வணிகம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

50%

இல்லை

0%

அப்படி கூற இயலாது

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

50%

உங்கள் கருத்து

நடத்தவே முடியாது

0%

மிகவும் மோசமாக உள்ளது

13%

மோசமாக உள்ளது

13%

கஷ்டப்பட்டு நடத்த முடியும்

38%

சுலபமாக நடத்த முடிகிறது

0%

இது பற்றி எனக்கு தெரியாது

38%

உங்கள் கருத்து

வரவேற்க்கத்தக்கது

67%

இப்படி செய்யக்கூடாது

17%

இது ஏனென்று புரியவில்லை

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

இது நல்ல முயற்சி

55%

மேலும் புதிய வங்கிகள் வருவதால் ஒரு மாற்றமும் ஏற்பட போவதில்லை

0%

இருக்கின்ற வங்கிகளில் ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவேண்டும்

45%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

வணிகம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of வணிகம் polls.

மேலே