��������������������������������������� ��������������������� கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது மன்னிப்பு கோர வேண்டும்

100%

அவரை பாராளுமன்றத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும்

0%

இயல்பான பேச்சு

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

��������������������������������������� ��������������������� கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ��������������������������������������� ��������������������� polls.


மேலே