இளைஞர்கள் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இளமையில் வறுமை

29%

எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல்

24%

ஒழுங்கற்ற சமுதாயம்

24%

பெற்றோர்களின் அலட்சியம்

10%

அறியாமை

14%

உங்கள் கருத்து

தனியார் வேலை

19%

அரசு வேலை

41%

வெளிநாட்டு வேலை

30%

சுய நிறுவன வேலை

7%

வேறு வேலை

4%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

ஆசிரியர்கள்

13%

பெற்றோர்கள்

13%

வேலை வாய்ப்பின்மை

25%

வேறு காரணிகள்

6%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

சமுதாயம்

44%

உங்கள் கருத்து

வேலை வாய்ப்புகள்

43%

குடும்ப சூழ்நிலை

24%

சமூக அவலங்கள்

14%

காதல்

19%

இவற்றில் எதுவுமில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

சரி திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு

21%

சென்று கற்று தாய் நாடு திரும்ப வேண்டும்

44%

அது அவர்களது விருப்பம்

26%

வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு செல்வது தவறு

9%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

இளைஞர்கள் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of இளைஞர்கள் polls.


மேலே