திருமணம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


மிகவும் தவறு

50%

கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா சரி

10%

இன்றையகாலத்தில் இதெல்லாம் சாதாரணம்

5%

தவறொன்றும் இல்லை

0%

அவரவர் விருப்பம்

35%

உங்கள் கருத்து

ஆதரிக்கின்றேன்

67%

எதிர்க்கின்றேன்

11%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

22%

உங்கள் கருத்து

காதல் திருமணமே

33%

வீட்டில் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணமே

50%

திருமணமே செய்யகூடாது -

17%

உங்கள் கருத்து

அனைவருக்கும் பொதுவான திருமணச் சட்டம் கொண்டுவரவேண்டும்

45%

பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளகூடிய கருத்து தான்

10%

மத நல்லிணகத்தை சீர்குலைக்க வாய்ப்புள்ளது

28%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

சரி

41%

சரியில்லை

3%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

சூழ்நிலையைப் பொறுத்தது

56%

உங்கள் கருத்து

தேவை

100%

தேவையில்லை

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

திருமணம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of திருமணம் polls.


மேலே