ஸ்ரீரங்கம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


பண பலம்

50%

மக்கள் செல்வாக்கு

33%

எதிரணி பலவீனம்

17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

அரசின் சாதனைகள்

17%

அதிகார பலம்

17%

அனுதாபம்

50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

100%

இல்லை

0%

தெரியவில்லை

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ஸ்ரீரங்கம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ஸ்ரீரங்கம் polls.

மேலே