������������������������������������ கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


அரசியல்வாதிகளால்

71%

இடைத்தரகர்களால்

17%

சமூக விரோதிகளால்

8%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

������������������������������������ கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ������������������������������������ polls.


மேலே