un anbai mattum

thinam thinam
un anbai mattum
thedi அலைவதால்
en அன்பிற்குரியவர்கள்
enனை தேடுகின்றனர்
intha பைத்தியக்காரன்
entha theruvOraththil
aval anbai mattum
பொறுக்கிக் kondu
இருக்கின்றான் enறு...
Written : அன்பழகன்.ம (18-Aug-12, 7:07 pm)
Added : anbesivam


புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே