் ஆ·ப் இண்டியா oru puthaga விமர்சனத்தை முழுப்pakka alavukku veliyittaது. அலன் மிசௌக்ஸ் [Allan Michaux] entra பெல்ஜிய ezhuthalar eluthiya The Story Of An Indian Elephant Killed by Panegyric Fallacy entra நாவலை patri மிருணாளினீ முக்கர்ஜீ eluthiya mathippuரை. கொல்கொத்தா சாந்திநிகேதன ஆசிரியையான மிருணாளினீ முக்கர்ஜீ பெல்ஜியத்தில் nadantha aழுபத்தியெட்டாவது சர்வதேசக் kavithai மாநாட்டிற்கு kanavarudan sentru vanthavaraென்பதனால் Cajoling To The black Void entra thalaiப்புள்ள அம்mathippuரை பெருmathippu konda or uraiயாகவே irunthathu இயல்பே. kkaachiரங்கா kaattil thathuvaச் சிக்கலால் மாண்ட oru yaanaiயைப் patriய naaval athu.

kathai migavum aளிmaiயானது. காலூ entra yaanaiயானது kkaachiரங்கா kaattil naanalகளைத் thinru dhanனிச்சையாக valarnthu kondaிருக்கும்போது andhak kaattukkul vazhithavari varum yemma entra sirumiyai athu santhikkirathu. yemma oru ‘முப்பெருக்கல்’ PADATHAI thozhikaludan PAARTHUVITTU satre சரஸ் pugaithu கண்ணயர்ந்தபோது kanavil சிலலிங்கத்தைக் kandaதனால் antha aanmeega anubavathin தாத்பரியத்தை அறிyouம்பொருட்to indiaa vanthaval. yemmaவை காலூ dhan meethu etrik kondaு naanalkaattukkul selkirathu. ange yemma oru குடிசையை நாணலினாலேயே kattik kondaு vaazhkiraal. காலூவுக்கும் avalukum aalamana natpu ondru oruvaagirathu. உம்பே entra kaattuப்பன்றி, ஒற்றைக்கொம்புள்ள காண்டாமிருகமான noஸி, பிராட்டில் entra பேருள்ள pachaikili ஆகியோர் ஆகியோர் yemmaவுக்கு nanparkalaka agirarkal. லூசியன் entra kodiya ராஜநாகம் ethiriyaga irukkirathu. andhakkaattil ulla oru Apple maratthil intha நாகப்பாம்பு வழக்கமாகச் sutrik kondaு kidandhu yemma anthaப்pakkaமாகப்pokaும்போது use use entraு ragasiyamaaga alaikkirathu.

oruநாள் antha Apple maratthil irunthu பாம்பால் உதிர்க்கப்பட்ட Apple ontrai yemma eduthu thinruvidugiral. udanae aval dhan aadaikalai களைந்துvida்to nirvanamaaga kaattukkul ஓtoகிறாள். kaattuமிருகங்கள் avalidan இணக்கமாகின்றன. avai pesum sorkal avalukkup puriya aarampikkaின்றன. avaLiDamiruNthu kaattuமிருகங்கள் ulaga சிந்தனைகளைக் katruk kolkintrana. avarகளிடையே niraiya uraiயாடல்கள் நிகழ்கின்றன. காலூ yaanai inthaிய மெய்ஞானத்தை nandraaga arintha ondru. kaaranam அdhan thanthai oru koyil yaanaiயாக irunthathu. இந்naavalin சிறப்பே இப்பகுதியில் aளிmaiயாகவும் satre nakaichchuvai கலந்thum alikkaப்பட்toள்ள thathuva uraiயாடல்களே entraு மிருணாளினீ முக்கர்ஜீ கருதுகிறார். kurippaga உம்பே aதிலிலும் ullaார்ந்து kidakkum porulai அகழ்ந்து atoப்பதில் thiran உடையதாக irukkirathu.

இச்சமயம் yemma பருவமடைகிறாள். inthaக் kaatchi miguntha கலைநயத்துடன் eluthappattaிருப்பதாக மிருணாளினீ முக்கர்ஜீ கருதுகிறார். அdhan pinnar aval oru marakkilai mele yeri merku thisaiyai nokki eppothum amarnthirukkaிறாள். appothu ஸ்டீவ் ஆதாக்ஸ் entra பேருள்ள or கிரேக்க ilaignan kkaachiரங்கா kaattukkul vazhithavari vanthu அலைyouம்போது marakkilaiயில் nirvanamaaga உட்கார்ந்திருக்கும் yemmaவைக் காண்கிறான். akkaname avargal பதினேழு pakkathu uravu kolgiraargal.

pinpu kaattu neerodaiil உடல்suttham seithukondaிருக்கும்போது ஆதாக்ஸ் AVALATHU peyar yenna entraு ketkiran. aval ellavatraiyum solkiraal. udanae avalai oorukku varacholli avan alaika yemma maruthu vidugiral. avanai aval தந்திரமாகக் koottich sentru antha ஆப்பிளை உண்ணவைக்கவே avanum udanadiyaaga aadaikalaiக் kalatri வீசுகிறான். avargal அdhanpinnar sumaar irupathu pakkaங்களுக்கு orumurai palveru thuvaarangal vazhiyaaga mozhi நுட்பங்கள் konda உடலுறவை மேற்kolgiraargal. enjiya neratthil avargal kaattukkul palveru pulukkl poochchigal paravaikal matrum மிருகங்களுடன் uraiயாடியபடி ursagamaaga vaazkiRaarkaL. avvappothu லூசியன் seiyum yidargal IRUNTHALUM avargal makizhchiyaagavey irukkirargal. antha kaattuக்கு avargal ‘வால்டன்’ entraு பெயரிtoகிறார்கள்.

