எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எழுதிய கவிதைகளில்  சில
மரணமானது மண்ணிற்குள் ....

மேலும்

மேலே