சோனியா காந்தி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


பாஜக எதிர்ப்பு

14%

மனசாட்சி

50%

ராகுல்காந்தி

21%

யாருமில்லை

14%

உங்கள் கருத்து

காங்கிரஸ் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து பெற வேண்டும்

8%

வேறு எதாவது ஒரு கட்சி அந்தஸ்து பெற வேண்டும்

25%

எந்த கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து பெறும் தகுதியில்லை

67%

உங்கள் கருத்து

தங்களது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதையே இது காட்டுகிறது

50%

சோனியா காந்தி கூறியது சரியே

16%

மோடியாலேயே காங்கிரஸிடமிருந்து நாட்டைக் காப்பாற்ற முடியும்

34%

உங்கள் கருத்து

இது ஆதாரமற்ற செய்தி அகற்றியது சரி

0%

இந்தியாவின் சொத்தை அகற்றியது போலவே இந்த செய்தியும் அகற்றப்பட்டது

69%

அத்துணை சொத்தை சேர்க்க வாய்ப்பில்லை

8%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

23%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

சோனியா காந்தி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of சோனியா காந்தி polls.


மேலே