������������������ கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


டிடிவிதினகரன்

13%

மதுசூதனன்

75%

தீபா

0%

கங்கை அமரன்

0%

மருது கணேஷ்

13%

மதிவாணன்

0%

உங்கள் கருத்து

அதிக மழை

6%

நில ஆக்கரமிப்பு

26%

நீர் ஆதர ஆக்கரமிப்பு

68%

உங்கள் கருத்து

பருவநிலை மாற்றம்

5%

பொறுப்பற்ற அரசு இயந்திரம்

26%

திட்டமில்லா ஆக்கிரமிப்புகள்

68%

உங்கள் கருத்து

ஆம் நாட்டிற்கு நன்மை விளையும்

0%

இதனால் ஒரு பயனும் இல்லை

14%

தேர்தல் முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட அரசியல் விளையாட்டு

86%

உங்கள் கருத்து

வரும்

28%

வராது

17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

10%

தெரியாது

45%

உங்கள் கருத்து

தமிழன் என்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது

79%

வரவேற்க்கத்தக்கது ஆனால் மிகப்பெரிய விஷயமல்ல

16%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5%

உங்கள் கருத்து

தவறுக்கு உடந்தை போகும் அரசாங்க அதிகாரிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்

55%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

கட்டிட ஒப்பந்தக்காரர்களை கைது செய்து தண்டிக்க வேண்டும்

18%

மக்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு அளிக்க வேண்டும்

27%

உங்கள் கருத்து

வரவிருக்கும் தேர்தலை முன்னிட்டே இந்த நடவடிக்கை

77%

மக்கள் நலனை மனதில் கொண்டே இந்த நடவடிக்கை

15%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

������������������ கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ������������������ polls.


மேலே