தீவிரவாதம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இளமையில் வறுமை

29%

எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல்

24%

ஒழுங்கற்ற சமுதாயம்

24%

பெற்றோர்களின் அலட்சியம்

10%

அறியாமை

14%

உங்கள் கருத்து

வறுமை

31%

வேலையில்லா திண்டாட்டம்

19%

மத வெறி

44%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து

போதுமான உத்திகளோ பயிற்சி பெற்ற குழுவோ இல்லை

0%

இருக்கிறது மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும்

67%

மிகச் சிறப்பாக உள்ளது

0%

இது பற்றி எனக்கு தெரியாது

33%

உங்கள் கருத்து

இந்தியா பாதுகாப்புத் திறனை அதிகரிக்க வேண்டும்

67%

இந்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் மேலும் வலுவாக்கப்பட வேண்டும்

33%

இதைப் பற்றி அச்சப்பட தேவையில்லை

0%

நடக்க விருப்பதை யாராலும் தவிர்க்க முடியாது

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

தீவிரவாதம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of தீவிரவாதம் polls.


மேலே