எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

அதிகமாக பகிர்ந்த எண்ணங்கள்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நதியாய் ஓடும் மனிதர்களே நீங்கள் சேரும் கடல் தன் எங்கே?


- மாநகர சாலையில் போக்குவரத்து

மேலும்


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே