எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அவள் அடிக்கடி கண் சிமிட்டுவதால் என்னவோ!
அந்த பிரம்மனும் ஒலி படைக்கவில்லை!
கண் சிமிட்டலுக்கு!!

மேலும்


மேலே