எழுத்து கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம் அவசியம் தேவை

6%

சாதி சமூகத்தின் சாபம்

78%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

மிகவும் பிடித்திருக்கிறது

43%

எனக்கு பிடித்திருக்கிறது எனினும் மாற்றம் தேவை

33%

பரவாயில்லை

15%

புதிய வடிவம் பிடிக்கவில்லை

8%

உங்கள் கருத்து

எண்ணம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு

64%

இன்னும் சில மாற்றங்கள் தேவை

21%

எண்ணம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை

11%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

எழுத்து கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of எழுத்து polls.


மேலே