������������ கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இணையதளம்

0%

தனிநபர் ஒழுக்க சீர்கேடு

33%

பலவீனமான சட்டம்

67%

தகுதியற்றவர்களிடம் ஆட்சிப் பொறுப்பு

0%

முறையற்ற பொருளாதாரம்

0%

ஊடக வஞ்சனை

0%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

62%

இல்லை

15%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

23%

உங்கள் கருத்து

சரி

50%

தவறு

50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

கோபம்

11%

பொறாமை

0%

போதை பழக்கம்

11%

மன அழுத்தம்

22%

பழி வாங்கும் எண்ணம்

22%

வறுமை

0%

கலாச்சார சீர்கேடு

33%

உங்கள் கருத்து

இது சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலான தண்டனை தீர்ப்பு விவாதத்திற்குரியது

63%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

38%

இது சரியான தண்டனையே

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

������������ கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ������������ polls.


மேலே