இந்nilaiyil காணாமல்pona iruvaraைப்patriyouம் seithi paravukirathu. inthaிய arasu avargalai thedi alaikaiyil லூசியன் avargalai kaattukkul ittovanthu kaattik kodukkirathu. இவ்வாறாக arasuக்கு avargalaiப்patriய tagaval kidaikkirathu. avargalai oorukkuத் திரும்பவேண்toமென anaiththu தரப்பினரும் vudutha விண்ணப்பத்தை avargal நிராகரித்துvidaுகிறார்கள். manitha naagareegam enbathu thotrupona ondru entraு yemma solkiraal. ஆதாக்ஸ் sollum patilil pathinettu pakkaங்களுக்கு naanal patri varum விvaraணை aalamana கவித்துவமும் குறியீட்toத்dhanmaiyouம் உடையதாகும் entraு மிருணாளினீ முக்கர்ஜீ eluthiச்செல்கிறார்.

இdhanpinnarதான் manithaநாகரீkatthiன் சிறப்பைyouம் வெற்றிkalaiyum avarkaluku sollaிப்puriyaவைக்கும் முகமாக youனெஸ்கோ yaeற்பாட்டில் thathuvangaanikal kkaachiரங்கா kaattuக்குக் கிளம்பிச்selgiraargal. unmaiyil naaval ingedhaan thodangkukirathu. muthal yettu அத்தியாயங்கள் intha thathuva ஞானிகளைப்patriyouம் avarkalin inthaியப் பயணங்களைப்patriyouம் ulla VIRIVANA varaுணனைகள்தான். avargal kaattil yemmaவைச் santhikkum idam theeviramaana ilakkiya anubavathai alikkirathu entraு மிருணாளினீ முக்கர்ஜீ cholkiraar. yemma antha thathuva ngaanikal dhanனிடம் pesuvathai vida dhanனுடைய ஞானகுருவான காலூvidaம் PESAுவதே poruththamaanadhu entraு தெரிவிக்கிறாள்.

இdhanpinnarதான் உச்சகட்டம். காலூவுக்கும் மேலைத்thathuva ஞானியருக்கும் idaiyaeyaana நாற்பதுpakka vivadham இந்naavalin sikaram ena மிருணாளினீ முக்கர்ஜீ [kai viral மடக்கி] aண்ணுகிறார். rathil ellaa thathuva adipadaiகளும் virivaagaப்PESAப்பtoகின்றன. thathuva ngaanikal virivaaga munவைத்த karuthukkalai ஜென் saayal konda சுருக்கமான பிளிறல்கள் moolam aதிர்konda காலூ mella mella antha மேலைநாட்டினர் valayil viluvathai நுட்பமாக aasiriyar suttik kaattuகிறார். atharku லூசியன் avarkaluku uthaviசெய்கிறது. avargal காலூ oru அவதூதர் matrum சித்தபுருஷர் entraு athai namba vaikkiraargal. அத்தkaiயோர் ethaiyum தர்க்கபூர்வமாக விவாதிப்பதில்லை, avargal தங்களையே oru maaperum குறியீடாக aakkik kolgiraargal entraு cholkiraarகள்.

கிரேக்க சட்டச்saba pola aalukku aal pesi தர்க்கபூர்வமாக ippati நிறுவியதையே aasiriyar தருக்கப்பிழை ena்கிறார் enbathu thelivu. aanaal athai unaratha Kaalu dhanனை pillaiyaar pola அமரவைக்க முயல்கிறது. பிருஷ்டத்தில் amarnthu munகால்களைத்தூக்கி துதிக்kaiயைச் surutti athu kaatchiதர muyanrapothu மலக்குடலுக்குள் matra குடல்கள் anaiththuம் ppoi செருகிக்kolla appadiye vizunthu மரணமடைகிறது. மேல்நாட்to thathuvangaanikal vetrik kalippudan oorukkuச் selgiraargal. கீழ்நாட்to thathuva ngaanikal atharku udanae koyil கட்toகிறார்கள்.

manam udaintha yemmaவும் ஆதக்ஸும் kkaachiரங்கா kaattiலிருந்து மலையேறிச் sellum itathil naaval mudigirathu. avargal melum yeriச்செல்லvendiya pani padarndha இமய மலைமுடிகளைக் காண்கிறார்கள். ஆதக்ஸ் athai yemmaவுக்குச் suttik kaattuகிறான். aval avanai அணைத்துக் kolkiraal. ”ange…inimel…” entraு avan solla ”ஆம் anபே, inimel ange…”entraு aval solkiraal. appothu avargal ariyaamal avargalai லூசியனும் pin thotarnthu sentru kondaிருக்கிறது. naaval mudigirathu.

இந்naavalin mikamukkiyaமான சிறப்பம்சம் ithu கீழைஞானமரபு matrum கீழைத் தொன்மமரபு ஆகியவற்றில் aazhamaaga veroontri muzhukka muzhukka inthaியத்dhanmaiyouடன் eluthappattaிருப்பதுதான் entraு மிருணாளினீ முக்கர்ஜீ virivaagaவே விளக்குகிறார். ஆப்பிளைத் தின்றpin yemma dhan உடைகளை ovvondraagaக் kalaiyum yidamum sari, yemma paruvam adaiyum yidamum sari கீழைநாட்to தாய்த்தெய்வ vazhipattu மரpin நுண்ணிய arththa தளங்களை dhanனகத்தே kondaுள்ளன entraு vilakkum மிருணாளினீ முக்கர்ஜீ atharku aatharavaka டி.டி.கோஸாம்பி,, yae.aல்.பாஷாம் ,ரொகவேந்திரோ சொர்க்கோர் pondra inthaியவியலாளர்கள், அகேகானந்த baarathi pondra தாந்த்ரீக ஆய்வாளர்கள், டி.yae.கோபிநாதராவ் pondra inthaிய சிற்பவியல் நிபுணர்கள் ஆகியோரை virivaagaவே thunaiku alaikaிறார். ”சென்ற நூறாண்toகால inthaியப் புனைkathai eluthil entha oru படைப்பும் இந்நாவலைப்pola் inthaிய மெய்ஞானமரபுக்குள் நுழைந்துசென்றது illai” entra avarathu variyai udanadiyaaga அந்நூலை veliyitta ‘கோல்டன் பால்ம்’ பதிப்பகம் dhan atutha பதிப்pin pinனட்டைக் kurippaga eduthuக் kondaது.[2 ]


