இலங்கை கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


நிலைமை மாறும்

42%

ஒன்றும் மாறாது

42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

33%

இல்லை

0%

தெரியவில்லை

58%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8%

உங்கள் கருத்து

நல்லது நடக்கும்

31%

இது ஆறுதல் மட்டுமே

31%

மாற்றம் ஏதும் இருக்காது

38%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

நன்மை பயக்கும்

50%

நன்மை பயக்காது

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

50%

உங்கள் கருத்து

ஏற்க முடியாதது

35%

போதுமானது

0%

வெறும் கண் துடைப்பு

65%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

இலங்கை கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of இலங்கை polls.


மேலே