வெற்றி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


பண பலம்

50%

மக்கள் செல்வாக்கு

33%

எதிரணி பலவீனம்

17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

அரசின் சாதனைகள்

17%

அதிகார பலம்

17%

அனுதாபம்

50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

மத அரசியல் மறந்து சிறந்த ஆட்சியை ஆதரித்துள்ளனர்

40%

ஹிந்து மக்கள் அதிகம் உள்ள இடங்களிலேயே வெற்றிப் பெற்றுள்ளது

40%

இது ஒரு மிகப் பெரிய நிகழ்வு அல்ல

20%

உங்கள் கருத்து

அதிகார துஷ்பிரயோகம்

33%

எதிர்ப்பின்மை

53%

சொந்த செல்வாக்கு

7%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

7%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

வெற்றி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of வெற்றி polls.


மேலே