thotarnthu inthaிய aangila ithazhkalil ஆறுமாதகாலத்துக்கு அந்நாவலைப்patriய katturaikal,ஆசிரியரின் batடி, vaazhkkai varalaaru aakiyavai வெளிvanthaன. avar delli vanthu தாஜ்மகாலின் munனாலும், oru karuppup பிச்சைக்காரக் kuzhanthai arugilum கறுப்புக்கண்ணாடிyouடன் nindru pukaipadam eduthuக் kondaு janaathipathi, pirathamar ஆகியோரைyouம் சந்தித்துvida்to, நெருக்கியடித்த நிருபர்களுக்கு ”gandhi indiaaவின் aanmaa” entraு batடி கொtoத்துvida்to பாங்காக்குக்கு [ பட்டாயாவுக்கு]பறந்துசென்றார்.

aangila gnayiru இணைப்புகள் சிற்றிதழ்களின் வழிவிளக்குகளாkaiயால் inthaிய mozhiகளில் yaanaiப்புரட்சி aarambaமாகியது. ‘aழுத்துவட்டம்’ சிற்றிதழில் ‘மாண்ட மிருகம்-அலன் மிசௌக்ஸின் நாவலில் தென்னகப் பண்பாட்toக்கூறுகள்’ entra thalaippil அந்நாவலைப்patri வி.aஸ்.துரைராஜ் mika neelamana oru katturaiயை eluthiனார். athilnaavalin ottumoththa சுருக்கத்தைக் கொtoத்துvida்to அந்naavalin சிறப்புகளை virivaaga விளக்கியிருந்தார். அலன் மிசௌக்ஸின் naaval palaவkaiயிலும் thamizhukku mukkiyaமானது entraு sonna வி.aஸ்.துரைராஜ் atharku sollaியிருந்த காரணங்களில் mukkiyaமானது, காளை pondra vennira மிருkatthiற்குப் pathilaaga yaanai entra kariya mirugaththai kathaiநாயகனாக eduthuக் kondadhan vazhiyaaga ஆலன் மிசௌக்ஸ் inthaிய மெய்யியலின் aanmaa திராvida sinthanaiye ena்பதையே வலிyouறுத்துகிறார் enbathu.

மேலைநாto கீழைநாto இரண்டின் sinthanaigalaum ஆக்கபூர்வமான or uraiyaadalil ஈtoபடவேண்toமென்பதே ஆலன் மிசௌக்ஸ் munவைக்கும் karuththu ena்பதை aazhamaaga vivathithu பதிவுseiyum வி.aஸ்.டி avargal aanaal naavalin உச்சமென்பது yemmaவும் ஆதாக்ஸும் naagariikaththai vida்to atuthaபடிக்கு nirvanamaaga nadanthaுசெல்வதே entraும் ithu பௌத்தம் koorum நிர்வாணத்தையே சுட்toகிறது entraும் குறிப்பிட்டார். ithuvaraை aண்பத்திmoondru ulagaப் பெரும்படைப்புகளைப் patri maaperum katturaiகளை eluthiyaிருக்கும் வி.aஸ்.டி avargal thamizhil vantha enthaப் படைப்பைப்patriyouம் குறிப்பிtoம்படி ethuvum aழுதாmaiக்குக் kaaranam avai ethuvum ilakkiya reethiyaga தேறவில்லை ena்பதே. தேறுவனவாக irundhirundhal avatraiப்patri aangilaத்தில் eluthappatta katturaikal உசாத்துணையாகக் கிடைத்திருக்குமே enbathuதான் avarதம் தரப்பாகும்.

yaeறத்தாழ ellaa inthaியmozhiகளிலும் இந்நாவலைப்patriய katturaikal vanthaன. மலையாளத்தில் கெ.aஸ்.ஸ்ரீவத்ஸன் ‘ஆனைyouடே ஆத்ம நொம்பரங்ஙள்’ entraபேரில் மாத்ருபூமியின் yettu இதழ்களிலாக oru katturaiயை eluthiனார். kanndaத்தில் ஹொசனூர் நாகலிங்kaiயா eluthiya katturai athaividaபெரியது. katturaikal vara vara katturaikal ezhuthuvathu melum melum aளிதாகியபடியே sentru katturai aழுதுவதிலிருந்து katturaiயாசிரியர்கள் vilaki nirkave mutiyaathu entra இக்கட்toநிலை yerpattathu. vilaivaaka inthaிய nagarangalil ellaaம் naavalin ‘வைக்கோல்கூழ்த்தாள்’ pathippukal சkaaya vilaiyil கிடைக்கப்பெற்றன. pazhaiya puthagaக் kadaiyil melum சkaayaமாக. avatril muthal pakkathileye enthaெந்த pakkangalil pasumai ullaது entra kurippu பரோபகாரிகளால் alikkaப்பட்டிருந்தது.

