வாழ்க்கை கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


நமது கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையிலான தீர்ப்பு

69%

பெண்ணை ஒரு சமமான குடிமகளாக பார்க்க மறுக்கிற தீர்ப்பு

31%

சட்டத்திற்கு புறம்பான தீர்ப்பு

0%

உங்கள் கருத்து

அதீதமான எதிர் பார்ப்பு

14%

புரிந்து நடந்து கொள்ளும் தன்மை இன்மை

79%

நேர் எதிரான எண்ணங்கள்

7%

முரட்டுத்தனமான நடவடிக்கை

0%

நம்பிக்கை துரோகம்

0%

மற்றவர் மீது ஆசை

0%

உங்கள் கருத்து

இலகுவாக்குகிறது

23%

அடிமையாக்குகிறது

77%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

35-க்கு கீழ்

0%

35-45

0%

45-55

18%

55-65

36%

65-க்கு மேல்

45%

உங்கள் கருத்து

வேறு காதலை தேடலாம்

4%

வாழ்க்கையை தேடி செல்லலாம்

46%

வேலையில் கவனம் செலுத்தலாம்

15%

வேறு காதல் வெறும் வரை காத்திருக்கலாம்

23%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

12%

உங்கள் கருத்து

பணம்

11%

நண்பர்கள்

11%

நல்ல உடல்நிலை

11%

அமைதியான மனநிலை

44%

சொந்தங்கள்

11%

இதில் ஏதுமில்லை

11%

உங்கள் கருத்து

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

18%

உறவுகளின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக

9%

உறவுகளின் வளர்ச்சிக்கு சுமையாக

73%

உங்கள் கருத்து

அடைந்து விட்டேன்

22%

அடையவில்லை

33%

சிறிதளவு பூர்த்தியாகியுள்ளது

39%

அடையவே அடையாது

6%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

வாழ்க்கை கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of வாழ்க்கை polls.


மேலே