அரசியல் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

62%

இல்லை

15%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

23%

உங்கள் கருத்து

இலவசங்கள்

37%

படிப்படியான மது விலக்கு கொள்கை

16%

மக்களுக்கு திமுக கட்சியின் மேல் இருந்த வெறுப்பு

5%

ஜெயலலிதா மேல் இருக்கும் நம்பிக்கை

16%

வேறு வழி இல்லை

26%

உங்கள் கருத்து

500

0%

1000

13%

1500

0%

2000

13%

என் வோட்டு விற்பனைக்கல்ல

75%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

43%

இல்லை

43%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உங்கள் கருத்து

ஏற்கத்தக்கது

0%

பொது மக்களுக்கு எதிரான செயல்பாடு

100%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

நன்றாக இருந்தது

0%

ஏதோ இருந்தது

50%

மிகவும் மோசம்

42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

அரசியல் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of அரசியல் polls.


மேலே