இதைத்thotarnthu inthaிய mozhi ilakkiyaங்களில் இந்naavalin selavaakku velippadaiyaka theriya aarambithathu. விமரிசகர் குலசேகரன் ”…pin naveenaத்துவ sollaாடல்களும் மாற்றுஅரசியல் matrum மெய்யியல்சார் மறுவாசிப்புகளும் konda இப்pirathiயானது inthaிய சனாதன matrum மறுmeட்சி சனாதன கட்டmaiப்புகளுக்கு ethiraana or அmaiப்புசார்ந்த meள்nokkaாகவும் avai கட்டmaiக்கும் puthiya kalachara matrum சமூகவியல் கருதுகோள்களுக்கு aதிரீடாகவும் amaiyum atheyசமயம் ஊtopirathiத்dhanmai moolam puthiya வாசிப்pinபங்களை கட்டmaiத்து அக்கட்டmaiப்புகளினூடாக கட்டmaiப்புகளுக்கு ethiraana கட்டmaiப்பு ontrai kattiயெழுப்புவதாகவும் amaiyumபோதே naam nindru vaasikkum தளங்களின் adiyil oodum தொன்மக் கட்டmaiப்புகளின் பொய்maiயைyouம் suttikkaattuவதாக amainthu pakthiன் sollum களியாட்டக்கோட்பாட்டின் adippadaiyil ezhunthu நவசசூரிய முற்கோள்களை meறிச்selkirathu….” entraு neelum oru katturaiயை eluthi இதேpondra pirathiகளை eluthamal namathu ezhuthalarகள் மூளைசெத்துப்ppoi கிடப்பதைப்patri மனvaraுத்தம் kondaிருந்தார்.

[3 ]
இதையொட்டி delliயில் saagithya அக்காதமியால் yaeற்பாtoசெய்யப்பட்ட ‘ Elephant-Indian New Writing’ sirappuk கருத்தரங்கில் thamizhin sarpaaga iruvara் கலந்துkondaார்கள். kaadhal kathaiகளும் சுயmunனேற்ற நூல்களும் aழுதுபvaraான pirapala ezhuthalar சுதாசுந்தரி matrum சிவkkaachiயைச் serntha மயிலேறும்perumal. மதுரைப் pala்கலையின் முனைvara் மாணிக்கவேலு avarkalin mozhiயில் ‘மண்ணின் மணம் kamalum aழுத்துக்குச் sonthaக்காரரான’ மயிலேறும்perumal முdhan mudhalil vimanaththil yaeறுபvaraானதனால் dhanனை nokkiக் கும்பிட்ட விமானப்பணிப்பெண்ணுக்கு pettiyai tharayil vaithuvida்to ”வணக்கம்மா…ரொம்ப சந்தோசம்…”entraு urakkaப்பதில் sollaி avalai திtoக்கிட vaithar. அdhan pinnar payanam muzhukka anthaப்பெண்ணை thirumbip paarthu melum urakka ”வணக்கம்மா …aடம் போட்டாச்சு..” entraும் ”சாப்பிட்டீங்யளா? naan சாப்புட்டாச்சு!” entraும் கேட்டதோடல்லாமல் இறக்கும்போது ‘sollaிட்toப்poka’ thedi avalai anji கழிப்பறைyouள் பதுங்கும்படிச் seythaar. yaeஸி aRaiyil kulirai குறைக்கத் theriyaாமல் mundasu katti கம்பிளி porthik kondaு tv paarthu ”இவிங்ய inthaூரிலே inthaியில cricket வெளயாtoறாய்ங்க pola” entraு ennik kondaார்.

சுதாசுந்தரி விமானத்திலேயே piranthu வளர்ந்தvara். anumathi kidaithaal வடநாட்to rail பயணிகளைப்pola Oramaaga ஸ்டவ் vaithu சப்பாத்திசுடவும் தயங்காதvara். vanthaிறங்கியதுமே avar nakarin mukkiya அரசியல்வாதிகளையெல்லாம் தொலைpesiயில் azhaiththu dhan varaுkaiயை அறிவித்துvida்to alaaram vaithuvida்to thoongaச்சென்றார். athikaalaiyil eluvathu avarathu ilamaiyin ragasiyam — naanகுமணிneram ஒப்பனைக்குச் செலvidaுவார்.

indiaa இண்டர்நேஷனல் kattiடத்தின் kuliroottapatta கருத்தரங்க aRaiyil vivadham thodangiyathu. saagithya அக்காதமியின் செயலரும் மலையாளிகளால் chellamaga ‘டூரிங் பொயட்’ entraு alaikaப்பட்டvaraுமான சரத்chandran avargal anறுkaalai புதாபெஸ்டிலிருந்து vanthaிறங்கி kulithu சந்தனப்பொட்to pottu தட்toவேட்டி katti sudachsuda கட்டன் சாயாவுடன் amarnthu ”புதாபெஸ்டிலே puthiya மஞ்ஞு’ entra thalaippil பதிnaanகு pakka alavukku oru kavithai eluthi மாத்ருபூmika்கு அனுப்பிvida்to ezhunthu சூட் aninthu சந்தனப்பொட்டை துடைத்துvida்to caril yeri கருத்தரங்குக்கு vanthu, vantha வேkatthiலேயே ”….கிமு aaram nuutraantil புஷ்கரநகரத்துக் கவிஞனான பிரதாபகேசன் eluthiya அமரசந்தேசம் entra kaaviyaththil kuliyil vizhuntha yaanaiயை பழக்கும்பொருட்to அdhan mun வைதீகர் koodaிபெரிய ஒலிyouடன் வேதமந்திரங்களை உச்sariத்து அdhan vayitraik kalakkum vazhakkam irundha tagaval namakkuk kidaikkirathu…” entraு dhan katturaiப் பேருரையை aarampithaar. avar athai aண்பத்தியெட்டாம் muraiyaga PESAுகிறார் enbathuடன் அக்katturai yerkkanave மலையாளத்திலும் inடியன் ரைட்டிங் entra அக்காதமி இதழிலும் வெளியாகியது enbathuம் குறிப்பிடத்தக்கது.

avar mudikkum varaை arangil amaithi நிலவியது. மயிலேறும்perumal sattenru ”இங்கிலீசிலேல்லாய்யா PESAுறாய்ங்ய?” entraு புரிந்துkondaு சுதாசுந்தரியைப் paarkka avarathu MUGATHIL பரதநாட்டியத்தின் mikaையான அபிநய paavangal melum mikaையாக வெளிப்படக்kandu viyanthu vaayaiத் thiranthu மூடமறந்தார். sattenru ‘theruvil வாரானோ yennaைத் thirumbip பாரானோ’ entra பாவமும் athaiத் thotarnthu ‘சுவாமியை varaச்sollaடீ’ entra பாவமும் varaக்kandu பீதியடைந்து matravara்களைப் paarthaar. avarகளில் moondru pengal kadumaiyaana ஒப்பனைக்கு ullaே avargal paattukku amarnthirukka oriya aழுத்தாளரான harini மகாபாத்ரா பாஞ்சாலிpola விரித்திட்டிருந்த maaperum கூந்thalaiக் kandu melum பீதியடைந்து சரத்சந்திரனின் pon kattiய pala்லையே paarkka aarampithaar.

சரத்chandran yeraalamaana கனைப்புகளுக்கு naduve pesi mudinthathum சுதாசுந்தரி ezhunthu ”ஓ mai காட்! mai காட்! ai ரியலி kaand பிலீவ் this…சரத்…you டிட் a ஸ்ப்ளெண்டிட் jaaப் யார்! ” entraு paravasamaana kuralil koova சரத்chandran ”ஹஹஹ தேங் yoo”entraார். harini மகாபாத்ரா maarbil kai vaithu thalaiyai sariத்து ”சரத்.. yoo aar yae டேர்ட்டி bat Boy yoo no… ஹவ் yoo to ரைட் all தீஸ் cured aiடியாஸ் in sach yae ப்yooடி·புல் லேங்வேஜ்…ஓ no!” entrapin moththa mudiyaiyouம் vaari pinனால்போட்டாள். ‘கம்மத்தட்டைய kaaya vaikira maathiriல்லா iruக்கு…’ entraு aண்ணினார் மயிலேறும்perumal.

udanae vanka ezhuthalar amith பானர்ஜி தோளில் சால்வைyouம் vaayil வெற்றிலைyouம் பைjaaமா குர்த்தாவும் சீவாத நரைத்த thalaiyouமாக ezhunthu தொண்டையைக் காற, மயிலேறும்perumal ‘பாட்toக்கச்சேரி உண்டோ’ entraு aண்ணி atheypondra தோற்றத்துடன் irundha melum மூvaraை nokka amith பானர்ஜி உரத்த kuralil ”yoo no மிஸ்டர் சொரொத்sontha்ரா yoo aar a ·பூல் an இடியட்!” entraு aarampithaar. indiaaவில் உயர்தர ilakkiyaம் irukkumbothu yaro oru பெல்ஜியத்தான் eluthiya அரைவேக்kaattu aழுத்தை naam yaeன் kondaாடவேண்toம்? intha அடிமுட்டாள்தனத்துக்கு saagithya அக்காதமி pala latcham panathai alli veesukirathu. ilakkiyaத்தின் adipadai vithigal kooda இvara்களுக்குத் theriyaவில்லை. ilakkiyaம் enbathu முdhanmaiயாக பொங்ளோ mozhiயில் eluthappattaிருக்கும். கொல்கொத்தோவில் veliyittaிருப்பார்கள். uthaarnamaaga intha varaுடமே yaanaiயைப்patri yaeழு naavalகள் வெளியாகியிருக்கின்றன. avatril mikaச்sirantha நாவலாக amith போந்த்யோபோத்யோய் eluthiya ‘கஜத்வேஷ்’ kondaாடப்பtoகிறது.

சுதாசுந்தரி ”வாட் yae மார்வலஸ் ஸ்பீச்…amith yoo டிட் it aகெய்ன்! ஓ!” entraு sollaி mudippatharkul தோளில் சால்வைyouம் vaayil வெற்றிலைyouம் பைjaaமா குர்த்தாவும் சீவாத thalaiyouமாக or ஒல்லி ilaignan ezhunthu ”amith-தா neengal oru vishayaththai kavanikkavillai. neengal பதினேழுvaraுடம் munபே செத்துvida்டீர்கள். KOLKOTHTHAVIL ungaluku naangal samaathi katti ange malar வளையமும் vaithu varaுகிறோம்… ‘அபய் சஞ்சார்’ வெளிvantha marunaal kaalai ilakkiya ulagaம் athai arivithathu. ingey ungaludaiya ஆவிதான் sattham போtoகிறது entraால் atharku inடியன் கா·பி ஹவுஸிலே பொரித்த சால MEENIN thalaiyaiyouம் நாட்toச்சாராயத்தைyouம் padaiththu naangal சாந்திசெய்ய கடmaiப்பட்டிருக்கிறோம். aakave vaayai மூtoங்கள், KOLKOTHTHAVIL intha ande naanகு naavalகள் வெளிvanthuள்ளன. அபய்குமார் சர்க்கார் eluthiya ‘கஜவிராஜித்’ athil உச்சகட்ட saathanai entraு விமரிசகர்கள் kondaாtoகிறார்கள்…” entraான். சுதாசுந்தரி aanantha பரவசத்துடன் ”ஓ அபய்…! yoo aar sach yae டார்லிங்! ”entraார்.

udanae matra iru சால்வைக்காரர்களும் ezhunthu oruvaraோடொருvara் satthamபோட aarampithaarகள். வெற்றிலைச் saaru தெறிப்பதிலிருந்து காத்துக்kolla pirar முடிந்தvaraை thalai thaazhththi amarnthirukka சரத்chandran dhan atutha கருத்தரங்குக்கான uraiயை oru THAALIL kavanamaaga eluthiக் kondaிருந்தார். harini மகாபாத்ரா mella dhan kaiப்பையைத் thiranthu yaeதோ paarkkaும்பாவனையில் லிப்ஸ்டிக் variyai sariசெய்ய மயிலேறும்perumal ”chandaiபோtoதானுக, oruத்தனும் samaathaanam செய்யியதாக காணல்லியே … enthaிரிச்சி வெலக்கி போடலாம்ணாக்க aளவு இவனுகளுக்க பாசைyouம் theriyaல்லியே…பாப்பம். kaiயை கீயை நீட்டினானுகண்ணாக்க enthaிரிச்சி nalla சாத்தூர் சாத்து naalu சாத்திப்பிடvendiyaதுதான்…” entraு ennik kondaார். aanaal sattenru yarum ethuvum sollaாமலேயே chandai mudinthu நால்varum amarnthu kondaார்கள். சரத்chandran atuthaபடியாக kkaachi pala்கலை பேரசிரியரூம் நாவலாசிரியருமான சிவ்சங்கர் jaa pesuvaar entraு sonnaார்.

சிவ்சங்கர் jaa aழுந்தthum oru kural ”சிவ்சங்கர் thum jaa..” entraு sonnaது. சிவ்சங்கர் ”andhak kuralai naan ariven. naan ippothu லண்டனில் yettuமாதம் ilakkiyaப் payirchi வகுப்புக்காக chenrathanal yaeற்பட்ட பொறாmaiயால் inthaக்kural aழுகிறது. andhak கும்palaை naan santhikka vendiya itathil santhippen. ippothu naan லண்டனில் வெளியான ena் naavalin mozhipeyarப்பை ingey aalukku oru pirathi alikka விரும்புகிறேன்…இதை neengal paditthu ungal mozhiயில் mozhipeyarத்தால் inthaிய orumaiப்பாto வளரும்…indiaaவெங்கும் inthaி ilakkiyaம் பரவுவthum inthaி ezhuthalarகள் ondruம் அறியாதvara்களாக iruப்பதுமே inthaிய ஒற்றுmaiக்கு avasiyam entraு mahathmaa gandhi sollaியிருக்கிறார்…” entraு sollaிக் kondaிருக்கும்போதே puthagaங்கள் அனைvaraுக்கும் வழங்கப்பட்டன. அனைvaraுமே அdhan பிரசுரகர்த்தர் peyarai மட்toம் பார்த்தpin vaithuக் kondaார்கள். சுதாசுந்தரி மட்toம் ”ஷிவ் ,yoo டிட் it யார்!”entraார். சிவ்சங்கர் dhan லண்டன் அனுபvankaளை virivaagaச் sollaிக் kondaிருக்கும்போது neram தாண்டிvida்டதனால் அமரச்செய்யப்பட்டார்.

சிவ்சங்கர் pesiக் kondaிருக்கும்போதே vanka ezhuthalar நால்varum veliye ppoi varaாந்தாவில் nindru oruvaraை oruvara் kattiப்பிடித்தபடி urakkaச் siriththup pesi mudhugil araainthu குலாவிக் kondaிருந்தார்கள். atuthaு PESAvantha kannda ezhuthalar ஹெக்கள்ளி அப்பய்யா ”..antha நாவலில் yaanai varaுவது sari, vellaiக்காரி yaeன் varaுகிறாள்? sari, avale தவறிப்ppoi vanthuvida்டாள், yaeன் vellaiக்காரன் varaுகிறான்?. aதற்கெtoத்தாலும் vellaiக்காரர்களை merkol kaattuவது oru மனnoய். லண்டனில் ppoi aangilaம் padithathaal ullaூர் மாத்vara்கள் கிரேக்கர்கள் ஆகிvidaுவார்களா?” entraார். udanae kannda ezhuthalar டி.கெ.நாகார்ஜுனா ezhunthu ”maiசூரில் கிணறுகளை iraiththu suttham seithu நெtoநாளாகிறது. thavalaikalin தொடைக்கறி ஜப்பானில் mika virumbi உண்ணப்பtoகிறது” entraார். oruvaraை oruvara் avargal thaakkaிக் kollumpothu kannda thalith aழுத்தாளரான சிவ்வப்பா ezhunthu avargal iruvaraைyouம் thaakka அvaraக்ள் iruvarum ontraki அvaraைத்thaakkaினார்கள். வாய்ச்chandai muttri அழுத்தமான kanndaச்sorkal parakka aarampikka சரத்chandran ezhunthu, ”thaniப்பட்ட thaakkaுதல்கள் வேண்டாமே” entraார்.

தெலுங்கு [சmaiயல்] aழுத்தாளரான சீதாதேவி dhan mozhiயில் aழுthum aண்பத்தியெட்to குறிப்பிடத்தக்க ilam ezhuthalarகளின் peyarகளைச் sollaி mudippatharkul மலையாள ezhuthalar நtoவட்டம் கேசவனை PESAக்கூப்பிtovida்டார்கள். நtoவட்டம் ezhunthu ”naam ingey yaanaiயைப்patri PESA aarampikkaும் mun naan yaanaiகளின் sontham நாட்டிலிருந்து varaுபவன் ena்பதைச் sollaிக் kolla ஆசைப்பtoகிறேன். தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளையிடம் மார்ஷல் டிட்டோ irumurai sonnaார், மிஸ்டர் தகழி neengalதான் ulagaிலேயே mikaபெரிய ezhuthalar, neengal sattai போடாமலிருப்பதில் irunthu athai தெரிந்துkondaேன் entraு…” entraு solla URUDHU ezhuthalar apthul சmeர் kaaan ”மலையாளத்தில் mooththa ezhuthalarகள் sattai போtoவதில்லை ena்பதனால் avarkalin அக்குள்கள் avarkalin aழுத்துக்களைvida மலையாளிகளுக்கு nangu அறிமுகமானவையாக iruக்கும்” entraு sollaி ”… enaக்கு வைக்கம் mugamathu பஷீரின் அக்குள்கள் pidikum. avatrai mozhipeyarக்க vendiya thevaiyum illai…” entraு solla avaiயில் sirippoli paraviyathu

சரத்chandran ”athu உண்maiதான்…” entraு theeviramaaga sollaி munறாமுலகநாtoகளில் கிபி pathinaaraam நூற்றாண்toவாக்கில் aப்படி sattai அறிமுகமாயிற்று entraும் atharku pakthi ilakkiyaத்தில் ulla இடமென்ன ena்பதைப்patriyouம் sattaiகள் புழக்கத்துக்கு vantha aaramba natkalil oruநாள்vida்to oruநாள் மட்toம் sattaiப்பை iruக்கும் sattaiகள் புழக்katthiலிருந்ததாகத் therikirathu entraும் விளக்கியபோது melum yaeதேனும் sollaப்ppoi அvaraைச் சீண்toவது உசிதமல்ல entraு avai kandukondaது. மயிலேறும்perumal மட்toம் ”ellaaவனும் இங்க்லீசிலே PESAுதானுக. AANA ஆளுக்கொருmaathiriல்லா PESAுதானுக…. இங்கிலீசும் தண்ணிக்கேத்தாப்ல மாறும்pola…”entraு ennikkondaார். sinthi ezhuthalar avar eluthiya kavithai ontrai paadi முடித்தthum madhiya unavukku vidaப்பட்டது.

ப·பே murayil unavugalai eduthu உண்ணுவது மயிலேறும்பெருமாளுக்கு அவமானமாகப் ப்பட்டது. ”பொம்பிளையாளுக eduthu குtoக்கணும் ஆம்பிளைக திங்கணும்… athu மொறை. sari காலம்கெட்toக் கிடக்கு” entraு ennik kondaு mudhalil kanda sotrai alliப்pottuக் kondaு ”நிண்ணுட்to திங்கணுமாம்.போற poka்கப்பத்தா நிண்ணுட்to ரெண்toக்குப் போறதுக்கும் வளி kanduபிடிச்சிருவானுக pola” entraபடி matra unavukkuவியல்களை ovvondraaga paarthaar. அடிவயிற்றை கலங்கடிக்கும் oru manchal திரவத்தை satre alli vida்toக் கோண்to athu yenna entraு theriyaாமல் தட்டின் MOOLAIYIL ஒதுக்கிvida்to குல்லாபோட்ட aalidam ”சாம்பார்…வெயர்?” entraு entraு kedka avan ”ஸெர், this இஸ் சாம்பார்…”entraு athey manchal திரவத்தை melum iru கரண்டி alli sotril vida்tovida்டான்.

dhanனந்thaniயாக nindru ”oru thani ஒலகம்pola… aளவு, chanthaiyila தரகு PESAுற சத்தமாட்toல்லா iruக்கு!” entraு ennik kondaபோது harini மகாபாத்ரா அvaraை kandu லிப்ஸ்டிக் varaிvaraியாக vedithu viriya சோழிப்பற்களைக் kaatti siriththapadi aruke vanthu ”ஹாய்…”entraாள். மயிலேரும் perumal ”yenna கேக்கா, aளவு vellai yaanai maathiri நாலஞ்சு குண்டிகளோடல்லா iruக்கா?” entraு ennik kondaு ”வணக்கம். குட்மார்னிங்” entraார். ”அயம் harini மகாபாத்ரா…” entraு aval sonnaாள். ‘பாத்திரமா?’ entraு வியந்த மயிலேறும்perumal மறுசிந்தனை adanthu ‘oruகணக்கிலே செரியாத்தான் iruக்கு ‘ entraு ullaூர மகிழ்ந்துkondaார். ”aiயாம் மயிலேறும் perumal…” ”ஓ,maiயி..மயிரேர்..aiயம் ஸாரி” entraாள் aval. ”கெtoத்தாளே” entraு aண்ணி ”no no மயிரேறும் perumal illai. athu poka்கத்தவனுக sollaுறது. me மயிலேறும்perumal” entraார். ”ai ஸீ…”entraு aarambaித்து பத்துmurai thalaimudiyai THALLUM varaை அvaraிடம் pesivida்to atutha ஆளைnokkiச் சென்றாள். ”இவ மதிச்சு vanthu PESAுதா. மண்ணுக்க mathippu அவளுக்குத்theriyaுது. நம்மூருகாரி aட்டிப்பாக்குதாளா பாரு?” entraார் மயிலேறும்perumal thanakkul.

madhiya unavu முடிந்ததுமே meண்toம் vanka mozhi ezhuthalar oruvara் PESA micham moondruபேரும் ezhunthu ஓங்கிக் katthi kaiநீட்டிப் Boyந்து ரகளைseithuvida்to udanae salvaikal sariய thazhuvik குலாவிக் கிளம்பிச் sendraargal. atuthaு maiதிலி mozhi ezhuthalar oruvara் தட்டித்தtoமாறி aதையோ maiதிலியிலேயே paditthu mudikka பாதிப்பேர் mellaிய குரட்டை ஒலிyouடன் thoonga thamizhukkaka PESA சுதாசுந்தரி aழுந்தார். eluthiக் கோண்to vanthaிருந்த neenda katturaiயை yeraalamaana மெய்ப்பாtoகளுடன் படித்தார். ‘inthaிய orumaiப்பாto கிராமங்களில்தான் irukkirathu entraார் gandhiஜி. yaeனென்றால் கிராமங்களில் yaanaiகள் niraiya iruக்கின்றன. yaanai namathu தேசியபெருமிதமாகும்…’ ena urai sentrukondaிருக்க சிவ்சங்கர் urakka ”சுதா, ithu janaathipathi urai pola் irukkirathu…” entraு solla அரங்கமே urakkaச்சிரித்தபோது சுதாசுந்தரி நன்றிப் பரவசத்துடன் பரதநாட்டியதாரkai pola kuninthu vanangi amarNthaar.

