நிறுவனம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

57%

இல்லை

14%

ஒரு சில நிறுவனங்களுக்கு பொருந்தும்

14%

அப்படி கூற இயலாது

14%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

சத்தியமாக செய்யக் கூடாது

60%

செய்வதில் தவறில்லை

40%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

தமிழன் என்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது

79%

வரவேற்க்கத்தக்கது ஆனால் மிகப்பெரிய விஷயமல்ல

16%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5%

உங்கள் கருத்து

வரவேற்க்கத்தக்கது

67%

இப்படி செய்யக்கூடாது

17%

இது ஏனென்று புரியவில்லை

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

சட்டரீதியானது

33%

பழிவாங்கும்செயல்

17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

50%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

நிறுவனம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of நிறுவனம் polls.


மேலே