போராட்டம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


சரியான ஒன்று

33%

விளையாட்டை அரசியல் ஆக்கக்கூடாது

28%

மக்களை திசை திருப்பி வேற ஏதோ பெருசா பிளான் போடறாங்க

39%

உங்கள் கருத்து

மக்களுக்கு எதிரான பேச்சு

50%

அவர் தன் கடமையை செய்தார்

25%

பெண்களின் போராட்டத்தை இழிவுப்படுத்தும் வகையில் பேசியுள்ளார்

25%

உங்கள் கருத்து

தலைவனின்றி செயல்பட்ட மாணவர்கள்

9%

ஒற்றுமையின்மை

0%

அரசியல் சூழ்ச்சிகள்

81%

சமூகவலைத்தளங்களில் பரவிய பொய்கள்

9%

உங்கள் கருத்து

விளம்பர நோக்கம்

74%

ஜனநாயக உரிமை

5%

வரம்பு மீறல்

11%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

11%

உங்கள் கருத்து

நான் அதை ஆதரிக்கிறேன்

9%

நான் அதை எதிர்க்கிறேன்

72%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

20%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

போராட்டம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of போராட்டம் polls.


மேலே