atuthaது மயிலேறும் பெருமாளின் murai. அvaraுக்கு viyarvayil ullaங்kai வழவழத்தது. naarkaali வழுக்கியது. iththanaikkum avar ange PESAுவதாக illai. தமிழிலக்கியத்தில் yaanaiகளின் nilaiyai sangam தொட்to baarathivaraை virivaaga ஆராய்ந்தpin naveena ilakkiyaத்துக்கு vanthu yaanai patriய நூற்றுக்கணக்கான tagavalகள் konda maaperum katturaiயை avar paththunaal ulaiththu eluthiyaிருந்தார். kaattil yaanai பிருஷ்டத்தை urasi பளபளபபக ஆக்கிவைத்திருக்கும் maratthil pillaiyaar seithu athai veettil nilaiyil பொருத்தினால் antha veettilசெல்வம் perukum pondra pala tagavalகள் athil கொட்டிக்கிடந்தன. athai oruவாரம் munனரே சுதாசுதரியிடம் கொtoத்து aangilaத்தில் athai mozhipeyarத்துச் sollaமுடிyouமா entraும் கேட்டிருந்தார். athai azhagaagach சுருக்கிச் sollaலாம் entraு avar aalosanai sonnaார். சுதாசுந்தரி மயிலேறும் பெருமாளின் katturaiயின் pirathi yaethum kaiயில் illamal பtoவேகமாக aangilaத்தில் yettu சொற்றொடர்கள் sollaி தேங்க்yoo entrathum saba kaiதட்டியது.

”ellaaத்தைyouம் sollaிட்டியளா?” entraு மயிலேறும் perumal kedka ”sollaிட்டேன்..கேட்டீங்கள்ல?” entraாள் சுதாசுந்தரி. aangilaம் aத்தனை சுருக்கமான mozhi entraு மயிலேறும் perumal ennik kondaார். maalaiyil சரத் chandran ”intha கருத்தரங்கில் vetrikaramaaga meண்toம் orumurai பண்பாtoப்பரிமாற்றம் nadanthaுள்ளது…” entraு sollaிக் கோண்டிருக்kaiயில் நtoவட்டம் அvaraை nokki கட்டைவிரலைக் kaatti தாகம்சம்பந்தமாக yaeதோ சைkaiseythaar. avar puruvam மட்toமசைத்து poru entraபடியே pesi muDiththaar. சுதாசுந்தரி ”சரத்,yoo லிட்டில் ராஸ்கல், you டிட் it அகெய்ன்…டியர்…” entraு sonnaாள். ”sach a நைஸ் meட்டிங் சரத்” entraு மகாபாத்ரா mudiyai moththaமாகப் pinனாள் தள்ளினாள்.

avarகளுக்கெல்லாம் aalukku oru துணிப்பை alikkaப்பட்டது. ”சூப்பர் பை!”entraு மயிலேறும்perumal ennik kondaார். ellaaரிடமும் sollaிக் kondaு poka முடியாvida்டாலும் antha பெரும்பாத்திரத்திடமாவது oru soll solla வேண்toமென மயிலேறும்perumal ஆசைப்பட்டாலும் அவளvaraை kankalaal santhikkaவேயில்லை. பைyouடன் oorukkuக் kiLampinaar. anthaப்பை avar muthalmurai மளிkai வாங்கும்போதே arunthu theruvil பருப்பும் உளுந்துமாகக் kottiyathu. athudan avar சின்னவனுக்கு பாலிகா பjaaரில் vaangiya sattai avan kaiதூக்கியதுமே அக்குள் kilinthathu. ‘முமுமுகம்’ சிற்றிதழில் dhan delli payanam patri மயிலேறும்perumal ‘ஆனைmele அம்பாரிmele ஆto’ entraு oru katturai eluthiனார். oruvazhiyaaga athu ஆறுமாதம் kazhinthu அச்சேறும்போது அலன் மிசௌக்ஸ் patri yaarukkumE நினைவிருக்கவில்லை. yaanaiயைப்patriyouம்தான்.

aயிட்ஸ் ஒழிப்புக்கு வாய்வழிப்புணர்ச்சி sirantha vazhiyaagaுமா ena்பதை ஆராய்வதற்காக ஆம்ஸ்டர்டாமில் nadantha பண்பாட்toக் கருத்தங்குக்காக சுதாசுந்தரி sentruvida்டிருந்தார். சரத்chandran dhan sontha கிராமமான ஆதிரப்புழைக்குப் pona anupavam patri oru பயணக்katturai eluthi veliyittaார். மிருணாளினீ முக்கர்ஜீயின் atuthakatturai வெளியாயிற்று. amerika inthaிய aழுத்தாளரான சுசித்ரா சர்க்கார் eluthiya naaval ondru புலம்peyarந்த inthaியர்களின் அடையாளப்பிரச்சினைகளை inthaிய-aiரோப்பியப் பண்பாட்toப் pinpuலத்தில் virivaagaப்pesuvathai avar athil விளக்கியிருந்தார். சுசித்ரா சர்க்கார் கிண்டர்கார்ட்டன் paditthuக் kondaிருக்கிறார் enbathuம் avarathu thanthai amerikaாவில் நிyooயார்க் டைம்ஸ் ithazhil uthavi aasiriyar enbathuம் குறிப்பிடத்தக்கவை.
Written : (14-Mar-19, 7:24 pm)


புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே